Nye lejligheder erstatter gamle erhvervsbygninger

Illustration fra lokalplanforslaget
Ejeren af bygningerne på hjørnet af Hilmar Finsens Gade og Oehlenschlægersgade i Sønderborg vil rive tomt erhvervsbyggeri ned og i stedet etablere 29 lejligheder. Bevaringsværdige boliger ud til gaden bliver stående.
Hjørnegrunden over for EUC Syd på Hilmar Finsens Gade vil ændre karakter de kommende år, hvis grundejeren får sit ønske opfyldt om at bygge nyt og renovere, så der bliver plads til 29 nye lejligheder. For øjeblikket er der 14 lejligheder i bevaringsværdige ejendomme ud til gaden, og de forbliver der.
 
 – Der er udarbejdet en miljøscreening for området, og projektet harmonerer fint med kommuneplanen. Vi ser meget gerne, at et gammelt erhvervsbyggeri, der ikke bruges længere, erstattes med et moderne boligbyggeri midt i et område, der i forvejen er præget af boliger. Jeg håber og tror på, at høringsfasen vil bekræfte os i, at også naboerne i området synes, det er en god ide at modernisere og opdatere området, siger Aase Nyegaard, formand for Teknik- og Miljøudvalget, som netop har godkendt, at lokalplanforslaget for området sendes i offentlig høring.
 
Høringsperioden indledes snarest og varer fire uger. I høringsperioden vil der også blive indbudt til et informationsmøde, som afhængig af COVID19-restriktionerne vil være fysisk eller virtuelt.
Det var et flertal på fem i udvalget, der godkendte høringsforslaget. Venstres medlem og Stefan Lydal fra Dansk Folkeparti, der også er næstformand i udvalget, stemte imod. Han siger:
 
– Jeg er ikke imod, at der etableres boliger i området – tvært imod. Men jeg synes ikke, det skitserede projekt med sin volumen og udformning passer ind i kvarteret. Jeg mener, at projektet bør afvente, at Byrådet får udarbejdet en arkitektur- og bevaringspolitik.
 
Området er på i alt 5118 kvm. Arealet, hvor de gamle erhvervsbygninger og garager har ligget, vil give plads til tre maks. 15 meter høje huse, mens der planlægges to maks. 13 meter høje huse i facaderækken ud mod Oehlenschlægersgade – i alt 29 nye boliger. Områdets resterende boliger indrettes i de eksisterende bygninger i facaderækken mod Oehlenschlægersgade, som ikke rives ned.
 
Projektet kan i høringsperioden ses på www.sonderborgkommune.dk under borger > høringer.

Seneste nyheder

Sammen mod ensomhed

Sammen mod ensomhed

Sønderborg Kommune går sammen mod ensomhed, når Sundhedsudvalget igen inviterer hele kommunen med til March mod Ensomhed. Vil du med?Lørdag den 2. september går turen fra Fynshav til Sønderborg Rådhus.Søndag den 3. går turen fra Sønderborg Rådhus til kommunegrænsen...

læs mere
Kom til borgercafé om solceller og vindmøller

Kom til borgercafé om solceller og vindmøller

Lige nu er Kommuneplanforslag 2023-2035 i høring. Forslaget indeholder blandt andet 14 områder, hvor der er mulighed for at lave vedvarende energianlæg i form af solceller og vindmøller. Der er mulighed for at komme med høringssvar frem til den 6. september 2023. I...

læs mere