Unge i Sønderborg får en plan og penge til at realisere den med


Unge i Sønderborg har bl.a. ungdomskulturhuset Mejeriet, og nu er der via Plan for Ungekultur 2021-2024 og implementeringsplanen for den afsat penge til at etablere et husråd. Foto: Kim Toft Jørgensen, Sønderborg Kommune
Sønderborg skal være en visionær og attraktiv kommune for unge at bo og udfolde sig i. Nu er der politisk godkendt en ungeplan, som sikrer ungdommen penge til bl.a. oprettelse af et husråd på Mejeriet, workshops og arrangementer, som skal styrke debatter, fællesskaber, bæredygtighed og forståelsen af demokratiske processer og værdier.
Det er Sønderborg Kommunes udvalg for Kultur, Idræt, Handel og Turisme, som netop har godkendt Plan for Ungekultur 2021-2024 og den økonomi, som skal gøre det muligt at implementere og understøtte planen. Plan for Ungekulturen skal endeligt godkendes i Byrådet.
 
– Det skal være attraktivt og spændende at være ung i Sønderborg, og det mener jeg, den nye plan skaber en god platform for. Selve processen med at skabe planen peger i den rigtige retning, fordi det er de unge selv, der har udpeget de områder, planen har fokus på. Så nu håber jeg, at rigtig mange af kommunens unge tager planen og dens værtøjer til sig og udnytter de døre, den åbner, siger formand for udvalget, Stephan Kleinschmidt.
 
Processen med planen er drevet af de unge selv. En arbejdsgruppe har arrangeret nogle workshops, hvor unge fra forskellige områder og interessegrupper deltog, og på den baggrund har de formuleret planen. De har også haft et par dialogmøder med Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme. Coronaen har forsinket planen, som imidlertid nu er klar og godkendt af godkendt af Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme.
Arbejdsgruppen har udpeget fire fokusområder: Velvære, demokrati og samfund, fællesskaber og ungdomskulturhuset Mejeriet.
 
– Jeg synes, det er nogle meget væsentlige områder, de unge peger på, og derfor er jeg gerne med til at støtte arbejdet. Det er de unge, der skal løfte demokratiet i fremtiden, så det er for mig glædeligt, at de gerne vil arrangere aktiviteter med fokus på debatter, demokratisk forståelse, sparring og information. Oprettelse af et husråd i Mejeriet er også en god demokratisk funktion og en øvelse, som kan være med til at vække fleres interesse for demokrati og medindflydelse, siger næstformand i Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme, Jesper Kock.
 
Udvalget anbefaler, at Byrådet godkender planen. Derudover har udvalget godkendt den økonomi, der gør det muligt at implementere planen. Ungdomsrådet har i forvejen en pulje at arbejde med, men får yderligere 50.000 kr. i år. Desuden bevilges 100.000 kr. til planen, hvoraf halvdelen går til husrådet på Mejeriet.  
 
FAKTA
Plan for ungekultur 2021-2024 har fokus på emnerne velvære, demokrati og samfund, ungefællesskaber og ungdomskulturhuset Mejeriet.
Derudover tager den udgangspunkt i tre af FN’s 17 verdensmål, nemlig 11) bæredygtige og inkluderende byer og lokalsamfund, 16) stærke institutioner ved fx at have inkluderende beslutningsprocesser baseret på repræsentativitet og 17) fremme af samarbejder, der styrker bæredygtighed.
 

Seneste nyheder

ICS-center åbner i Sønderborg

ICS-center åbner i Sønderborg

Mandag den 5. december 2022 bliver det nemmere for udenlandske arbejdstagere og borgere i Sønderborg Kommune og Sønderjylland at få opholds- og arbejdstilladelse i Danmark. Her åbner Styrelsen for International Rekruttering og Integration et ICS-center (ICS står for...

læs mere
Åbent hus på ungdomsuddannelserne

Åbent hus på ungdomsuddannelserne

Her midt i den kolde og mørke tid inviterer Sønderborgområdets ungdomsuddannelser indenfor i varmen. Det første åbent-hus-arrangement er den 1. december, og det sidste den 28. januar. Eleverne i 8., 9. og 10. klasse i Sønderborg Kommune og deres forældre er inviteret...

læs mere