Naturprojekt har bragt livet tilbage på enge og i vandhullerSiden 2015 har Sønderborg Kommune sammen med Danmarks Naturfredningsforening Sønderborg og konsulentfirmaet Ravnhøj Consult gennemført et stort naturprojekt på Als og Broagerland. Projektet har skabt liv til sjældne planter og frøer.

Tilgroede enge og vandhuller i Sønderborg Kommune har atter fået nyt liv. Et stort naturprojekt har gennem en årrække på ni år forvandlet tilgroede naturområder til områder med plads til sjældne planter, salamandre, frøer og tudser.

På de ni år er 16 engstykker på Als og Broagerland indhegnet, så områderne kan blive afgræsset af fx køer og heste. Engene var tidligere tilgroede områder med højt græs, som ikke gav plads til blomster og insekter og dermed gav lavere biodiversitet. Sammen med lodsejere og kvægholdere bliver områderne nu afgræsset, så fugle som vibeog strandskade samt planter som knoldet mjødurt og stenbræk, som foretrækker kort vegetation, nu har mulighed for at vende tilbage til områderne.

Senest er der indhegnet områder på en strandeng ved Sandvig på Nordals, et kystoverdrev ved Dyndved Hav, og enge ved Asserballe og Høgebjerg på Midtals.

Der er også blevet restaureret en række tilgroede vandhuller og etableret småsøer på Als. Det er blandt andet de sjældne frøer løgfrø og løvfrø, som har glæde af de nye vandhuller.

Med gravemaskiner er der fjernet skyggende buske, tagrør, dunhammer, og ophobet slam er fjernet, så der på den måde er kommet lys og frisk vand til vandhullerne. Siden 2021 er der anlagt eller restaureret 22 vandhuller på Kegnæs, Skovby/Pøl, Sarup/Tandselle, Asserballe og Notmark. I løbet af efteråret 2023 er  der desuden anlagt yngledamme til løgfrøer ved Mjelsmark på Nordals. Der er planlagt yderligere fem i 2024 ved Mjang, Augustenborg og Hørup Skov.

Projektet er gennemført med midler fra Sønderborg Kommune, 15. Juni Fonden, Den Danske Naturfond og Markus Jebsens Naturpulje.

Seneste nyheder