Fællesskab og foreningsliv kan være nøglen til en bedre folkesundhed

Fællesskabets potentiale, det stærke foreningslivet og de fagligt dygtige medarbejdere i kommunen gør, at formand for Sundhedsudvalget Didde Lauritzen tør være optimistisk i forhold til folkesundheden i Sønderborg Kommune. Men det er først og fremmest bekymring, og et brændende ønske om forandring, der fylder formanden, når samtalen falder på resultaterne af den nyeste sundhedsprofilundersøgelse.

Formand for Sundhedsudvalget, Didde Lauritzen

5000 borgere i Sønderborg Kommune blev sidste år spurgt om deres liv, helbred, trivsel, motions- og kostvaner. 3339 af dem har svaret, og deres svar viser, at selvom det er gået fremad på enkelte områder siden sidste undersøgelse i 2017, så går det overordnet set kun én vej med folkesundheden: Nedad.

På rette spor

Formanden for Sundhedsudvalget Didde Lauritzen ser resultaterne af den nye sundhedsprofilundersøgelse som en bekræftelse på, at Sønderborg Kommune allerede er på rette spor: 

– Vi har i Sundhedsudvalget i fire år arbejdet med fem forskellige fokusområder: Tobak, mental sundhed, overvægt, fysisk aktivitet, kroniske sygdomme. Den gode nyhed i årets undersøgelse er resultaterne i forhold til tobak: Der er færre, der er begyndt at ryge, og der er færre storrygere. Med rygning som en af de største livsstilsudfordringer, der medfører både sygdom og død, glæder det mig selvfølgelig rigtig meget, at den landsdækkende indsats og vores lokale tiltag virker, siger Didde Lauritzen.

Mistrivsel bekymrer mest

En af de tendenser, der optager sundhedsudvalget allermest, er den negative udvikling i den mentale trivsel blandt kommunens borgere, og særligt blandt de unge.

– Man kan ikke ændre på sit liv og sine vaner, fx i forhold til motion og kost, hvis man ikke har det godt. Det hele starter med trivsel, og trivsel opstår blandt andet, når man oplever at indgå i et positivt fællesskab med andre mennesker. Det hele hænger sammen. Derfor er det dobbelt trist, at undersøgelsen også viser et fald i foreningsaktive, og at det særligt er de unge, der falder fra, siger Didde Lauritzen der tror, at et styrket samarbejdet med foreningslivet er en vigtig faktor i kommunens arbejde med at skabe bedre sundhed.

Tættere på borgerne

– Kommunen har en bred vifte af sundhedsfremmede og forebyggende tilbud, og foreningslivet har et væld af aktiviteter. Men det nytter ikke meget, hvis den enkelte ikke ser sig i stand til at deltage. Jeg tror, vi skal endnu tættere på borgerne og lære deres hverdag at kende. Hvilke barriere er der for at deltage? Kan vi fx nå andre målgrupper med digitale forløb frem for fysiske holdtilbud? Og så skal vi ikke undervurdere de små lokale initiativer som fx løbefællesskaber. Hvordan kan kommunen understøtte dem og synliggøre de muligheder for fysisk aktivitet og fællesskab, som måske er lettest at komme i gang med for de allerfleste, siger Didde Lauritzen.

Tør se lyst på fremtiden

– Når man ser på resultaterne af sundhedsprofilundersøgelsen, kan man godt fortabe sig i alt det dystre. Men jeg oplever så meget virkelyst og initiativ både i foreningslivet, hos de fagligt dygtige medarbejdere i Sundhedscentret og i vores nye og engagerede sundhedsvalg, at jeg godt tør se lyst på fremtiden for folkesundheden. Jeg tror på at vi i fællesskab kan bryde den negative spiral, der bevæger sig mellem punkter som ensomhed, mental mistrivsel og fysisk inaktivitet. siger Didde Lauritzen.

Seneste nyheder

Sønderborg Kommune får ny hjemmeside

Sønderborg Kommune får ny hjemmeside

Fra den 22. september kommer sonderborgkommune.dk til at se anderledes ud. Den nye hjemmeside har fokus på en bedre brugeroplevelse, og den er udviklet for at imødekomme nye og kommende teknologier. Borgerne vil få en bedre brugeroplevelse, når de går ind på kommunens...

læs mere
Stor lokal opbakning til udstilling om FN’s Verdensmål

Stor lokal opbakning til udstilling om FN’s Verdensmål

Hele september kan man opleve udstillingen 2030 NOW – TÆNKE, SKABE, HANDLE om FN’s Verdensmål på Skøjtebanen i Sønderborg. Samtidig er der lavet aftaler med en lang række foreninger, organisationer og offentlige institutioner, der byder ind med verdensmål-aktiviteter...

læs mere