Midlertidige initiativer skal skabe liv i og interesse for Sundgade

Sundgade vil inden for de næste to-fire år blive omdannet som led i Sønderborgs bystrategi. Mens beboerne venter på arkitektkonkurrence og omdannelsesproces, er der tid til midlertidige tiltag, som Sønderborg Kommune nu opfordrer borgerne til at komme med ideer til. Foto: Kim Toft Jørgensen  
Processen med at udvikle Sundgade i Sønderborg kan med arkitektkonkurrence, udbud og omdannelse tage flere år. I mellemtiden inviteres borgerne til at bidrage med midlertidige tiltag, der kan skabe liv i og interesse for området i overgangsperioden.
Sundgade har med sin beliggenhed over for Sønderborg Slot og sin nærhed til Alssund en central placering i byen. Sundgade skal derfor ses i et større perspektiv som et område med udviklingspotentiale til gavn for hele Sønderborg. Omdannelsen af Sundgade er et projekt i bystrategien for Sønderborg By.
 
Området står over for en større forvandling, og i den forbindelse kommer der en arkitektkonkurrence. Konkurrencen ventes sat i gang til efteråret i år, når der er klarhed over fremtiden for de nuværende aktiviteter i området. Arkitektkonkurrencens formål er at få bud på, hvordan man kan udvikle Sundgade samtidig med, at et fast blik er rettet mod områdets attraktive beliggenhed, dets særlige karakter og historie.
Efter arkitektkonkurrencen bliver arealerne sendt i udbud, og der vil blive udarbejdet en lokalplan. Det betyder, at omdannelsen af området kommer til at forløbe over to til fire år.
 
– Vi er i gang med en god proces og glæder os til arkitektkonkurrencen, til at se arkitekternes spændende bud på områdets fremtid og til selve omdannelsen. Men vi synes bare, det kunne være rigtig godt, hvis der skete noget på Sundgade, mens vi venter – altså at beboerne mødes og finder på dagsevents, midlertidige byrum med borde og bænke, sportsaktiviteter og små happenings…..hvad ved jeg, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget, Aase Nyegaard, i forbindelse med, at udvalget har godkendt, at midlertidige tiltag kan sættes i værk.
 
– Det er oplagt, at man om sommeren kan mødes til forskellige aktiviteter, men formentlig er løbet kørt for i år, da vi stadig slås med restriktioner. Men det kunne være fint, hvis naboer mødtes i små grupper og udviklede ideer og forslag til, hvad der kunne ske på gaden næste sommer, supplerer udvalgets næstformand, Stefan Lydal.
 
Med udsigt til en længerer omdannelsesproces kan de midlertidige tiltag øge interessen for området og tiltrække mere byliv. De kan også være med til at teste, hvordan området kan benyttes og udvikles, og hvilke aktiviteter der kan være med til sikre den ønskede identitet og funktion.
 
Henvendelser vedr. ønsker til midlertidige aktiviteter og tiltag på Sundgade kan sendes til Sønderborg Kommune på mailadressen: by-landskab@sonderborg.dk

https://mcusercontent.com/5f3762aadd5d312003cf9cc61/images/97ac9036-f209-6dd4-3ab4-739294b5d17b.jpg

Seneste nyheder

Sønder Havnegade bliver til gågade i to måneder

Sønder Havnegade bliver til gågade i to måneder

Sønder Havnegade i Sønderborg lukkes fra mandag den 4. juli til torsdag den 1. september 2022. Lukningen bliver fra hjørnet af Brogade til hjørnet af Nørrebro. Sønder Havnegade får fra mandag den 4. juli til den 1. september status som gågade hvilket betyder, at der...

læs mere
Sundhedsuge for mænd i Sønderborg

Sundhedsuge for mænd i Sønderborg

Sønderborg Kommune deltager i den internationale 'Men's Health Week 2022' i uge 24. Det sker med hele fire spændende arrangementer med fokus på sundhed, fysisk aktivitet og fællesskaber for mænd. I forbindelse med Men's Health Week 2022 tilbyder Sønderborg Kommune et...

læs mere
Sundhedsudvalget besøger Sønderborg Parkinsonklub

Sundhedsudvalget besøger Sønderborg Parkinsonklub

Sundhedsudvalget har været på besøg i Parkinson Klub Sønderborg for at opleve et eksempel på, hvordan §18 midlerne skaber værdi. Her fik de bl.a. mulighed for at prøve Parkinson Boxing. Det er Sundhedsudvalget, der forvalter §18-puljen, som fordeles til gavn for...

læs mere