Hertugbyen Augustenborg: potentielt UNESCO verdensarv

Hertugbyen Augustenborg som UNESCO verdensarv

Augustenborg

Hertugbyen Augustenborg er vidnesbyrd om et afgørende kapitel i Danmarks, Grænselandets og Europas historie. Byen rummer en enestående kulturskat på både dansk og europæisk plan i form af en komplet hertugby med slot, slotskirke, palæer, park og gamle barokhuse. Hertugbyen er så unik, at den efter genetableringen måske kan komme på UNESCO’s verdensarvsliste.

Men det er ved at være sidste udkald. Mange af de barokke bygninger lider under manglende vedligehold, og tidligere tiders renoveringer har i forskelligt omfang bragt dem væk fra deres oprindelige stil og udtryk. Derfor har vi i Sønderborg kommune igangsat et omfattende projekt, der dels skal bringe centrale dele af Augustenborg tilbage til hertugtidens arkitektoniske helhed og særpræg og dels skabe vækst og udvikling i hele Sønderborg kommune.

Hertugernes Augustenborg er Sønderborgs hidtil mest ambitiøse kulturhistoriske projekt, og det langsigtede mål er at søge optagelse på UNESCOs verdensarvsliste. Det kan vi, fordi Hertugernes Augustenborg rummer en betydningsfuld materiel og immateriel arv i europæisk kontekst. Genetableringen af Hertugernes Augustenborg vil sikre, at en værdifuld kulturskat og vores fælles kulturarv bevares for fremtidige generationer. Men samtidig er projektet en vækstcentrifuge for hele Sønderborg kommune og et kulturelt fyrtårn, der sætter os på land- og verdenskortet. Genetableringen af Hertugernes Augustenborg kan nemlig  løfte turisme, bosætning og erhvervsudvikling i hele Sønderborg. Derfor handler projektet ikke kun om at bevare bygningsarven men også om at nytænke og udvikle vores arv for at skabe vækst i hele Sønderborg-området.

Augustenborg – Måske Danmarks 8. vidunder

UNESCO verdensarv i Danmark

I dag har Danmark syv lokationer på UNESCO’s verdensarvsliste: Vadehavet, Stevns klint, Kronborg Slot, Roskilde Domkirke, Jelling monumenterne, parforcejagtlandskaberne i Nordsjælland og Brødremenighedsbyen Christiansfeld. I Sønderborg arbejder vi målrettet på, at Hertugernes Augustenborg bliver det 8. danske bidrag.

Det er en langstrakt proces, der kommer til at strække sig over mange år, måske helt op til 20. Men i Sønderborg er det en del af vores dna at have store ambitioner – og på ganske samme vis er det en del af vores dna at føre dem ud i livet uanset hvor lang tid, det tager. De lange processer er ikke fremmede for os – tænk bare på Alsion, motorvejen, ProjectZero, Sønderborgs nye havnefront og det store ferieresort, der er på vej på Nordals. Fælles for dem alle er Sønderborgs handlekraft, mod og vilje – og det faktum, at alle projekterne er blevet til virkelighed, selvom de var og er år undervejs.

Den positive udvikling i vores området er aldrig kommet af sig selv, og nu tager vi sammen det næste store skridt. Skridtet skal gøre Hertugernes Augustenborg til UNESCO Verdensarv og sikre Sønderborg en endnu mere fremtrædende plads på både Danmarks- og Verdenskortet med øget bosætning, turisme, arbejdspladser og nye virksomheder som direkte følgevirkning.

For at blive optaget på listen har UNESCO opsat ti mulige kriterier, der kvalificerer et sted som verdensarv. For at en lokation kan kvalificeres som verdenskulturarv skal det leve op til minimum et af kriterierne og gerne flere. Af de ti kriterier opfylder genetableringen af Hertugernes Augutenborg hele fire:

 • Der skal være tale om et mesterværk af menneskelig kreativitet.
 • Det skal vise et vigtigt samspil mellem menneskelige værdier, i en periode eller inden for et kulturelt område i verden, i forbindelse med udviklingen i arkitektur eller teknologi, monumental kunst, byplanlægning eller landskabsudformning.
 • Det skal være et enestående eller i det mindste exceptionelt vidnesbyrd om en kulturel tradition eller en civilisation, som er levende eller forsvundet.
 • Det skal være et særligt eksempel på en bestemt type bygning, arkitektonisk eller teknologisk samhørighed eller et landskab, som illustrerer et eller flere betydningsfulde stadier i menneskets historie.

  Hvad er UNESCO Verdensarv?
  UNESCO’s Verdensarvsområder er bestemte steder, som er blevet erklæret bevaringsværdige under det internationale verdensarvsprogram, der bliver administreret af UNESCO. Programmets mål er at optegne, benævne og beskytte steder, som har enestående betydning for os som mennesker og vores fælles kulturarv.

  Derfor er optagelsen af Hertugernes Augustenborg på verdensarvslisten realistisk og også meget ambitiøs. Optagelsen kan ikke ske fra den ene dag til den anden, da det er en længerevarende proces ganske som selve reetableringen af Hertugernes Augustenborg. Første skridt vil således være optagelse på den danske tentativliste under Kulturministeriet, der kun åbnes for nyoptag ca. hvert 10. år.

  Fortiden løfter fremtiden

   

  Genetableringen af Hertugernes Augustenborg er en vækstcentrifuge for hele Sønderborg kommune. Projektet bevarer en enestående kulturarv og skaber herigennem en helt unik og attraktiv turistattraktion. Både selve renoveringsarbejdet og den øgede turisme skaber nye arbejdspladser og styrker områdets erhvervsliv. Genetableringen og på sigt optagelse som UNESCO verdensarv styrker Sønderborgs samlede brand, der påvirker tilflytningen positivt. Kort sagt skal fortiden løfte fremtiden.

  centrifuge grafik
  Augustenborg slot med folk i parken

  Sådan styrkes turismeudviklingen

  Den genetablerede hertugby bliver en turistattraktion i særklasse. En omfattende kulturmiljøanalyse har allerede konkluderet, at Augustenborg har potentialet til at følge byer som Ribe og Christiansfeld, hvor 2/3 af turisterne besøger byen pga. kulturarven. Hertugernes Augustenborg har potentialet til at blive en af de mest interessante og væsentlige kulturhistoriske attraktioner i Syddanmark med positiv afsmittende effekt på den sønderjyske turisme som helhed. I Christiansfeld har optagelsen af Brødremenighedsbyen på UNESCOs verdensarvsliste indtil videre betydet en femdobling af turismen, der fortsat er stigende, og Kongernes Jelling har årligt flere end 225.000 besøgende. Udregningerne bag det planlagte ferieresort på Nordals anslår et forventet besøgstal på ca. 200.000. Hertugernes Augustenborg har fuldt ud potentialet til minimum samme niveau.

  Genetableringen af Hertugernes Augustenborg skal fastholde og cementere den positive turismeudvikling i Augustenborg. Lokale ildsjæle har med opbakning fra byrådet skabt en levende kunstnerkoloni. Augustenborgs gamle posthus er således i rammen om kunstnersammenslutningen og udstillingsstedet Kunstpunkt. 200 kunstnere og kunsthåndværkere arbejder og udstiller i huset. Augustiana skulpturpark og kunstcenter er et andet kunstnerisk epicenter i Augustenborg. Augustiana benytter begge palæer ved Augustenborg Slot og er udstillingssted for nutidig billedkunst og skulpturer. Augustenborgs kulturhistoriske og kunstneriske fokus resulterer i en stadig større tilstrømning af besøgende og turister, og genetableringen af Hertugernes Augustenborg skal styrke og gå hånd i hånd med denne udvikling.

  En der maler

  Sådan styrkes erhvervsudviklingen

  En markant stigning i antallet af turister vil betyde, at turismeomsætningen stiger. Omsætningen vil øges blandt turistaktørerne, og det kan skabe nye arbejdspladser. Ligeledes betyder et større marked, at nye butikker, caféer, restauranter, overnatningsmuligheder og tilbud målrettet turister vil se dagens lys.

  I Christiansfeld førte bybevaringsprojektet til åbningen af otte nye butikker i bymidten. Med optagelsen på UNESCOs verdensarvsliste har butikkerne oplevet en stigning i omsætningen på 50 % i højsæsonen, og nye arbejdspladser er blev skabt og skabes fortsat. Ligeledes er belægning og omsætning steget på hoteller og sommerhusudlejning og også kommunens andre attraktioner oplever fremgang og positiv afsmittende effekt.

  Turismen og detailhandel er dog ikke de eneste erhverv, som vil opleve vækst og positiv effekt af reetableringen af Hertugernes Augustenborg. Projektet vil også få stor betydning for Sønderborg-områdets håndværksvirksomheder. Dels vil projektet skabe nye opgaver og dermed vækst og arbejdspladser i bygge- og anlægsbranchen, men også nye forretningsområder, specialer og fagkundskaber kan komme til. Dette kan eksempelvis være inden for særlige restaureringsformer samt brug af originale teknikker og materialer.

  Sådan styrkes bosætningen

  Genetableringen af Hertugernes Augustenborg påvirker alle de parametre, der får folk til at bosætte sig i et område. Der skabes nye jobs, nye restauranter, caféer og lignende tilbud, og Augustenborgs og Sønderborgs brand styrkes. Desto stærkere et brand er, desto større er sandsynligheden for, at man vil flytte til det pågældende område.

  Reetableringen vil gøre Augustenborg endnu mere attraktiv at bosætte sig i, da det er en by med liv, oplevelser, kunst, kultur, foreningsliv og udvikling kombineret med natur, tryghed og et liv i balance. Det er en perfekt ramme om det gode liv, som rigtig mange potentielle tilflyttere tiltrækkes af.

  familie