Sønderborghus øger fokus på børn og unge

Sønderborghus er genudpeget som regionalt spillested, og Sønderborg Kommune følger op ved at forny samarbejdsaftalen, som også ungdomskulturhuset Mejeriet er en del af. Det kommunale tilskud er på ca. 4 mio. kr. om året.

Det er Statens Kunstfond, som hvert fjerde år udpeger de regionale spillesteder i hele landet. At blive udpeget indebærer en attraktiv støtteordning, og der var derfor glæde på Sønderborghus og blandt husets brugere, da det sidste år lykkedes at fortsætte som regionalt spillested.
 
– Med den eftertragtede støtteordning kan Sønderborghus opretholde det høje niveau som kulturelt knudepunkt i grænseregionen. Derfor er vi selvfølgelig glade for udpegningen. Men vi er også klar over, at den er en forpligtelse – nemlig til at præsentere et meget bredt musikprogram, som også indeholder smalle genrer. Vi skal også favne morgendagens artister, lokale foreninger og ildsjæle og inddrage bredt i programlægningen. Og vi skal samarbejde med andre spillesteder i hele grænseregionen. Det er en spændende opgave, vi fortsat gerne tager på os, og som jeg synes Sønderborghus løser godt, siger Stephan Kleinschmidt, formand for Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme i Sønderborg Kommune.
 
Medfinansieringen af Sønderborghus som regionalt spillested er for Sønderborg Kommune 2.150.000 kr. om året. Dertil kommer, at Sønderborghus samtidig fungerer som kultur- og medborgerhus i Sønderborg Kommune, ligesom Ungdomshuset Mejeriet drives af Sønderborghus, hvorfor det samlede kommunale tilskud ender på ca. 4 mio. kr.
 
– Sønderborghus er en grundpille i det brede kulturliv, vi har i Sønderborg Kommune. Det er et spændende sted, fordi det favner så bredt – fra hobbyaktiviteter for børn og forældre til verdensmusik-koncerter. I den nye samarbejdsaftale, der gælder til og med 2024, er der fokus på Sønderborghus som et hotspot for unge med talentudvikling, workshops og elevkoncerter i samarbejde med musikskolen, familielørdage mindst fire gange om året og et særligt fokus på aktiviteter for de 12- til 15-årige. Det synes jeg lyder som rigtigt gode tiltag, siger næstformand i Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme, Jesper Kock.
 
Også formanden for Sønderborghus’ bestyrelse, Theodor Munch Knudsen, glæder sig over, at en ny fireårig aftale er på plads:
– Det er en enorm styrke for arbejdet i både bestyrelsen, hos husets ledelse og medarbejderne. Det giver os mulighed for at arbejde langsigtet med både indholdet i det regionale spillested og aktiviteterne i huset som lokalt kultur- og medborgerhus. Aftalen viser også, at Sønderborg mener det, når vi sætter den kulturelle barre højt og gør det i meget bred forstand.
https://mcusercontent.com/5f3762aadd5d312003cf9cc61/images/033cfa83-6171-4055-aee4-fe773d5ef3b1.jpg

Seneste nyheder

Sønder Havnegade bliver til gågade i to måneder

Sønder Havnegade bliver til gågade i to måneder

Sønder Havnegade i Sønderborg lukkes fra mandag den 4. juli til torsdag den 1. september 2022. Lukningen bliver fra hjørnet af Brogade til hjørnet af Nørrebro. Sønder Havnegade får fra mandag den 4. juli til den 1. september status som gågade hvilket betyder, at der...

læs mere
Sundhedsuge for mænd i Sønderborg

Sundhedsuge for mænd i Sønderborg

Sønderborg Kommune deltager i den internationale 'Men's Health Week 2022' i uge 24. Det sker med hele fire spændende arrangementer med fokus på sundhed, fysisk aktivitet og fællesskaber for mænd. I forbindelse med Men's Health Week 2022 tilbyder Sønderborg Kommune et...

læs mere
Sundhedsudvalget besøger Sønderborg Parkinsonklub

Sundhedsudvalget besøger Sønderborg Parkinsonklub

Sundhedsudvalget har været på besøg i Parkinson Klub Sønderborg for at opleve et eksempel på, hvordan §18 midlerne skaber værdi. Her fik de bl.a. mulighed for at prøve Parkinson Boxing. Det er Sundhedsudvalget, der forvalter §18-puljen, som fordeles til gavn for...

læs mere