Sønderborg Kommune har godt gang i salget af byggegrunde

I årets første fem måneder har Sønderborg Kommune solgt 10 byggegrunde, som er geografisk fordelt over hele kommunen. Der er yderligere cirka 30 nye byggegrunde på vej i Vollerup, Blans og Gråsten.
Der er ikke kun godt gang i salget af huse, lejligheder og sommerhuse i Sønderborg Kommune. Efterspørgslen efter kommunale byggegrunde er også stigende, viser en optælling efter årets første fem måneder. Ved udgangen af maj 2021 er der solgt 10 byggegrunde i Sønderborg Kommune. I hele 2020 solgte Sønderborg Kommune 16 byggegrunde.
 
Optællingen her er udelukkende for kommunale udstykninger, og ved siden af kommer de private udstykninger i Sønderborg, Høruphav med flere, hvor der også sælges byggegrunde.
 
Fordelingen af kommunens solgte grunde er jævnt fordelt geografisk. Tre af grundene er solgt på Dyrhøj i Gråsten, to er solgt i Nybøl – en på Borggårdsvænget og en på Påkjær Vænge samt en på Bagervej i Vester Sottrup. På Als er der solgt to grunde i Guderup – på Jeppesdam og Kildebæk, en grund på Lykkegård i Augustenborg samt en grund på Ribesvej i Sønderborg.
 
– Byrådet har en vision om udvikling af byer og lokalsamfund, og Sønderborg Kommune har en klar strategi om at være en kommune, hvor folk vil bosætte sig. Det kræver, at vi hele tiden udvikler og understøtter mulighederne i vores aktive lokalsamfund. En stor del af de tiltag handler om at udstykke byggegrunde, og derfor er der stor tilfredshed med, at der er god interesse for kommunens forskellige tilbud. Herunder glæder vi os over, at der er rigtig fin efterspørgsel på grundene i blandt andet Vester Sottrup, men også interessen for Nybøl, Gråsten og Guderup viser os, at vi har set rigtigt med at udbyde mange forskellige muligheder, siger borgmester Erik Lauritzen.

Interessen for Sønderborg Kommunes nyeste udstykning i Vester Sottrup med 31 byggegrunde til parcelhuse og rækkehuse er ret god. For på Bagervej og Johannes Johannsens Vej er der ud over den solgte grund til parcelhus, også solgt en grund pr. 1.6 til rækkehuse, der ikke er med i opgørelsen over solgte byggegrunde og dermed kommer oveni. Dertil kommer, at fem grunde i udstykningen er reserveret.
 
Og vil man bo landligt ved åbne marker og skov, men stadig som en del af en aktiv landsby, så er der 17 grunde til salg på Højløkke i Rinkenæs.
 
30 grunde på vej
Men det slutter ikke her med attraktive byggegrunde fra Sønderborg Kommune. For kommunen er i gang med at byggemodne yderligere grunde, og der kommer yderligere cirka 30 grunde til salg i Vollerup, Blans og Gråsten inden årsskiftet.
 
Den første, der bliver klar, er udstykningen på Johanne Hansens Vej i Vollerup. Her kommer der 19 byggegrunde, som er klar til salg i efteråret.
 
Sidst på efteråret kommer der nye byggegrunde til salg i Blans, hvor der udbydes fem til seks byggegrunde til salg midt i Blans.
 
Sidste udstykning i 2021 kommer i Gråsten sidst på året. Her kommer der seks nye byggegrunde på Egernvej, og så er der også forhandlinger om yderligere arealer i Gråsten.
 
Og så har Sønderborg Kommune allerede en lang række byggegrunde til salg fordelt over hele kommunen.
 
Dem kan man finde her: https://sonderborgkommune.dk/borger/grunde-til-salg
 

Seneste nyheder

ICS-center åbner i Sønderborg

ICS-center åbner i Sønderborg

Mandag den 5. december 2022 bliver det nemmere for udenlandske arbejdstagere og borgere i Sønderborg Kommune og Sønderjylland at få opholds- og arbejdstilladelse i Danmark. Her åbner Styrelsen for International Rekruttering og Integration et ICS-center (ICS står for...

læs mere
Åbent hus på ungdomsuddannelserne

Åbent hus på ungdomsuddannelserne

Her midt i den kolde og mørke tid inviterer Sønderborgområdets ungdomsuddannelser indenfor i varmen. Det første åbent-hus-arrangement er den 1. december, og det sidste den 28. januar. Eleverne i 8., 9. og 10. klasse i Sønderborg Kommune og deres forældre er inviteret...

læs mere