Byrådet godkender ny boligsocial helhedsplan

Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening (SAB) har udarbejdet en ansøgning til en ny boligsocial helhedsplan for perioden 2021-2025. Planen har et samlet budget på 16,8 mio. kr., og Sønderborg Kommune bidrager med 3,4 mio. kr.
I efteråret træder en ny boligsocial helhedsplan i kraft for boligområderne Nørager, Søstjernevej m.fl., Stenbjergparken og Kløver/Hvedemarken. Der er tale om en fire års plan, der skal bidrage til en positiv udvikling i de udsatte boligområder i Sønderborg Kommune. Planen skal blandt andet højne beskæftigelse og uddannelse, give et fagligt løft af børn og unge, skabe mere tryghed i områderne og give mere sammenhængskraft og fællesskab.
 
Den nye plan for 2021-2025 bygger på erfaringerne fra den nuværende helhedsplan og har fokus på, at beboerne skal være en aktiv del af samfundet og opleve sig inkluderet i fællesskabet. Helhedsplanen vil derfor få navnet: Den boligsociale helhedsplan – Aktiv i fællesskabet.
 
– Vi har gode erfaringer fra den tidligere helhedsplan, og derfor bygger meget i den nye helhedsplan også videre på dem. Især omkring vores indsatser på jobskabelse i Sønderborg Kommune, hvor det er lykkedes at få flere i arbejde. Det er noget af det, vi skal udbygge og have meget fokus på, for der er en kæmpe ressource hos de beboere, der ikke allerede har et job. Og med de ledighedstal, vi ser lige nu, så er det nu, der er en ret god chance for at få mange i job. Det er ekstremt vigtigt at få folk i arbejde, og det er ikke kun til glæde for virksomhederne, men også for hver enkelt individ. Det er passer også godt ind i hovedambitionen med den nye helhedsplan: At man er aktiv i fællesskabet, og arbejdspladsen er en af de vigtigste fællesskaber, mener Jan Prokopek Jensen, der er formand for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. 

Han hæfter sig ved, at der er stort fokus på blandt andet uddannelse og beskæftigelse i den nye plan, og Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget ser også gerne ser et yderligere fokus på efteruddannelse og fritidsinteresser blandt de voksne beboere.
 
Helhedsplanen vil være politisk forankret i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, og den er et vigtigt element i udviklingen af de fire boligområder – herunder også de to områder Nørager og Søstjernevej m.fl., der kom på listen over hårde ghettoområder pr. 1. december 2020. Helhedsplanen spiller dermed sammen med den udviklingsplan Sønderborg Kommune og SAB har lavet for området, som skal sikre, at området kommer af den hårde ghettoliste.
 
Den nye boligsociale helhedsplan blev i oktober 2020 prækvalificeret af Landsbyggefonden til et samlet budget på 16,8 mio. kr. for perioden, og heraf er Sønderborgs Kommunes samlede bidrag 3,4 mio. kr. SAB bidrager til helhedsplanen med 1,4 mio. kr.
 
– Det er et rigtig godt værktøj i Sønderborg Kommunes bestræbelser på at løfte de udsatte boligområder endnu mere. Det har vi allerede gjort i en årrække, men arbejdet fortsætter. Helhedsplanens indsatsområder adresserer en række af boligområdernes udfordringer, så vi kommer videre i arbejdet med at give et fagligt løft af børn og unge i forhold til skolegang og ungdomsuddannelser samtidig med, at de bliver understøttet i at deltage i gode fritidstilbud. Den kombination er vejen frem for at skabe dygtige og velforberedte unge, der får en uddannelse eller et job. Derfor er jeg også meget glad for, at vi som kommune er klar til at støtte yderligere op om arbejdet og ikke mindst, at det sker i tæt samarbejde med en lang række interessenter og samarbejdspartnere, for i fællesskab kan vi meget bedre løse udfordringerne, siger Claus Klaris, der er formand for Børne- og Uddannelsesudvalget. 

Det er Sønderborg Kommune og SAB, der har udarbejdet den nye boligsociale helhedsplan for perioden 2021-2025. Den endelige ansøgning vil nu blive fremsendt til Landsbyggefonden, og der forventes tilsagn fra Landsbyggefonden i juni. Implementeringen af den nye helhedsplan vil begynde den 1. september 2021.

Seneste nyheder

Sønder Havnegade bliver til gågade i to måneder

Sønder Havnegade bliver til gågade i to måneder

Sønder Havnegade i Sønderborg lukkes fra mandag den 4. juli til torsdag den 1. september 2022. Lukningen bliver fra hjørnet af Brogade til hjørnet af Nørrebro. Sønder Havnegade får fra mandag den 4. juli til den 1. september status som gågade hvilket betyder, at der...

læs mere
Sundhedsuge for mænd i Sønderborg

Sundhedsuge for mænd i Sønderborg

Sønderborg Kommune deltager i den internationale 'Men's Health Week 2022' i uge 24. Det sker med hele fire spændende arrangementer med fokus på sundhed, fysisk aktivitet og fællesskaber for mænd. I forbindelse med Men's Health Week 2022 tilbyder Sønderborg Kommune et...

læs mere
Sundhedsudvalget besøger Sønderborg Parkinsonklub

Sundhedsudvalget besøger Sønderborg Parkinsonklub

Sundhedsudvalget har været på besøg i Parkinson Klub Sønderborg for at opleve et eksempel på, hvordan §18 midlerne skaber værdi. Her fik de bl.a. mulighed for at prøve Parkinson Boxing. Det er Sundhedsudvalget, der forvalter §18-puljen, som fordeles til gavn for...

læs mere