Skolerne genåbner yderligere


Foto: Sønderborg Kommune  

Børne- og Uddannelsesudvalget har tirsdag den 20. april 2021 godkendt en yderligere genåbningsplan for folkeskolens afgangselever og for elever i 5. til 8. årgang i Sønderborg Kommune. Alle elever og forældre orienteres direkte fra egen skole om, hvordan genåbningen er planlagt for dem.   Den gradvise genåbning af samfundet medfører også yderligere genåbning af skoler og fritidsordninger fra den 21. april 2021. Den yderligere genåbning omfatter elever i skolernes 5. til 10. årgang.
 
Eleverne i 9. og 10. årgang har fysisk fremmøde i skole med 80 procent af tiden. I de resterende 20 procent modtager eleverne undervisning hjemme.
 
Eleverne i 5. – 8. årgang møder fortsat fysisk i skole hver anden uge. De øvrige uger kan eleverne i 5. – 8. årgang møde til udendørs undervisning. De dage eleverne ikke møder til udendørs undervisning, skal eleverne modtage undervisning hjemme.
 
I Sønderborg Kommune er det besluttet, at det bliver den lokale skoles afgørelse om, og i hvilket omfang muligheden benyttes med udendørs undervisning i 5. til 8. klasse.
 
– Det er en mulighed, at klassen møder op til de resterende 50 procent af deres undervisningstid udenfor. Derfor giver det rigtig god mening, at bestemmelsen om dette sker lokalt på skolerne. For det er her, man har mest føling med, hvordan man kan få enderne til at nå sammen. Vi har fået mulighed for at få børnene endnu mere tilbage i skole, men det skal også ske i respekt for, hvor meget plads skolerne har udendørs, er der nok lærerkapacitet til at få en faglig, god udeundervisning og andre faktorer, der spiller ind, siger Claus Klaris, der er formand for Børne- og Uddannelsesudvalget. 

Skolen kan til hver en tid omlægge planlagt udendørs undervisning til fjernundervisning – for eksempel efter vejrforholdene, og hvis de fysiske udendørs muligheder ændres.
 
Næstformanden for Børne- og Uddannelsesudvalget, Jesper Smaling, glæder sig over, at afgangseleverne skal mere i skole med 80 procent fremmøde fra den 21. april 2021.
 
Det kan ske ved, at eleverne over en uge har fremmøde i fire faste undervisningsdage og modtager nødundervisning hjemmefra én dag eller over to uger har fremmøde i otte sammenhængende undervisningsdage og modtager nødundervisning hjemmefra i to dage.
 
– Den beslutning om planlægningen bliver også op til den lokale skole at træffe, fordi skolerne er tættest på hverdagen og skal få den til at fungere – også i forhold til de andre årganges undervisning. Ikke mindst fordi der er et behov for flere undervisere til afgangseleverne end ved de yngre elever, da afgangseleverne har langt flere forskellige fag, siger Jesper Smaling.

Genåbningen for 0. – 4. årgang fortsætter uændret.
 
Generelt:
Skolerne skal sikre, at halvdelen af eleverne møder frem hver uge, men fordelingen af eleverne mellem ugerne kan ske klassevist. Fx at 7.B og 7.C møder på skolen i uge 15, hvor 7.B undervises hjemmefra, mens det er omvendt i uge 16 og så fremdeles.
 
Fremmødet på en skole kan også tilrettelægges efter årgange, så for eksempel 5. årgang møder på skolen i uge 14, hvor 6. årgang undervises hjemmefra, og så er det omvendt i uge 15.
 
Skolen bør ved tilrettelæggelse af den fysiske nødundervisning i videst muligt omfang tage højde for, at de enkelte elever ikke undervises af flere forskellige lærere eller pædagoger, end det er nødvendigt. Det vil betyde, at underviserne i væsentligt omfang vil følge eleverne og faste klasser/hold og derved også møder frem hver anden uge.
 
Der kan åbnes for kortere fysiske udendørs møder i såkaldte trivselsgrupper. Tilbuddet er for elever, der mistrives, har dalende motivation eller elever, hvis forældre har henvendt sig til skolen med bekymring om barnets trivsel. Det er skolen eller institutionen, der vurderer, om en elev har behov for at deltage i trivselsgrupper.
 
Test
Der etableres kviktest på alle kommunens skoler efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer.
 
Test foretages i skoletiden, og forældrene bliver informeret om anbefalingerne fra skolen på kommunikationsplatformen Aula.
 
For elever i 5. til 8. årgang gælder en kraftig opfordring til, at elever har et negativt testresultat inden fremmøde, der højst er 72 timer gammel.
 
Forældrene skal give samtykke til test for elever på 12, 13 og 14 år via formular i Aula.
 
En elev, der er fyldt 15 år, kan selv give informeret samtykke til test. Forældremyndighedens indehaver skal dog informeres herom og skal inddrages, såfremt eleven er under 18 år.
 
Fakta:
I forbindelse med genåbningen er der stor fokus på rengøring og hygiejnen i tæt samarbejde med Rengøringsenheden. Der vil være ekstra rengøring maj måned ud, og toiletter og overflader rengøres minimum 2 gange dagligt.
 
Skolebusserne kører med en kapacitet svarende til behovet.
 
Forældre eller andre besøgende, der fysisk kommer på skolen, skal bære mundbind eller visir.
 
Alle forældre vil få information direkte fra skolen om skoledagen for deres børns klasse.    

Seneste nyheder

Større arbejde sættes i gang på Egernsundbroen

Større arbejde sættes i gang på Egernsundbroen

default I løbet af foråret sættes to større arbejder i gang på Egernsundbroen. To fag på broen skal males, og fire fuger i vejbanen skal udskiftes. Arbejdet kommer til at påvirke trafikken samt vandrere på Gendarmstien. Sønderborg Kommune sætter to større vejarbejder...

læs mere
Gendarmstien er klar til forårets vandringer

Gendarmstien er klar til forårets vandringer

81 kilometer af den 84 kilometer lange Gendarmsti er klar til forårets vandreture samt certificeringen til EU’s mærke Best of Europe. Enkelte strækninger er fortsat lukket efter stormfloden i oktober 2023. Den populære vandrerute Gendarmstien fik store skader under...

læs mere