Støtte til historiske attraktioner og kulturarvsformidling

Billedtekst: I en ny samarbejdsaftale mellem kommunerne og Museum Sønderjylland er der endnu mere fokus på formidling og undervisningsaktiviteter.
Foto: Museum Sønderjylland. 
Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg, der består af kulturudvalgsformændene fra de fire sønderjyske kommuner, har forhandlet et aftaleforslag på plads med Museum Sønderjylland om fortsat økonomisk støtte til og samarbejde med Museum Sønderjylland.
En fire-årig aftale mellem de sønderjyske kommuner og Museum Sønderjylland om samarbejde og økonomisk støtte udløber ved årsskiftet. Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme i Sønderborg Kommune bakker op om et nyt aftaleforslag for perioden 2022-2025 og indstiller aftalen til godkendelse i Byrådet.
 
I aftaleforslaget støtter Sønderborg Kommune Museum Sønderjylland med omkring 6,3 mio. kr. årligt i perioden. Tønder, Aabenraa og Haderslev støtter ligeledes med beløb, der størrelsesmæssigt er beregnet ud fra antallet af indbyggere i de respektive kommuner.
 
Mere fokus på formidling og undervisning
I forhold til den eksisterende aftale lægger den nye aftale op til, at man i perioden 2022-2025 har endnu mere fokus på undervisnings- og formidlingsaktiviteter. Helt konkret har Museum Sønderjylland oprettet Bevaringscenter Sønderjylland i Rødekro, som er et større fælles magasin for museumsgenstande, hvor der samtidig er indrettet undervisningsfaciliteter. Tanken er, at Museum Sønderjylland i aftaleperioden skal afprøve og udvikle undervisningsforløb for skoleelever, der bl.a. kan lære om arbejdet med at bevare og konservere museumsgenstande.
 
Derudover beskriver aftalen blandt andet, at der skal arbejdes med at gøre det lettere for børn og unge at benytte Museum Sønderjyllands tilbud, ligesom der skal tænkes på tværs af kommunegrænserne i forhold til undervisningsforløb. Endelig skal der arbejdes mere med formidling og markedsføring i samarbejde med Destinationsorganisationerne og kommunernes kommunikationsafdelinger.
 
Økonomi- og samarbejdsaftalen er nu sendt videre til endelig godkendelse i byrådene i de fire sønderjyske kommuner. Aftalen kan træde i kraft den 1. januar 2022 og løbe til 31. december 2025.
 
– Vi har et stærkt samarbejde i Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg, hvor vi sidder sammen for at skabe sammenhæng på tværs, trække tråde mellem kompetencer og bidrage med forslag til udviklingstiltag og kulturprojekter på tværs af Sønderjylland. Jeg ser frem til, at den nye aftale kan træde i kraft, siger formand for Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme, Stephan Kleinschmidt, der samtidig er Sønderborg Kommunes repræsentant i Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg.
 
– Kommunerne har, sammen med Museum Sønderjylland, en vigtig opgave med at formidle vores unikke og vigtige kulturarv og historie til både lokale børn og unge, men også til kulturturister i hele Sønderjylland. Derfor støtter vi Museum Sønderjyllands arbejde både praktisk og økonomisk. Jeg ser meget frem til at se, hvordan den nye del af samarbejdet med undervisning og formidling udvikler sig og begynder at bære frugt, siger næstformand i Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme, Jesper Kock.

Seneste nyheder

Større arbejde sættes i gang på Egernsundbroen

Større arbejde sættes i gang på Egernsundbroen

default I løbet af foråret sættes to større arbejder i gang på Egernsundbroen. To fag på broen skal males, og fire fuger i vejbanen skal udskiftes. Arbejdet kommer til at påvirke trafikken samt vandrere på Gendarmstien. Sønderborg Kommune sætter to større vejarbejder...

læs mere
Gendarmstien er klar til forårets vandringer

Gendarmstien er klar til forårets vandringer

81 kilometer af den 84 kilometer lange Gendarmsti er klar til forårets vandreture samt certificeringen til EU’s mærke Best of Europe. Enkelte strækninger er fortsat lukket efter stormfloden i oktober 2023. Den populære vandrerute Gendarmstien fik store skader under...

læs mere