H.M. Dronningen modtages i Sønderborg og Gråsten den 23. juni

Den 23. juni modtages Hendes Majestæt Dronningen på Sønderborg Havn og på Torvet i Gråsten i forbindelse med Majestætens sommerophold på Gråsten Slot. Dronningen ankommer med Kongeskibet Dannebrog.
H.M. Dronningens residens på Gråsten Slot indledes i år omkring en måned tidligere end de forgangne år, hvilket skyldes planlagte togter til henholdsvis Færøerne og Grønland.
 
Ankomsten med Kongeskibet Dannebrog, der lægger til ved Slotskajen i Sønderborg, sker onsdag den 23. juni kl. 10.00. Modtagelsen bliver med faner og flag, rød løber, blomsterpige og musik.
 
– Det glæder os utrolig meget, at Dronningen tager ophold i Gråsten, for det betyder meget for os, at den kongelige familie benytter sommerslottet i det sønderjyske. Det er meget betydningsfuldt for os, at Dronningen viderefører traditionen med sommerophold på Gråsten Slot, for det viser kongefamiliens tætte bånd til Sønderjylland, siger borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune.
 
Borgmester Erik Lauritzen er vært for modtagelsen i Sønderborg. Ved den røde løber vil man desuden se Sønderborgs viceborgmester, Stephan Kleinschmidt, kommunaldirektør Tim J. Hansen, regionsrådsformand Stephanie Lohse, biskop Marianne Christiansen, byretspræsident Karen Thegen, politidirektør Jørgen Meyer, og chef for Hjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland, Claus Klaris. Nogle repræsentanter kan være afløst af en suppleant eller fraværende.
 
Efter modtagelsen på Sønderborg Havn kører Dronningen til Torvet i Gråsten, hvor Byrådet i Sønderborg Kommune tager imod. Her forventes Dronningen at ankomme cirka 30 minutter efter modtagelsen på slotskajen i Sønderborg. Også her venter sommerstemning med flag og faner, rød løber og blomsterpige. H.M. Dronningen hilser på alle byrådsmedlemmerne, og Borgmesteren holder traditionen tro en velkomsttale. Dronningen fortsætter efter modtagelsen til Gråsten Slot.
 
Helt ”som vi plejer” bliver det dog ikke. Der er Covid-19 restriktioner, som betyder, at Sønderborg Kommune sammen med Politiet vil sætte rammen for, hvordan offentligheden kan overvære modtagelserne i både Sønderborg og Gråsten.
 
Akkreditering
Pressen bedes ansøge om akkreditering til hhv. modtagelsen på Sønderborg Havn og på Torvet i Gråsten.
 
Akkrediteringsønsket skal sendes senest mandag den 14. juni kl. 12.00 via en e-mail til presseansvarlig Morten Jacobsen, mojb@sonderborg.dk. Pressen modtager besked om ønsket kan imødekommes senest tirsdag den 15. juni kl. 12.00.
 
E-mailen skal indeholde oplysninger om navn på mediet navn på journalisten og/eller fotografen om man ønsker akkreditering til presseområdet i Sønderborg og/eller Gråsten.  
Den akkrediterede presse bedes medbringe pressekort.

Seneste nyheder

ICS-center åbner i Sønderborg

ICS-center åbner i Sønderborg

Mandag den 5. december 2022 bliver det nemmere for udenlandske arbejdstagere og borgere i Sønderborg Kommune og Sønderjylland at få opholds- og arbejdstilladelse i Danmark. Her åbner Styrelsen for International Rekruttering og Integration et ICS-center (ICS står for...

læs mere
Åbent hus på ungdomsuddannelserne

Åbent hus på ungdomsuddannelserne

Her midt i den kolde og mørke tid inviterer Sønderborgområdets ungdomsuddannelser indenfor i varmen. Det første åbent-hus-arrangement er den 1. december, og det sidste den 28. januar. Eleverne i 8., 9. og 10. klasse i Sønderborg Kommune og deres forældre er inviteret...

læs mere