Sønderborgs kulturelle fyrtårnsprojekt:
Hertugbyen Augustenborg

I Augustenborg findes en enestående kulturskat, hvis internationale potentiale bare venter på at blive foldet ud. For i Augustenborg ligger en komplet hertugby med slot, slotskirke, palæer, park og en by fuld af gamle barokhuse. Den gamle hertugby er ganske enestående på både dansk og europæisk plan og er samtidig vidnesbyrd om et afgørende kapitel i Danmarks, Grænselandets og Europas historie. Med andre ord rummer Augustenborg alt det, der skal til for, at Sønderborgs smukke hertugby kan blive vækstcentrifuge for turisme, vækst og nye arbejdspladser i hele Sønderborg Kommune – og måske på sigt blive optaget på UNESCO’s verdensarvsliste.

augustenborg project logo

Hvad er det for en skat, Augustenborg gemmer på?

gif augustenborg før og efter

Hertugernes Augustenborg kan bedst betegnes som en miniudgave af barokkens slotsby, dvs. et bysamfund vokset op omkring et fyrsteligt slot og visuelt tydeligt underordnet og tilpasset dette slot. Alene selve slottet med staldgård og andre tilknyttede bygninger, herunder den smukke

og tidstypiske kirke, er Danmarks mest storslåede senbarokke slotsanlæg. Men samtidig er det af meget stor kulturhistorisk værdi, at der i tilknytning til slottet ikke blot er park og palæ, men også et lille bysamfund, der både historisk og stilmæssigt er så tæt forbundet til slottet og hertughoffet.

hertug

Hvad omfatter projektet?

Projektets tre zoner

Augustenborg by og opland er inddelt i tre zoner: Zone 1 er den primære zone for genetableringen. Zone 2 rummer en stor koncentration af bevaringsværdige bygninger, der støtter op om den samlede forståelse for Augustenborgs udvikling samt underbygger kulturmiljøet i byen. Zone 3 er den landskabszone, der dækker det omkringliggende landskab og landskabets samspil med byen, herunder også hovedgårdene, der har underbygget hertugens position. I Zone 3 åbnes blikket for, at hertugfortællingen rækker ud over Augustenborgs bygrænse

Louisa Augustas plads collage

OBS: Denne illustration er blot en idéskitse og ikke et endeligt eller vedtaget forslag

Augustenborgs historiske bystruktur er nøglen til reetableringen

Reetableringen af Hertugernes Augustenborg omfatter både restaurering af de mange historiske bygninger og huse men også renovering af gader, torve, pladser og de grønne rum som f.eks. slotsparken og Augustenborg skov.

renovering af storegade 25

OBS: Denne illustration er blot en idéskitse og ikke et endeligt eller vedtaget forslag

Dét skal vi i gang med

Selvom det ikke er endeligt besluttet endnu, er der en række projekter, der er essentielle for, at Hertugernes Augustenborg kan genskabes.

Det gælder både istandsættelse af privatejede historiske bygninger og tydliggørelse og genopretning af de barokke by-akser.

Bor du i Augustenborg?

Er dit hus en del af projektet?

Så vil det med meget stor sandsynlighed betyde, at du vil få helt unikke muligheder for økonomisk støtte til renovering af dit hus. Først og fremmest er det dog afgørende at slå fast, at det alene er op til dig at afgøre, om og i hvilket omfang du vil være med.