Egen UI opnår støtte til Sankt Hans-arrangement

Den ekstraordinære COVID-19 pulje fra Sønderborg Kommune, som skal opmuntre foreninger til at arrangere events til glæde for både et publikum og foreningernes klubkasser, har netop uddelt sin sjette portion. Den støtter et Sankt Hans-arrangement i Guderup.

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme oprettede i december en ekstraordinær pulje på 400.000 kr. Puljen kan søges af foreninger og institutioner, som vil afvikle indtægtsgivende arrangementer i år – altså events, som i kølvandet på COVID-19 skal lune i både foreningernes pengekasser og i sjælen på de mange mennesker, som i lang tid ikke har kunnet mødes til sociale og kulturelle arrangementer.
 
– Puljen er ganske ny, og foreningerne skal lige finde ud af, at den er der. Samtidig hersker der jo stadig en vis usikkerhed om, hvornår og i hvor stort omfang der åbnes for arrangementer og events. På den baggrund synes jeg, det er fint, at vi allerede har fået seks ansøgninger. Fem imødekom vi i februar, og nu har vi på vores martsmøde sagt ja til at støtte Egen UI med halvdelen af de forventede udgifter ved et Sankt Hans-arrangement. Jeg håber virkelig, de frivillige i foreningen får mulighed for at afvikle arrangementet til glæde for både klubkassen, klublivet og det sociale samvær generelt, siger formand for Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme, Stephan Kleinschmidt.
 
Næstformand i udvalget, Jesper Kock, tilføjer:
–  Vi kan mærke foråret – også som en længsel efter at komme ud, møde andre og opleve kultur sammen. Så jeg håber, at flere foreninger inspireres af muligheden for at få støtte til at gå i tænkeboks og finde på et nyt og indtægtsgivende arrangement, som de kan søge tilskud til. Der er flere penge i puljen, så sæt bare fantasien i sving og søg om tilskud.
 
Sankt Hans-arrangementet i Egen har søgt om og fået tilsagn om 11.400 kr. svarende til halvdelen af de forventede udgifter. Udgifterne er til teltleje, musik og leje af hoppeborg – det sidste tages der betaling for adgang til. Frivillige fra ungdomsholdene i Egen UI løser alle de praktiske opgaver ved arrangementet.
Af ansøgningen fremgår, at EUI ønsker at gøre Sankt Hans-arrangementet årligt tilbagevendende, men at det her og nu skal være med til at kompensere for indtægter, der er mistet i forbindelse med COVID-19.
 
Foreningerne, der opnåede tilskud i februar, var Borgerforeningen Sønderborg (seks koncerter), Dykkerklubben Poseidon (dykkerevent), Foreningen Lysabild Forsamlingsgård (standup mv.), Sønderborg Pipes and Drums (forårskoncert) og Sønderjysk Sangcenter (pige- og drengekor).
 
Man kan løbende ansøge om tilskud fra COVID-19 puljen, idet ansøgningerne også behandles løbende. Se mere på www.sonderborgkommune.dk/covid-19-pulje
https://mcusercontent.com/5f3762aadd5d312003cf9cc61/_compresseds/ddd9a47d-c97a-4abc-9e02-e62c8d32524b.jpg

Seneste nyheder

Større arbejde sættes i gang på Egernsundbroen

Større arbejde sættes i gang på Egernsundbroen

default I løbet af foråret sættes to større arbejder i gang på Egernsundbroen. To fag på broen skal males, og fire fuger i vejbanen skal udskiftes. Arbejdet kommer til at påvirke trafikken samt vandrere på Gendarmstien. Sønderborg Kommune sætter to større vejarbejder...

læs mere
Gendarmstien er klar til forårets vandringer

Gendarmstien er klar til forårets vandringer

81 kilometer af den 84 kilometer lange Gendarmsti er klar til forårets vandreture samt certificeringen til EU’s mærke Best of Europe. Enkelte strækninger er fortsat lukket efter stormfloden i oktober 2023. Den populære vandrerute Gendarmstien fik store skader under...

læs mere