H.M. Dronningen modtages i Sønderborg og Gråsten den 23. juni

Den 23. juni modtages Hendes Majestæt Dronningen på Sønderborg Havn og på Torvet i Gråsten i forbindelse med Majestætens sommerophold på Gråsten Slot. Dronningen ankommer med Kongeskibet Dannebrog.
H.M. Dronningens residens på Gråsten Slot indledes i år omkring en måned tidligere end de forgangne år, hvilket skyldes planlagte togter til henholdsvis Færøerne og Grønland.
 
Ankomsten med Kongeskibet Dannebrog, der lægger til ved Slotskajen i Sønderborg, sker onsdag den 23. juni kl. 10.00. Modtagelsen bliver med faner og flag, rød løber, blomsterpige og musik.
 
– Det glæder os utrolig meget, at Dronningen tager ophold i Gråsten, for det betyder meget for os, at den kongelige familie benytter sommerslottet i det sønderjyske. Det er meget betydningsfuldt for os, at Dronningen viderefører traditionen med sommerophold på Gråsten Slot, for det viser kongefamiliens tætte bånd til Sønderjylland, siger borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune.
 
Borgmester Erik Lauritzen er vært for modtagelsen i Sønderborg. Ved den røde løber vil man desuden se Sønderborgs viceborgmester, Stephan Kleinschmidt, kommunaldirektør Tim J. Hansen, regionsrådsformand Stephanie Lohse, biskop Marianne Christiansen, byretspræsident Karen Thegen, politidirektør Jørgen Meyer, og chef for Hjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland, Claus Klaris. Nogle repræsentanter kan være afløst af en suppleant eller fraværende.
 
Efter modtagelsen på Sønderborg Havn kører Dronningen til Torvet i Gråsten, hvor Byrådet i Sønderborg Kommune tager imod. Her forventes Dronningen at ankomme cirka 30 minutter efter modtagelsen på slotskajen i Sønderborg. Også her venter sommerstemning med flag og faner, rød løber og blomsterpige. H.M. Dronningen hilser på alle byrådsmedlemmerne, og Borgmesteren holder traditionen tro en velkomsttale. Dronningen fortsætter efter modtagelsen til Gråsten Slot.
 
Helt ”som vi plejer” bliver det dog ikke. Der er Covid-19 restriktioner, som betyder, at Sønderborg Kommune sammen med Politiet vil sætte rammen for, hvordan offentligheden kan overvære modtagelserne i både Sønderborg og Gråsten.
 
Akkreditering
Pressen bedes ansøge om akkreditering til hhv. modtagelsen på Sønderborg Havn og på Torvet i Gråsten.
 
Akkrediteringsønsket skal sendes senest mandag den 14. juni kl. 12.00 via en e-mail til presseansvarlig Morten Jacobsen, mojb@sonderborg.dk. Pressen modtager besked om ønsket kan imødekommes senest tirsdag den 15. juni kl. 12.00.
 
E-mailen skal indeholde oplysninger om navn på mediet navn på journalisten og/eller fotografen om man ønsker akkreditering til presseområdet i Sønderborg og/eller Gråsten.  
Den akkrediterede presse bedes medbringe pressekort.

Seneste nyheder

Sammen mod ensomhed

Sammen mod ensomhed

Sønderborg Kommune går sammen mod ensomhed, når Sundhedsudvalget igen inviterer hele kommunen med til March mod Ensomhed. Vil du med?Lørdag den 2. september går turen fra Fynshav til Sønderborg Rådhus.Søndag den 3. går turen fra Sønderborg Rådhus til kommunegrænsen...

læs mere
Kom til borgercafé om solceller og vindmøller

Kom til borgercafé om solceller og vindmøller

Lige nu er Kommuneplanforslag 2023-2035 i høring. Forslaget indeholder blandt andet 14 områder, hvor der er mulighed for at lave vedvarende energianlæg i form af solceller og vindmøller. Der er mulighed for at komme med høringssvar frem til den 6. september 2023. I...

læs mere