H.M. Dronningen modtages i Sønderborg og Gråsten den 23. juni

Den 23. juni modtages Hendes Majestæt Dronningen på Sønderborg Havn og på Torvet i Gråsten i forbindelse med Majestætens sommerophold på Gråsten Slot. Dronningen ankommer med Kongeskibet Dannebrog.
H.M. Dronningens residens på Gråsten Slot indledes i år omkring en måned tidligere end de forgangne år, hvilket skyldes planlagte togter til henholdsvis Færøerne og Grønland.
 
Ankomsten med Kongeskibet Dannebrog, der lægger til ved Slotskajen i Sønderborg, sker onsdag den 23. juni kl. 10.00. Modtagelsen bliver med faner og flag, rød løber, blomsterpige og musik.
 
– Det glæder os utrolig meget, at Dronningen tager ophold i Gråsten, for det betyder meget for os, at den kongelige familie benytter sommerslottet i det sønderjyske. Det er meget betydningsfuldt for os, at Dronningen viderefører traditionen med sommerophold på Gråsten Slot, for det viser kongefamiliens tætte bånd til Sønderjylland, siger borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune.
 
Borgmester Erik Lauritzen er vært for modtagelsen i Sønderborg. Ved den røde løber vil man desuden se Sønderborgs viceborgmester, Stephan Kleinschmidt, kommunaldirektør Tim J. Hansen, regionsrådsformand Stephanie Lohse, biskop Marianne Christiansen, byretspræsident Karen Thegen, politidirektør Jørgen Meyer, og chef for Hjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland, Claus Klaris. Nogle repræsentanter kan være afløst af en suppleant eller fraværende.
 
Efter modtagelsen på Sønderborg Havn kører Dronningen til Torvet i Gråsten, hvor Byrådet i Sønderborg Kommune tager imod. Her forventes Dronningen at ankomme cirka 30 minutter efter modtagelsen på slotskajen i Sønderborg. Også her venter sommerstemning med flag og faner, rød løber og blomsterpige. H.M. Dronningen hilser på alle byrådsmedlemmerne, og Borgmesteren holder traditionen tro en velkomsttale. Dronningen fortsætter efter modtagelsen til Gråsten Slot.
 
Helt ”som vi plejer” bliver det dog ikke. Der er Covid-19 restriktioner, som betyder, at Sønderborg Kommune sammen med Politiet vil sætte rammen for, hvordan offentligheden kan overvære modtagelserne i både Sønderborg og Gråsten.
 
Akkreditering
Pressen bedes ansøge om akkreditering til hhv. modtagelsen på Sønderborg Havn og på Torvet i Gråsten.
 
Akkrediteringsønsket skal sendes senest mandag den 14. juni kl. 12.00 via en e-mail til presseansvarlig Morten Jacobsen, mojb@sonderborg.dk. Pressen modtager besked om ønsket kan imødekommes senest tirsdag den 15. juni kl. 12.00.
 
E-mailen skal indeholde oplysninger om navn på mediet navn på journalisten og/eller fotografen om man ønsker akkreditering til presseområdet i Sønderborg og/eller Gråsten.  
Den akkrediterede presse bedes medbringe pressekort.

Seneste nyheder

Sønder Havnegade bliver til gågade i to måneder

Sønder Havnegade bliver til gågade i to måneder

Sønder Havnegade i Sønderborg lukkes fra mandag den 4. juli til torsdag den 1. september 2022. Lukningen bliver fra hjørnet af Brogade til hjørnet af Nørrebro. Sønder Havnegade får fra mandag den 4. juli til den 1. september status som gågade hvilket betyder, at der...

læs mere
Sundhedsuge for mænd i Sønderborg

Sundhedsuge for mænd i Sønderborg

Sønderborg Kommune deltager i den internationale 'Men's Health Week 2022' i uge 24. Det sker med hele fire spændende arrangementer med fokus på sundhed, fysisk aktivitet og fællesskaber for mænd. I forbindelse med Men's Health Week 2022 tilbyder Sønderborg Kommune et...

læs mere
Sundhedsudvalget besøger Sønderborg Parkinsonklub

Sundhedsudvalget besøger Sønderborg Parkinsonklub

Sundhedsudvalget har været på besøg i Parkinson Klub Sønderborg for at opleve et eksempel på, hvordan §18 midlerne skaber værdi. Her fik de bl.a. mulighed for at prøve Parkinson Boxing. Det er Sundhedsudvalget, der forvalter §18-puljen, som fordeles til gavn for...

læs mere