Større arbejde sættes i gang på Egernsundbroen

default

I løbet af foråret sættes to større arbejder i gang på Egernsundbroen. To fag på broen skal males, og fire fuger i vejbanen skal udskiftes. Arbejdet kommer til at påvirke trafikken samt vandrere på Gendarmstien.

Sønderborg Kommune sætter to større vejarbejder i gang på Egernsundbroen hen over foråret og sommeren 2024. Det drejer sig om udskiftning af støjreducerende fuger i vejbanen samt maling af to brofag.

I 2022 blev fire fuger i vejbanen på broen udskiftet til støjreducerende fuger. Det viste sig desværre, at fugerne ikke havde den ønskede effekt på grund af en formodet fejl i konstruktionen. Derfor udskiftes fugerne nu, så den ønskede støjreduktion opnås til gode for naboerne omkring broen.

Fugearbejdet betyder, at vejbanen indsnævres fra fire til to spor. Der vil derfor under arbejdet være ét spor åbent i hver retning. Derfor skal trafikanter regne med længere transporttid. Broen vil åbne for den sejlende trafik, som den plejer. Arbejdet forventes at tage tre måneder. Det forventes, at arbejdet begynder i løbet af april. 

Malerarbejdet begynder også i løbet af april. Under selve malerarbejdet benyttes en ny teknik, som tager længere tid, men til gengæld holder malingen flere årtier. Malerarbejdet kan give naboerne støj- og lugtgener.

Arbejdet foregår ved, at malingen først spules af. Maling og vand opsamles i containere, så det ikke ender i havet. Containerne kommer til at stå tæt på broens Egernsund-side ved Havnegade. Containerområdet er en byggeplads, som derfor spærres af med hegn. Også adgangen til og fra broen på Egernsundsiden via en trappe bliver lukket af på grund af byggepladsen.

Gendarmstien vil derfor under arbejdet få en alternativ rute. Der sættes skilte op med den alternative rute via Sundgade og Brovej i Egernsund. Malerarbejdet kommer ikke til at påvirke trafikken.

Der er givet tilladelse til begge arbejder i perioden 1. april – 1. oktober 2024.

Seneste nyheder

Gendarmstien er klar til forårets vandringer

Gendarmstien er klar til forårets vandringer

81 kilometer af den 84 kilometer lange Gendarmsti er klar til forårets vandreture samt certificeringen til EU’s mærke Best of Europe. Enkelte strækninger er fortsat lukket efter stormfloden i oktober 2023. Den populære vandrerute Gendarmstien fik store skader under...

læs mere