Folkesundhed: Det går stadig den forkerte vej

Borgerne i Sønderborg Kommune har været flittige til at svare på Sundhedsprofilundersøgelsen 2021, som både bringer gode og dårlige nyheder. Fx ryger og drikker borgerne lidt mindre end i 2017. Til gengæld bruger flere unge snus og e-cigaretter, og den mentale og fysiske sundhed er overordnet set blevet dårligere.

Når det handler om at svare på Sundhedsprofilundersøgelsen 2021 ligger Sønderborg Kommune helt i top. Med en svarprocent på 66,8 indtager kommunen en delt førsteplads i Region Syddanmark, som ovenikøbet er den region i Danmark med den højeste svarprocent. 3339 af de 5000 borgere der sidste forår fik tilsendt spørgeskemaet i deres e-boks, har svaret.

Svarene viser, at selvom det er gået fremad på enkelte områder, går det ligesom i resten af landet overordnet den forkerte vej med folkesundhed.
Undersøgelsen et vigtigt værktøj, når der skal udpeges områder, hvor der er behov for at sætte ind med forebyggelse og tilbud, der fremmer sundheden. Samtidig viser undersøgelsen, at de strukturelle indsatser kan have en positiv effekt.

– Den høje svarprocent betyder, at vi nu står med et ret godt billede af hvordan borgerne har det, og hvad vi kan gøre for at flere kan få det bedre. Der er meget at tage fat på, men jeg synes det er værd at bemærke, at det også er gået fremad på nogle områder. For eksempel ryger færre dagligt, flere har aldrig røget, og flere drikker mindre. Siden sidste undersøgelse har vi indført røgfri skole, der er indført røgfri arbejdstid i kommunen og på flere andre arbejdspladser, og vi har ad flere omgange deltaget i landsdækkende alkoholkampagner. For mig er det et tegn på, at indsatserne gør en forskel, og det giver mig blod på tanden til det videre arbejde, siger formand for Sundhedsudvalget Didde Lauritzen.

Samtidig bekymrer det udvalgsformanden, at der fortsat er en klar tendens til at borgere med ingen eller en lav uddannelse lever mere usundt, er mere syge og trives dårligere, og hun ser social ulighed i sundhed som et fortsat fokusområde i sundhedsarbejdet fremover.
Næstformand Bo Kleis Christensen har også kigget nærmere på tallene.

– Øget ensomhed og en mere inaktiv livsstil kan desværre ikke komme bag på os set i lyset af den tid vi har været igennem med bl.a. nedlukninger og begrænsninger på socialt samvær. Undersøgelsen bekræfter, at overvægt, usund kost, manglende fysisk aktivitet, stress og dårlig mental sundhed er de grundlæggende udfordringer, vi fortsat skal arbejde med at forebygge. Vi skal gøre det let for borgerne at træffe sunde valg i hverdagen, og indsatserne skal tilpasses, så de matcher de udfordringer undersøgelsen peger på, siger næstformand for Sundhedsudvalget Bo Kleis Christensen.
NØGLETAL FOR SØNDERBORG KOMMUNE

+ Andelen af daglig rygere og storrygere er faldet: 14,5 pct. af borgerne i Sønderborg Kommune ryger dagligt i 2021, sammenlignet med 18,5 pct. i 2017. I 2010 var andelen 22,1 pct. og i 2013 var andelen 17,5 pct. Regions-gennemsnittet er i 2021 14,8 pct. 6,3 pct. af borgerne i Sønderborg Kommune er storrygere (rygere 15 eller flere cigaretter om dagen) i 2021. I 2010 var andelen 11,0 pct., i 2013 var andelen 9,0 pct. og i 2017 var andelen 9,7 pct. Regionsgennemsnittet er i 2021 6,3 pct.

+ Stigning af borgere, der aldrig har røget: I 2021 er andelen af borgere, der aldrig har røget 52,4 pct. I 2010 var andelen 46,8 pct., i 2013 var andelen 50,1 pct. og i 2017 var andelen 48,1 pct. Regionsgennemsnittet er i 2021 50,8 pct.

+ Flere drikker mindre: 13,4 pct. af borgere i Sønderborg Kommune drikker mere end 10 genstande i løbet af en typisk uge. I 2010 var andelen 18,7 pct., i 2013 var andelen 17,2 pct. og i 2017 var andelen 15,3 pct. Regionsgennemsnittet er i 2021 14,2 pct. 6,4 pct. af borgere i Sønderborg Kommune drikker jævnligt (hver uge) fem eller flere genstande ved samme lejlighed, sammenlignet med 7,9 pct. i 2013 og 9,6 pct. i 2017. Regionsgennemsnitter er i 2021 7,7 pct.

+ Fald i andelen af borgere, der har været syge de seneste 14 dage: 10 pct. af de erhvervsaktive mænd og kvinder i Sønderborg Kommune, i alderen 16-64 år, har været syge inden for de seneste 14 dage. I 2013 var andelen 17,6 pct. og i 2017 var andelen 15,5 pct. Regionsgennemsnittet er i 2021 10,8 pct.

– Stigning i andelen af borgere, der scorer lav på den mentale helbredsskala: 16,7 pct. af borgere i Sønderborg Kommune har en lav score på den mentale helbreds-skala i 2021. I 2010 var andelen 12,9 pct., i 2013 var andelen 9,3 pct. og i 2017 var andelen 12,8 pct. Regionsgennemsnittet er i 2021 12,2 pct.

– Flere har et lavt selvværd: 11,8 % af borgere i Sønderborg Kommune angiver, at de har et lavt selvværd. I 2017 var andelen 10,3 pct. Regionsgennemsnittet er i 2021 11,6 pct.

– Flere har en høj score på stressskalaen: 29,9 pct. af borgerne har en høj score på den mentale stressskala i 2021. I 2013 var andelen 22,5 pct. og i 2017 var andelen 25,8 pct. Regionsgennemsnittet er i 2021 29,1 pct.

– Flere borgere er ofte uønsket alene eller mangler nogen at tale med: 8,7 pct. af borgere i Sønderborg Kommune er ofte uønsket alene. I 2010 var andelen 6,7 pct., i 2013 var andelen 6,7 pct. og i 2017 var andelen 6,4 pct. Regionsgennemsnittet er i 2021 8,9 pct. 5,6 pct. af borgere i Sønderborg Kommune har aldrig, eller næsten aldrig nogen at tale med, hvis man har problemer eller brug for støtte. I 2010 var andelen 5,6 pct., i 2013 var andelen 5,4 pct. og i 2017 var andelen 3,7 pct. Regionsgennemsnittet er i 2021 5,4 pct.

– Flere borgere har en langvarig sygdom: 38,8 pct. af borgere i Sønderborg Kommune har en langvarig sygdom i 2021. I 2010 var andelen 33,9 pct., i 2013 var andelen 24,9 pct. og i 2017 var andelen 36,7 pct. Regions-gennemsnittet er i 2021 38,7 pct.

– Flere har et usundt kostmønster og færre spiser frugt dagligt: 20,8 pct. af borgerne i Sønderborg Kommune har et usundt kostmønster i 2021. I 2010 var andelen 13,7 pct., i 2013 var andelen 16,9 pct. og i 2017 var andelen 18,0 pct. Regionsgennemsnittet er i 2017 20,1 pct. 43,6 pct. af borgerne i Sønderborg Kommune spiser frugt dagligt i 2021. I 2010 var andelen 67,0 pct., i 2013 var andelen 59,0 pct. og i 2027 var andelen 48,1 pct.  Regions-gennemsnittet er i 2021 44,3 pct.

– Færre dyrker fysisk aktivitet: 18,6 pct. af borgerne i Sønderborg Kommune dyrker moderat eller hård fysisk aktivitet i fritiden i 2021. I 2010 var andelen 24,9 pct., i 2013 var andelen 23,4 pct. og i 2017 var andelen 22,6 pct. Regionsgennemsnittet er i 2021 21,1 pct.

– Flere er overvægtige: 21,3 pct. af borgerne i Sønderborg Kommune er svært overvægtige (BMI på 30 eller derover) i 2021. I 2010 var andelen 15,6 pct., i 2013 var andelen 18,0 pct. og i 2017 er andelen 19,9 pct. Regions-gennemsnittet er i 2021 20,2 pct.

FAKTA
Sundhedsprofilundersøgelsen, der i foråret 2021 blev gennemført for fjerde gang, er den største nationale sundhedsundersøgelse i Danmark.
Der udtrækkes resultater på nationalt, regions- og kommuneniveau.
Undersøgelsen er også gennemført i 2010, 2013, 2017 hvorfor der nu kan foretages sammenligning af data over en længere periode.  

Seneste nyheder

Større arbejde sættes i gang på Egernsundbroen

Større arbejde sættes i gang på Egernsundbroen

default I løbet af foråret sættes to større arbejder i gang på Egernsundbroen. To fag på broen skal males, og fire fuger i vejbanen skal udskiftes. Arbejdet kommer til at påvirke trafikken samt vandrere på Gendarmstien. Sønderborg Kommune sætter to større vejarbejder...

læs mere
Gendarmstien er klar til forårets vandringer

Gendarmstien er klar til forårets vandringer

81 kilometer af den 84 kilometer lange Gendarmsti er klar til forårets vandreture samt certificeringen til EU’s mærke Best of Europe. Enkelte strækninger er fortsat lukket efter stormfloden i oktober 2023. Den populære vandrerute Gendarmstien fik store skader under...

læs mere