Fællesskab og foreningsliv kan være nøglen til en bedre folkesundhed

Fællesskabets potentiale, det stærke foreningslivet og de fagligt dygtige medarbejdere i kommunen gør, at formand for Sundhedsudvalget Didde Lauritzen tør være optimistisk i forhold til folkesundheden i Sønderborg Kommune. Men det er først og fremmest bekymring, og et brændende ønske om forandring, der fylder formanden, når samtalen falder på resultaterne af den nyeste sundhedsprofilundersøgelse.

Formand for Sundhedsudvalget, Didde Lauritzen

5000 borgere i Sønderborg Kommune blev sidste år spurgt om deres liv, helbred, trivsel, motions- og kostvaner. 3339 af dem har svaret, og deres svar viser, at selvom det er gået fremad på enkelte områder siden sidste undersøgelse i 2017, så går det overordnet set kun én vej med folkesundheden: Nedad.

På rette spor

Formanden for Sundhedsudvalget Didde Lauritzen ser resultaterne af den nye sundhedsprofilundersøgelse som en bekræftelse på, at Sønderborg Kommune allerede er på rette spor: 

– Vi har i Sundhedsudvalget i fire år arbejdet med fem forskellige fokusområder: Tobak, mental sundhed, overvægt, fysisk aktivitet, kroniske sygdomme. Den gode nyhed i årets undersøgelse er resultaterne i forhold til tobak: Der er færre, der er begyndt at ryge, og der er færre storrygere. Med rygning som en af de største livsstilsudfordringer, der medfører både sygdom og død, glæder det mig selvfølgelig rigtig meget, at den landsdækkende indsats og vores lokale tiltag virker, siger Didde Lauritzen.

Mistrivsel bekymrer mest

En af de tendenser, der optager sundhedsudvalget allermest, er den negative udvikling i den mentale trivsel blandt kommunens borgere, og særligt blandt de unge.

– Man kan ikke ændre på sit liv og sine vaner, fx i forhold til motion og kost, hvis man ikke har det godt. Det hele starter med trivsel, og trivsel opstår blandt andet, når man oplever at indgå i et positivt fællesskab med andre mennesker. Det hele hænger sammen. Derfor er det dobbelt trist, at undersøgelsen også viser et fald i foreningsaktive, og at det særligt er de unge, der falder fra, siger Didde Lauritzen der tror, at et styrket samarbejdet med foreningslivet er en vigtig faktor i kommunens arbejde med at skabe bedre sundhed.

Tættere på borgerne

– Kommunen har en bred vifte af sundhedsfremmede og forebyggende tilbud, og foreningslivet har et væld af aktiviteter. Men det nytter ikke meget, hvis den enkelte ikke ser sig i stand til at deltage. Jeg tror, vi skal endnu tættere på borgerne og lære deres hverdag at kende. Hvilke barriere er der for at deltage? Kan vi fx nå andre målgrupper med digitale forløb frem for fysiske holdtilbud? Og så skal vi ikke undervurdere de små lokale initiativer som fx løbefællesskaber. Hvordan kan kommunen understøtte dem og synliggøre de muligheder for fysisk aktivitet og fællesskab, som måske er lettest at komme i gang med for de allerfleste, siger Didde Lauritzen.

Tør se lyst på fremtiden

– Når man ser på resultaterne af sundhedsprofilundersøgelsen, kan man godt fortabe sig i alt det dystre. Men jeg oplever så meget virkelyst og initiativ både i foreningslivet, hos de fagligt dygtige medarbejdere i Sundhedscentret og i vores nye og engagerede sundhedsvalg, at jeg godt tør se lyst på fremtiden for folkesundheden. Jeg tror på at vi i fællesskab kan bryde den negative spiral, der bevæger sig mellem punkter som ensomhed, mental mistrivsel og fysisk inaktivitet. siger Didde Lauritzen.

Seneste nyheder

Sammen mod ensomhed

Sammen mod ensomhed

Sønderborg Kommune går sammen mod ensomhed, når Sundhedsudvalget igen inviterer hele kommunen med til March mod Ensomhed. Vil du med?Lørdag den 2. september går turen fra Fynshav til Sønderborg Rådhus.Søndag den 3. går turen fra Sønderborg Rådhus til kommunegrænsen...

læs mere
Kom til borgercafé om solceller og vindmøller

Kom til borgercafé om solceller og vindmøller

Lige nu er Kommuneplanforslag 2023-2035 i høring. Forslaget indeholder blandt andet 14 områder, hvor der er mulighed for at lave vedvarende energianlæg i form af solceller og vindmøller. Der er mulighed for at komme med høringssvar frem til den 6. september 2023. I...

læs mere