Kommunens største solcellepark på vej til Sydals

En lokalplan og et kommuneplantillæg, som gør det muligt at placere et solcelleanlæg på et 37 hektar stort område mellem Lysabild og Tandslet kommer snart i offentlig høring i otte uger. Foto: Kim Toft Jørgensen
Clean Energy Advisors ApS ønsker at etablere en 37 hektar stor solcellepark mellem Tandslet og Lysabild på Sydals. Når solcellerne er installeret, vil 62 pct. af ProjectZeros målsætning for solcellekapacitet i Roadmap 2025 være nået.
 
Parken på Sydals bliver med en kapacitet på 39 MW (installeret effekt) kommunens største, idet Glansager/Vollerup er på 25 MW. Et planlagt anlæg i Stevning forventes at blive på minimum 28 MW.
 
– Det glæder mig, at vi efterhånden kravler op imod målsætningen, når det gælder solcelle-kapaciteten. Min fornemmelse er også, at der er bred opbakning til en fælles klimaindsats – for vores børns og børnebørns fremtids skyld. I forbindelse med idehøringen i januar, før vi gik i gang med kommuneplantillægget, fik vi kun én bemærkning, nemlig fra Haderslev Stift, der ikke havde nogen indvendinger, siger Aase Nyegaard, formand for Teknik- og Miljøudvalget.
 
Udvalget har netop godkendt, at forslaget til lokalplan og kommuneplantillægget sendes i offentlig høring. Alle mulighed for at kommentere forslagene i forbindelse med den offentlige høring, som er på otte uger.
 
– Det er ret fantastisk at følge med i indsatser og resultater i forhold til at nå målsætningerne i Roadmap 2025 – både takket være private husejere, der energirenoverer, virksomheder og institutioner. Jeg synes også, det her er lykkedes at finde et område, hvor solcelleanlægget ikke vækker stor opsigt i området, og hvor der ikke er mange naboer. Det er heller ikke vurderet, at anlægget vil medføre nogen videre miljøpåvirkning, supplerer udvalgets næstformand, Stefan Lydal.
 
Når anlægget er færdigt, vurderes det at levere ca. 40.000 MWh om året svarende til ca. 10.000 husstandes årlige strømforbrug.
 
FAKTA
Roadmap2025 er ProjectZeros handleplan for, hvordan Sønderborg-området når frem til en reduktion på 75 pct. af CO2-udledningen i 2025 (i forhold til 2008). Det er et delmål på vejen til at blive Europas første CO2-neutrale området i 2029.
Delmålet for solcellekapaciteten er 100 MW i 2025. Med anlæggene i Glansager/Vollerup og Sydals realiseres ca. 62 pct. af delmålet. Hvis Stevning vedtages og kommer med i regnestykket, vil ca. 92 pct. blive realiseret.
 
https://mcusercontent.com/5f3762aadd5d312003cf9cc61/images/1c8bf08a-211a-4a8a-8be1-da86793cdba7.jpg 
 

Seneste nyheder

ICS-center åbner i Sønderborg

ICS-center åbner i Sønderborg

Mandag den 5. december 2022 bliver det nemmere for udenlandske arbejdstagere og borgere i Sønderborg Kommune og Sønderjylland at få opholds- og arbejdstilladelse i Danmark. Her åbner Styrelsen for International Rekruttering og Integration et ICS-center (ICS står for...

læs mere
Åbent hus på ungdomsuddannelserne

Åbent hus på ungdomsuddannelserne

Her midt i den kolde og mørke tid inviterer Sønderborgområdets ungdomsuddannelser indenfor i varmen. Det første åbent-hus-arrangement er den 1. december, og det sidste den 28. januar. Eleverne i 8., 9. og 10. klasse i Sønderborg Kommune og deres forældre er inviteret...

læs mere