Økonomiudvalget skal godkende masterplan og frigive penge til projekter på Nordals


Udviklingsforum Nordals har udarbejdet en Masterplan for Nordals med prioriterede indsatser frem mod 2025. Planen indeholder desuden et forslag til konkrete projekter, der kan sættes i gang i år. På sit møde onsdag den 17. marts 2021 skal Økonomiudvalget godkende masterplanen og budgetter for syv Nordals-projekter.   Nu kommer der endnu mere gang i Nordals, for Udviklingsforum Nordals har med Masterplan for Nordals lagt en 5-års plan for udviklingen på Nordals. Masterplanen bliver styringsværktøjet for prioriterede indsatser og projekter frem mod 2025.

– Det er rigtig glædeligt, at Masterplanen for Nordals nu er landet. For det er vigtigt for Byrådet, at vi får en strategisk handleplan, så udviklingen for Nordborg, Havnbjerg og Guderup fortsætter. Vi ønsker at skabe et skønt sted at bo for alle dem, der bor her nu og for alle dem, der flytter til Nordals i fremtiden. Det skal ske ved både at tænke langsigtet og ved nære projekter som understøtter et godt handelsliv, dyrker naturens fortrinligheder samt skaber rekreative mødesteder. Alt det understøtter samtidig, at Nordals er et attraktivt sted for turister at besøge i dag, men også når Nordals Ferieresort kommer, siger borgmester Erik Lauritzen, der sender en stor tak til medlemmerne af Udviklingsforum Nordals for arbejdet.

Masterplanen består af fem afsnit. Et afsnit, der indeholder en overordnet og tværgående vision med indsatsområder og udviklingsprincipper for hele Nordals. Herudover et afsnit for hver af byerne Nordborg, Havnbjerg og Guderup med indsatsområder og anbefalinger til konkrete indsatser i hver af byerne. I femte afsnit er der forslag til etapeplan og overslagsbudget for de foreslåede indsatser og projekter.

Masterplan for Nordals er udarbejdet af Udviklingsforum Nordals i samarbejde med repræsentanter fra foreningerne Nordborg Handel, Aktivt Havnbjerg Sogn og Guderup bylaug, lokale ildsjæle og borgergrupper.

Nu skal der handles, så derfor beder Udviklingsforum Nordals om penge til følgende syv projekter, som udføres inden for et år: Etablering af projekt på den gamle Faktagrund i Nordborg Forprojekt for ”En levende butiksgade” i Nordborg Forprojekt for ”En grøn forbindelse” mellem Nordborg by og Naturpark Nordals Udarbejdelse af ”Naturbyklynge strategi” for Havnbjerg Opførelse af hus til vinterbadere ved Lavensby Strand Forprojekt for udvikling af ”Soluret og porten til Nordals” i Guderup Første del af projektet ”Et rekreativt mødested” i Moseparken i Guderup De foreslåede projekter beløber sig i alt til 7,2 mio. kr., og de penge findes i budgettet for Udviklingsforum Nordals. Eventuelle afledte driftsudgifter fra vinterbadehus, projektet på Faktagrunden og rekreativt anlæg i Moseparken vil blive indarbejdet i det administrative budget for 2022.

Nordals Kunstfond har endvidere tilført 1 mio. kr. til køb af kunst på Nordals. Dette beløb foreslås anvendt til kunst i byrummet i de tre byer.

Næste skridt
På Økonomiudvalgets møde i april fremlægges et forslag til, hvordan det videre arbejde med udvikling af Nordals og opfølgning på masterplanen kan organiseres.
 
– Det skal ske i tæt samarbejde med repræsentanter fra byerne på Nordals, så der sikres lokal forankring og fremdrift af projekterne. Det er vigtigt fortsat at inddrage relevante aktører, så der også kommer handling på strategien, nu hvor masterplanen er klar. Så vi får en synlig proces med politisk forankring og gennem relevante personer, grupper og foreninger i Nordborg, Havnbjerg og Guderup, siger Erik Lauritzen. 

Fakta:
Sønderborg Byråd besluttede i budget 2020 at afsætte 8 mio. kr. til prioritering af udviklingstiltag, der kan supplere den udvikling, der forventes at komme med etablering af Nordals Ferieresort.
Byrådet besluttede endvidere at nedsætte et Udviklingsforum Nordals, der fik til opgave at udarbejde en masterplan for de tre større byer på Nordals; Nordborg, Havnbjerg og Guderup.
Opgaven blev forankret i Økonomiudvalget, og udvalget godkendte på sit møde den 19. februar 2020 et kommissorium for Udviklingsforum Nordals og masterplanen.
Masterplanen bygger videre på Hvidbogen for Nordals, Strategi for Nordals, landsbylaugenes udviklingsplaner og øvrige udviklingsplaner, som er gældende både lokalt, kommunalt og regionalt.
I Udviklingsforum Nordals sidder byrådsmedlemmerne Aase Nyegaard, Stefan Lydal og Jan Prokopek Jensen. Kjeld Kückelhahn er udpeget som projektleder, og derudover består forummet af Jan Bossen.

Seneste nyheder

Større arbejde sættes i gang på Egernsundbroen

Større arbejde sættes i gang på Egernsundbroen

default I løbet af foråret sættes to større arbejder i gang på Egernsundbroen. To fag på broen skal males, og fire fuger i vejbanen skal udskiftes. Arbejdet kommer til at påvirke trafikken samt vandrere på Gendarmstien. Sønderborg Kommune sætter to større vejarbejder...

læs mere
Gendarmstien er klar til forårets vandringer

Gendarmstien er klar til forårets vandringer

81 kilometer af den 84 kilometer lange Gendarmsti er klar til forårets vandreture samt certificeringen til EU’s mærke Best of Europe. Enkelte strækninger er fortsat lukket efter stormfloden i oktober 2023. Den populære vandrerute Gendarmstien fik store skader under...

læs mere