Hertugbyen Augustenborg: potentielt UNESCO verdensarv

Fortiden løfter fremtiden

 

Genetableringen af Hertugernes Augustenborg er en vækstcentrifuge for hele Sønderborg kommune. Projektet bevarer en enestående kulturarv og skaber herigennem en helt unik og attraktiv turistattraktion. Både selve renoveringsarbejdet og den øgede turisme skaber nye arbejdspladser og styrker områdets erhvervsliv. Genetableringen og på sigt optagelse som UNESCO verdensarv styrker Sønderborgs samlede brand, der påvirker tilflytningen positivt. Kort sagt skal fortiden løfte fremtiden.

centrifuge grafik
Augustenborg slot med folk i parken

Sådan styrkes turismeudviklingen

Den genetablerede hertugby bliver en turistattraktion i særklasse. En omfattende kulturmiljøanalyse har allerede konkluderet, at Augustenborg har potentialet til at følge byer som Ribe og Christiansfeld, hvor 2/3 af turisterne besøger byen pga. kulturarven. Hertugernes Augustenborg har potentialet til at blive en af de mest interessante og væsentlige kulturhistoriske attraktioner i Syddanmark med positiv afsmittende effekt på den sønderjyske turisme som helhed. I Christiansfeld har optagelsen af Brødremenighedsbyen på UNESCOs verdensarvsliste indtil videre betydet en femdobling af turismen, der fortsat er stigende, og Kongernes Jelling har årligt flere end 225.000 besøgende. Udregningerne bag det planlagte ferieresort på Nordals anslår et forventet besøgstal på ca. 200.000. Hertugernes Augustenborg har fuldt ud potentialet til minimum samme niveau.

Genetableringen af Hertugernes Augustenborg skal fastholde og cementere den positive turismeudvikling i Augustenborg. Lokale ildsjæle har med opbakning fra byrådet skabt en levende kunstnerkoloni. Augustenborgs gamle posthus er således i rammen om kunstnersammenslutningen og udstillingsstedet Kunstpunkt. 200 kunstnere og kunsthåndværkere arbejder og udstiller i huset. Augustiana skulpturpark og kunstcenter er et andet kunstnerisk epicenter i Augustenborg. Augustiana benytter begge palæer ved Augustenborg Slot og er udstillingssted for nutidig billedkunst og skulpturer. Augustenborgs kulturhistoriske og kunstneriske fokus resulterer i en stadig større tilstrømning af besøgende og turister, og genetableringen af Hertugernes Augustenborg skal styrke og gå hånd i hånd med denne udvikling.

En der maler

Sådan styrkes erhvervsudviklingen

En markant stigning i antallet af turister vil betyde, at turismeomsætningen stiger. Omsætningen vil øges blandt turistaktørerne, og det kan skabe nye arbejdspladser. Ligeledes betyder et større marked, at nye butikker, caféer, restauranter, overnatningsmuligheder og tilbud målrettet turister vil se dagens lys.

I Christiansfeld førte bybevaringsprojektet til åbningen af otte nye butikker i bymidten. Med optagelsen på UNESCOs verdensarvsliste har butikkerne oplevet en stigning i omsætningen på 50 % i højsæsonen, og nye arbejdspladser er blev skabt og skabes fortsat. Ligeledes er belægning og omsætning steget på hoteller og sommerhusudlejning og også kommunens andre attraktioner oplever fremgang og positiv afsmittende effekt.

Turismen og detailhandel er dog ikke de eneste erhverv, som vil opleve vækst og positiv effekt af reetableringen af Hertugernes Augustenborg. Projektet vil også få stor betydning for Sønderborg-områdets håndværksvirksomheder. Dels vil projektet skabe nye opgaver og dermed vækst og arbejdspladser i bygge- og anlægsbranchen, men også nye forretningsområder, specialer og fagkundskaber kan komme til. Dette kan eksempelvis være inden for særlige restaureringsformer samt brug af originale teknikker og materialer.

Sådan styrkes bosætningen

Genetableringen af Hertugernes Augustenborg påvirker alle de parametre, der får folk til at bosætte sig i et område. Der skabes nye jobs, nye restauranter, caféer og lignende tilbud, og Augustenborgs og Sønderborgs brand styrkes. Desto stærkere et brand er, desto større er sandsynligheden for, at man vil flytte til det pågældende område.

Reetableringen vil gøre Augustenborg endnu mere attraktiv at bosætte sig i, da det er en by med liv, oplevelser, kunst, kultur, foreningsliv og udvikling kombineret med natur, tryghed og et liv i balance. Det er en perfekt ramme om det gode liv, som rigtig mange potentielle tilflyttere tiltrækkes af.

familie

Fortiden løfter fremtiden

 

Genetableringen af Hertugernes Augustenborg er en vækstcentrifuge for hele Sønderborg kommune. Projektet bevarer en enestående kulturarv og skaber herigennem en helt unik og attraktiv turistattraktion. Både selve renoveringsarbejdet og den øgede turisme skaber nye arbejdspladser og styrker områdets erhvervsliv. Genetableringen og på sigt optagelse som UNESCO verdensarv styrker Sønderborgs samlede brand, der påvirker tilflytningen positivt. Kort sagt skal fortiden løfte fremtiden.

centrifuge grafik
Augustenborg slot med folk i parken

Sådan styrkes turismeudviklingen

Den genetablerede hertugby bliver en turistattraktion i særklasse. En omfattende kulturmiljøanalyse har allerede konkluderet, at Augustenborg har potentialet til at følge byer som Ribe og Christiansfeld, hvor 2/3 af turisterne besøger byen pga. kulturarven. Hertugernes Augustenborg har potentialet til at blive en af de mest interessante og væsentlige kulturhistoriske attraktioner i Syddanmark med positiv afsmittende effekt på den sønderjyske turisme som helhed. I Christiansfeld har optagelsen af Brødremenighedsbyen på UNESCOs verdensarvsliste indtil videre betydet en femdobling af turismen, der fortsat er stigende, og Kongernes Jelling har årligt flere end 225.000 besøgende. Udregningerne bag det planlagte ferieresort på Nordals anslår et forventet besøgstal på ca. 200.000. Hertugernes Augustenborg har fuldt ud potentialet til minimum samme niveau.

Genetableringen af Hertugernes Augustenborg skal fastholde og cementere den positive turismeudvikling i Augustenborg. Lokale ildsjæle har med opbakning fra byrådet skabt en levende kunstnerkoloni. Augustenborgs gamle posthus er således i rammen om kunstnersammenslutningen og udstillingsstedet Kunstpunkt. 200 kunstnere og kunsthåndværkere arbejder og udstiller i huset. Augustiana skulpturpark og kunstcenter er et andet kunstnerisk epicenter i Augustenborg. Augustiana benytter begge palæer ved Augustenborg Slot og er udstillingssted for nutidig billedkunst og skulpturer. Augustenborgs kulturhistoriske og kunstneriske fokus resulterer i en stadig større tilstrømning af besøgende og turister, og genetableringen af Hertugernes Augustenborg skal styrke og gå hånd i hånd med denne udvikling.

En der maler

Sådan styrkes erhvervsudviklingen

En markant stigning i antallet af turister vil betyde, at turismeomsætningen stiger. Omsætningen vil øges blandt turistaktørerne, og det kan skabe nye arbejdspladser. Ligeledes betyder et større marked, at nye butikker, caféer, restauranter, overnatningsmuligheder og tilbud målrettet turister vil se dagens lys.

I Christiansfeld førte bybevaringsprojektet til åbningen af otte nye butikker i bymidten. Med optagelsen på UNESCOs verdensarvsliste har butikkerne oplevet en stigning i omsætningen på 50 % i højsæsonen, og nye arbejdspladser er blev skabt og skabes fortsat. Ligeledes er belægning og omsætning steget på hoteller og sommerhusudlejning og også kommunens andre attraktioner oplever fremgang og positiv afsmittende effekt.

Turismen og detailhandel er dog ikke de eneste erhverv, som vil opleve vækst og positiv effekt af reetableringen af Hertugernes Augustenborg. Projektet vil også få stor betydning for Sønderborg-områdets håndværksvirksomheder. Dels vil projektet skabe nye opgaver og dermed vækst og arbejdspladser i bygge- og anlægsbranchen, men også nye forretningsområder, specialer og fagkundskaber kan komme til. Dette kan eksempelvis være inden for særlige restaureringsformer samt brug af originale teknikker og materialer.

Sådan styrkes bosætningen

Genetableringen af Hertugernes Augustenborg påvirker alle de parametre, der får folk til at bosætte sig i et område. Der skabes nye jobs, nye restauranter, caféer og lignende tilbud, og Augustenborgs og Sønderborgs brand styrkes. Desto stærkere et brand er, desto større er sandsynligheden for, at man vil flytte til det pågældende område.

Reetableringen vil gøre Augustenborg endnu mere attraktiv at bosætte sig i, da det er en by med liv, oplevelser, kunst, kultur, foreningsliv og udvikling kombineret med natur, tryghed og et liv i balance. Det er en perfekt ramme om det gode liv, som rigtig mange potentielle tilflyttere tiltrækkes af.

familie