Alle børn skal ses og høres i børnehaven

Regeringen har fokus på at sikre, at der i alle landets daginstitutioner er pædagoger nok til at alle børn bliver set og hørt. Med de ny lovbundne minimumsnormeringer følger en pose penge. Det forventes at Sønderborg Kommunes andel af midlerne i 2021 vil udgøre ca. 8.2 mio. kr.

”Danmark skal være verdens bedste land at være barn i.” Sådan indledes den aftale om minimumsnormeringer regeringen i december 2020 indgik med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet. Og det skal blandt andet blive til virkelighed ved at børn i de danske dagtilbud mødes af et engageret og kvalificeret pædagogisk personale som har tid og ressourcer til at sikre høj kvalitet.
 
Med andre ord så handler det om, at der skal være flere voksne pr. barn, og at flere af disse voksne, skal være uddannet pædagog eller pædagogisk assistent. Selvom man endnu ikke kender det præcise beløb, går kommunens dagtilbudsområder allerede nu i gang med at ansætte mere personale for at
sikre, at det fulde beløb når at blive anvendt i 2021.
 
– Det initiativ og de midler der nu kommer fra Christiansborg, er et rigtig godt skub i en retning vi i forvejen bevæger os i her i Sønderborg. I forhold til normeringerne ligger vi nemlig i forvejen helt i top i forhold til resten af Danmark. Også i forhold til uddannet personale er vi med helt i front. Vi har i flere år arbejdet med Handleplan for kvalitet i dagtilbud og skole, hvor uddannet personale er et af fokusområderne. I dag er 83% af vores personale uddannet, og det er et rigtig højt tal. Målet er 90%, fortæller Claus Klaris, formand for Børne- og Uddannelsesudvalget i Sønderborg Kommune.
 
Forældrebetalingen stiger
Forældre til børn i kommunens institutioner kan således se frem til et løft i normeringerne. Da forældrebetalingen følger udgifterne til en plads i dagtilbud, kommer forældrebetalingen til at stige som følge af de tildelte puljemidler. Forældrebetalingen udgør op til 25 pct. af det en plads rent faktisk koster. Lige så snart Sønderborg Kommune ved præcis hvor mange penge, der kommer fra regeringen, vil forvaltningen beregne den nødvendige justering af forældrebetalingen, som herefter skal godkendes af Børne- og Uddannelsesudvalget.
 
– Kvalitet koster. Og det bedste vi kan investere i, er vores børn. Det er vigtigt at børnene allerede fra de er helt små indgår i meningsfulde læringsfællesskaber, hvor det enkelte barn bliver mødt og udfordret. Derfor har vi brug for uddannet pædagogisk personale der kan byde ind med en høj faglighed og at vi har gode normeringer ude på de enkelte dagtilbud siger Jesper Smaling, næstformand for Børne- og Uddannelsesudvalget.
 
De ca. 8,2 mio. kr. der følger med de nye minimumsnormeringer vil blive fordelt til daginstitutionsområderne, børneuniverserne, samt privatinstitutionerne ud fra normeringen for 2021 så snart beløbets endelige størrelse kendes. I august 2021 vil man justeres fordelingen efter det forventede antal tilmeldte børn for hele året per område.
Børn med tromme
Børn med tromme

Seneste nyheder

Sønder Havnegade bliver til gågade i to måneder

Sønder Havnegade bliver til gågade i to måneder

Sønder Havnegade i Sønderborg lukkes fra mandag den 4. juli til torsdag den 1. september 2022. Lukningen bliver fra hjørnet af Brogade til hjørnet af Nørrebro. Sønder Havnegade får fra mandag den 4. juli til den 1. september status som gågade hvilket betyder, at der...

læs mere
Sundhedsuge for mænd i Sønderborg

Sundhedsuge for mænd i Sønderborg

Sønderborg Kommune deltager i den internationale 'Men's Health Week 2022' i uge 24. Det sker med hele fire spændende arrangementer med fokus på sundhed, fysisk aktivitet og fællesskaber for mænd. I forbindelse med Men's Health Week 2022 tilbyder Sønderborg Kommune et...

læs mere
Sundhedsudvalget besøger Sønderborg Parkinsonklub

Sundhedsudvalget besøger Sønderborg Parkinsonklub

Sundhedsudvalget har været på besøg i Parkinson Klub Sønderborg for at opleve et eksempel på, hvordan §18 midlerne skaber værdi. Her fik de bl.a. mulighed for at prøve Parkinson Boxing. Det er Sundhedsudvalget, der forvalter §18-puljen, som fordeles til gavn for...

læs mere