Sdr. Havnegade lukkes for biler i juli og august

   
Sdr. Havnegade spærres for al kørende trafik i juli og august. Det giver to måneder til at teste bymiljøet dernede og de afledte konsekvenser for trafikken i andre gader i Sønderborg, inden der træffes en permanent beslutning. Foto: Kim Toft Jørgensen  

144 høringssvar vidner om stor interesse for at løse udfordringerne med trafik og for at skabe et attraktivt byrum på Sdr. Havnegade i Sønderborg. For at få nogle erfaringer at basere en permanent løsning på, gennemføres i juli og august et forsøg med nul biltrafik – den løsning, som flest har peget på.   Hvis du drømmer om at sidde på en af fortovsrestauranterne på Sdr. Havnegade i Sønderborg i sommer og nyde en frokost, en is eller et glas vin uden bilos eller bilstøj, så kan du glæde dig. Teknik- og Miljøudvalget har nemlig besluttet at gennemføre et forsøgsprojekt i juli og august, hvor gaden lukkes for kørende trafik mellem Nørrebro og Brogade hele døgnet alle ugens dage.
 
– Vi har brug for nogle erfaringer, inden vi træffer beslutning om en permanent løsning for Sdr. Havnegade. Lukning af gaden vil helt sikkert være det optimale, når vi sigter imod at være en turistdestination i særklasse. Det er et åndehul af et byrum dernede, og det vil vi gerne teste, løfte og tilføre endnu mere dynamik og stemning. Men samtidig er det vigtigt, at byen fungerer trafikalt for både os, der bor her, og for turister. Og vi ved jo godt, at den trafik, vi lukker for, flytter et andet sted hen. Nu gennemfører vi forsøget, tager pulsen på de affødte konsekvenser og arbejder videre derfra, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget, Aase Nyegaard.
 
I konsekvens af lukningen vil ensretningen af Rosengade i forsøgsperioden blive vendt om, så man kan køre fra slottet i retning mod Voldgade. Forklaringen herpå er, at der jf. en trafiktælling i 2018 er betydeligt mere trafik i nordlig retning på Sdr. Havnegade (mod Kong Chr. X’s Bro) end den modsatte vej.
 
Det var ikke et enigt Teknik- og Miljøudvalg, der godkendte forslaget om lukning af gaden i juli og august. To medlemmer stemte imod, nemlig Venstres Tage Petersen og Dansk Folkepartis Stefan Lydal.
De to ønsker en modificeret model, hvor der i juli og august kun blev lukket i weekenderne fra fredag kl. 15 til mandag kl. 07.
 
Næstformand i udvalget, Stefan Lydal, siger:
– Jeg synes, det er rigtig rart, at borgerne viser det store engagement i sagen. På den måde får vi alle synspunkter frem. Det er ikke overraskende, at der er bekymring hos borgere, der bor dér, hvor trafikken flyttes hen, når vi lukker Sdr. Havnegade. Den bekymring synes jeg, vi ville tilgodese ved at begrænse lukningen til weekenderne.
 
De 144 borgerkommentarer er kommet i en proces tidligere i år, hvor kommunen involverede restauranter, hoteller og beboere i området, ligesom alle kunne kommentere de forskellige forslag til, hvordan forsøget i sommer kunne gennemføres. Der var flere forslag til delvis lukning af gaden på bestemte tidspunkter og/eller dage, men udvalgets flertal har nu valgt at teste med en lukning døgnet rundt alle ugens dage.
Evalueringen af pilotprojektet vil sammen med en fortsat dialog med områdets erhvervsdrivende danne grundlag for en politisk beslutning om den fremtidige trafikafvikling på Sdr. Havnegade.
 
Forvaltningen vil sammen med Politiet vurdere, hvordan der skal skiltes i forbindelse med den midlertidige lukning af Sdr. Havnegade.

https://mcusercontent.com/5f3762aadd5d312003cf9cc61/images/7831114d-f165-0116-b512-b5c6ecd13405.jpg    

Seneste nyheder

Sønder Havnegade bliver til gågade i to måneder

Sønder Havnegade bliver til gågade i to måneder

Sønder Havnegade i Sønderborg lukkes fra mandag den 4. juli til torsdag den 1. september 2022. Lukningen bliver fra hjørnet af Brogade til hjørnet af Nørrebro. Sønder Havnegade får fra mandag den 4. juli til den 1. september status som gågade hvilket betyder, at der...

læs mere
Sundhedsuge for mænd i Sønderborg

Sundhedsuge for mænd i Sønderborg

Sønderborg Kommune deltager i den internationale 'Men's Health Week 2022' i uge 24. Det sker med hele fire spændende arrangementer med fokus på sundhed, fysisk aktivitet og fællesskaber for mænd. I forbindelse med Men's Health Week 2022 tilbyder Sønderborg Kommune et...

læs mere
Sundhedsudvalget besøger Sønderborg Parkinsonklub

Sundhedsudvalget besøger Sønderborg Parkinsonklub

Sundhedsudvalget har været på besøg i Parkinson Klub Sønderborg for at opleve et eksempel på, hvordan §18 midlerne skaber værdi. Her fik de bl.a. mulighed for at prøve Parkinson Boxing. Det er Sundhedsudvalget, der forvalter §18-puljen, som fordeles til gavn for...

læs mere