Kong Christian X’s Bro skal males

Broklapperne skal have en total sandblæsning og maling af klapperne, viser et et særeftersyn på Kong Christian X’s Bro. Det kommer til at ske i efteråret og vinteren. Foto: Sønderborg Kommune
Sønderborg Kommune skal udføre en total sandblæsning og maling af klapperne på Kong Christian X’s Bro. Opgaven er uopsættelig og bliver gennemført i efteråret og vinteren for at give færrest trafikgener. Malerprojektet vil nemlig begrænse skibstrafikken i måneder samt kørende trafik i efterårsferien.
Et særeftersyn på Kong Christian X’s Bro har påvist nødvendigheden af at opgradere malerarbejdet fra en planlagt pletmaling til en total sandblæsning og maling af klapperne. Og det skal ske i år.

– For at opretholde driftssikkerhed og –funktion på broen er vi simpelthen nødt til at skrue op for arbejdet. Derfor skal broklapperne renses og have ny beskyttende overfladebehandling. Og vi er nødt til at gøre det så snart som muligt, og det bliver i efteråret og vinteren, for venter vi yderligere, så risikerer vi, at regningen for vedligeholdelsen bliver meget dyrere, siger Bjarke Eriksen, der er direktør for Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune.  

Det er alle ind- og udvendige overflader af Kong Christian X Bros bevægelige klapfag, der skal renses og påføres ny beskyttende overfladebehandling. Den nye beskyttende overfladebehandling forventes at have en levetid på minimum 25 år.
 
Der vil i hele perioden være støj fra sandblæserne og andet, og især i efterårsferien vil der blive arbejdet på højtryk i to skift, så der vil være støj både om dagen og om aftenen.
 
Trafikken påvirkes
Der er tale om et stort projekt, for sandblæsningen og malerarbejdet vil begrænse skibstrafikken på Alssund i flere måneder, og for eksempel kan al kørende trafik ikke kunne komme over Kong Christian X’s Bro i efterårsferien.

– Vi kan desværre ikke komme ud over, at der bliver begrænsninger for trafikken under arbejdet, fordi det er broklapperne, der skal sandblæses og males. Men vi har forsøgt at placere projektet, hvor det gerne skulle give færrest gener for trafikanter og brugere af broen. I forhold til den kørende trafik har vi derfor valgt at lukke for trafikken i efterårsferien, og for skibstrafikken er begrænsningerne lagt i efteråret og vinteren, siger Bjarke Eriksen og tilføjer, at der bliver indsat busser til bløde trafikkanter.  

Sejlende, der ikke kræver en broåbning, vil kunne passere Kong Christian X Bro under hele perioden. Men for skibstrafik, der kræver en broåbning, vil det ikke være muligt at passere i gennemsejlingsfaget fra den 25. oktober 2021 til og med den 13. marts 2022.
 
Sønderborg Kommune igangsætte snarest en høring om projektet for skibstrafikken. Senere vil der komme yderligere information for andre trafikanter og borgere i nærområdet.
 
Tidsplan:
Uge 42 2021:
Vejtrafikken bliver afspærret i syv dage, da klapperne skal stå åben. Fra søndag aften til søndag aften.
 
Uge 43 2021 til uge 10 2022:
Klapperne pakkes ind i stillads og presenning for at sikre opsamling af sandblæsersand og opvarmning til maling. Vejtrafikken vil kunne passere, og sejlende, der ikke kræver broåbning, kan passere.
 
Uge 11 til maj 2022:
Det østlige brofag over vand skal muligvis efterfølgende også sandblæses og males. Denne opgave vil dog ikke have trafikmæssige konsekvenser, da arbejdet vil foregå under broen og vil være passage for sejlende i de andre brofag. Denne fase vil blive afsluttet midt i maj måned.

Seneste nyheder

Sønder Havnegade bliver til gågade i to måneder

Sønder Havnegade bliver til gågade i to måneder

Sønder Havnegade i Sønderborg lukkes fra mandag den 4. juli til torsdag den 1. september 2022. Lukningen bliver fra hjørnet af Brogade til hjørnet af Nørrebro. Sønder Havnegade får fra mandag den 4. juli til den 1. september status som gågade hvilket betyder, at der...

læs mere
Sundhedsuge for mænd i Sønderborg

Sundhedsuge for mænd i Sønderborg

Sønderborg Kommune deltager i den internationale 'Men's Health Week 2022' i uge 24. Det sker med hele fire spændende arrangementer med fokus på sundhed, fysisk aktivitet og fællesskaber for mænd. I forbindelse med Men's Health Week 2022 tilbyder Sønderborg Kommune et...

læs mere
Sundhedsudvalget besøger Sønderborg Parkinsonklub

Sundhedsudvalget besøger Sønderborg Parkinsonklub

Sundhedsudvalget har været på besøg i Parkinson Klub Sønderborg for at opleve et eksempel på, hvordan §18 midlerne skaber værdi. Her fik de bl.a. mulighed for at prøve Parkinson Boxing. Det er Sundhedsudvalget, der forvalter §18-puljen, som fordeles til gavn for...

læs mere