Beredskab Sønderborg

Beredskab Sønderborg har den fælles vagtcentral der modtager såvel brand- og tyveri alarmer, samt nødopkald og efterfølgende disponering af personel og køretøjer.

Broer i Sønderborg Kommune

I Sønderborg Kommune er der fire større broer; Kong Chr. X’s Bro, Egernsundbroen og Munkemøllebroen som kommunen har ansvaret for. Den sidste store er Alsundbroen som Vejdirektoratet fører tilsyn med.

Der er vægtbegrænsning på 10 tons akseltryk på mange af kommunens broer og bygværker. Dette skyldes broernes bæreevne.  

Kong Christian den X’s bro

Du kan sejle under broen:

  • april – 31 oktober i tidsrummet 06.30 – 22.00
  • november – 31 marts i tidsrummet 06.30 – 15.45

Der kan åbnes for passage hver time: første gang kl. 06.38 og sidste gang kl. 21.38 i sommerperioden og kl. 15.38 i vinterperioden. På hverdage er der ingen åbning kl. 07.38 på grund af spærretid.

Skibe, som har tilkendegivet ønske om gennemsejling, kan normalt forvente at passere broen inden for åbningstiderne oplyst i “Den Danske Havnelods”. Næste åbning vises i displayet på bropillen.

For gennemsejling udenfor det nævnte tidsrum kan man kontakte broen på tlf. +45 88 72 41 10 eller VHF-kanal 16. 24/7/365.

Ved lukket bro er højden til underkant af broens dragere i klappefaget og buefaget ca. 4,5 m. I det smallere brofag vest for klapfaget er gennemsejlingshøjden ca. 6,0 m.

Her finder du telefonnumre til bl.a. politi, lægevagt, skadestue samt krisecentre og nødapotek.
Akutte telefonnumre og vagttelefoner Ring
Ulykke, brand eller miljøforurening 112
Politi 114
Lægevagt, skadestue eller skadeklinik +45 70 11 07 07 (kl. 16-8)
Alkohol og misbrug +45 88 72 44 85
Kvinde- og krisecenter +45 74 42 05 28
Børn og unge hjælp +45 27 90 42 42 (modtagelsen)
Jordmodervagten +45 79 97 22 60
Tandlægevagt +45 99 44 08 09 (kl. 9-12)

Den Fælles Vagtcentral (Døgnbemandet)

Oversvømmelse på veje

+45 88 72 41 10

+45 88 72 41 10

Det kommunale sundhedsberedskab +45 27 90 43 56
Beredskab Sønderborg +45 88 72 41 09
Egernsundbroen

Du kan sejle under broen:

  • april – 31. oktober i tidsrummet 06.15 – 22.15
  • november – 31. marts i tidsrummet 06.15 – 15.15 

Der kan åbnes for passage hver time: første gang kl. 06.15 og sidste gang kl. 22.15 i sommerperioden og kl. 15.15 i vinterperioden.

Skibe, som har tilkendegivet ønske om gennemsejling, kan normalt forvente at passere broen inden for åbningstiderne oplyst i “Den Danske Havnelods”. Næste åbning vises i displayet på bropillen.

For gennemsejling udenfor det nævnte tidsrum kan man kontakte broen på tlf. +45 88 72 41 10 eller VHF-kanal 16. 24/7/365

Ved lukket bro er den fri højde ved daglig vande til underkant i klapfaget ca. 6,0 m. I øvrige fag er gennemsejlingshøjden ca. 4,5 m.

Brandsikring for erhverv

Her finder du alle relevante dokumenter til brug for opkobling, ændring og bestilling af ABA-anlæg i Sønderborg kommune.

Hent/Udfyld dokumenter her