Beredskab Sønderborg

Beredskab Sønderborg har den fælles vagtcentral der modtager såvel brand- og tyveri alarmer, samt nødopkald og efterfølgende disponering af personel og køretøjer.

Broer i Sønderborg Kommune

I Sønderborg Kommune er der fire større broer; Kong Chr. X’s Bro, Egernsundbroen og Munkemøllebroen som kommunen har ansvaret for. Den sidste store er Alsundbroen som Vejdirektoratet fører tilsyn med.

Der er vægtbegrænsning på 10 tons akseltryk på mange af kommunens broer og bygværker. Dette skyldes broernes bæreevne.  

Kong Christian den X’s bro

Du kan sejle under broen:

  • april – 31 oktober i tidsrummet 06.30 – 22.00
  • november – 31 marts i tidsrummet 06.30 – 15.45

Der kan åbnes for passage hver time: første gang kl. 06.38 og sidste gang kl. 21.38 i sommerperioden og kl. 15.38 i vinterperioden. På hverdage er der ingen åbning kl. 07.38 på grund af spærretid.

Skibe, som har tilkendegivet ønske om gennemsejling, kan normalt forvente at passere broen inden for åbningstiderne oplyst i “Den Danske Havnelods”. Næste åbning vises i displayet på bropillen.

For gennemsejling udenfor det nævnte tidsrum kan man kontakte broen på tlf. +45 88 72 41 10 eller VHF-kanal 16. 24/7/365.

Ved lukket bro er højden til underkant af broens dragere i klappefaget og buefaget ca. 4,5 m. I det smallere brofag vest for klapfaget er gennemsejlingshøjden ca. 6,0 m.

Her finder du telefonnumre til bl.a. politi, lægevagt, skadestue samt krisecentre og nødapotek.
Akutte telefonnumre og vagttelefoner Ring
Ulykke, brand eller miljøforurening 112
Politi 114
Lægevagt, skadestue eller skadeklinik +45 70 11 07 07 (kl. 16-8)
Alkohol og misbrug +45 88 72 44 85
Kvinde- og krisecenter +45 74 42 05 28
Børn og unge hjælp +45 27 90 42 42 (modtagelsen)
Jordmodervagten +45 79 97 22 60
Tandlægevagt +45 99 44 08 09 (kl. 9-12)

Den Fælles Vagtcentral (Døgnbemandet)

Oversvømmelse på veje

+45 88 72 41 10

+45 88 72 41 10

Det kommunale sundhedsberedskab +45 27 90 43 56
Beredskab Sønderborg +45 88 72 41 09
Egernsundbroen

Du kan sejle under broen:

  • april – 31. oktober i tidsrummet 06.15 – 22.15
  • november – 31. marts i tidsrummet 06.15 – 15.15 

Der kan åbnes for passage hver time: første gang kl. 06.15 og sidste gang kl. 22.15 i sommerperioden og kl. 15.15 i vinterperioden.

Skibe, som har tilkendegivet ønske om gennemsejling, kan normalt forvente at passere broen inden for åbningstiderne oplyst i “Den Danske Havnelods”. Næste åbning vises i displayet på bropillen.

For gennemsejling udenfor det nævnte tidsrum kan man kontakte broen på tlf. +45 88 72 41 10 eller VHF-kanal 16. 24/7/365

Ved lukket bro er den fri højde ved daglig vande til underkant i klapfaget ca. 6,0 m. I øvrige fag er gennemsejlingshøjden ca. 4,5 m.

Brandsikring for erhverv

Her finder du alle relevante dokumenter til brug for opkobling, ændring og bestilling af ABA-anlæg i Sønderborg kommune.

Hent/Udfyld dokumenter her

Kraftige regnskyl, digebrud, oversvømmelser, tørke, skov- og naturbrande eller pandemier.

Disse begivenheder har alle det til fælles, at de ikkestopper ved en landegrænse. Hvad sker der egentlig, når sådanne begivenheder rammer grænseregionen mellem Tyskland og Danmark på samme tid og forårsager skader der?

Det er spørgsmål som disse, man beskæftiger sig med i projektet INTERREG 6A -DanGer112. INTERREG-programmet er et finansieringsinstrument og en del af EU’s struktur- og investeringspolitik, INTERREG-midlerne skal fremme og støtte samarbejdet mellem naboregioner og- lande ved EU’s indre grænser og i fællesskab finde løsninger på udfordringer og muligheder, der ikke stopper ved en grænse. Og det er der mange eksempler på – f.eks. klimaforandringer, demografiske ændringer, samarbejde i beredskabs- og sikkerhedssektoren eller en pandemi.

Projektet er en sammenslutning af administrative myndigheder langs den dansk-tyske grænse med ansvar for ikke-politisk beredskab som projektpartnere, samt et konstant voksende netværk af forskellige organisationer fra sikkerheds- og beredskabssystemet i begge lande. Det koordinerende lead-partnerskab ligger hos Brand og Redning Sønderjyllland, der støttes af projektpartnerne Region Syddanmark, Flensborg by, Nordfrislands Amt, Kystdirektoratet, Slesvig-Flensborg Amt og Sønderborg Kommunes Beredskab.

Ved at samle ekspertisen og styrkerne på begge sider af grænsen og udveksle erfaringer kan forhindringer og problemer identificeres i fællesskab og derefter overvindes i fællesskab. Ekspertise og best practice udveksles, og der udvikles fælles løsninger. Vores fokus er på gensidig støtte i operationelle scenarier af alle typer og størrelser, overførsel af information og viden, netværk og kommunikation samt fælles træning og øvelser. Målet er at opnå et borgercentreret – gensidigt omkostningsneutralt – samarbejde i grænseregionen inden for ikke-politisk beredskab, brandbekæmpelse og civilbeskyttelse, både ved hverdagsulykker og brande samt ved større nødsituationer, herunder katastrofer.

En national grænse må ikke være en hindring for assistance i nødsituationer i et grænseområde inden for EU. Nabohjælp eller administrativ bistand, uanset operationens størrelse, skal til enhver tid være mulig hurtigt, gensidigt gratis og uden komplikationer, selv på tværs af en landegrænse. Selv i tilfælde af større skader eller katastrofer må hurtig og ukompliceret støtte ikke være en langvarig administrativ handling på tværs af flere administrative niveauer. Gode relationer på tværs af landegrænser bidrager til fred og sikkerhed samt til beskyttelse og velfærd for alle.

Særligt samarbejdet i den dansk-tyske grænseregion er unikt. Især i grænselandet – regionen Sønderjylland-Schleswig – har der altid været et tæt bånd. DanGer112 er den succesfulde fortsættelse af finansierede projekter fra INTERREG 4A og INTERREG 5A finansieringsperioder med et konstant voksende netværk fra “blålysfamilien”.

DanGer112-projektet er støttet af INTERREG 6A med et tilskud på ca. 442.000 euro fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og løber fra 1. januar 2023 til 31. december 2025.