2 mio. til forbedring af lokalsamfund: Søg Sønderborg Kommunes grønne puljer

Hvis man bor i nærheden af nye solcelleanlæg, har man nu mulighed for at søge penge til projekter til gavn for anlæggets naboer og lokalsamfundet. Det er projektudvikleren, der har indbetalt midlerne til den grønne pulje, og det er anlæggets størrelse, der afgør puljens størrelse.

I 2023 er der tre puljer i Sønderborg Kommune:

Stevning: 1 mio. kr.

Sønderborg: 78.000 kr.

Lysabild: 920.000 kr.

Pengene skal gå til almennyttige projekter i nærheden af nye VE-anlæg som en kompensation for de eventuelle gener, som anlæggene medfører. Det kan fx være tiltag, der afhjælper gener ved solcellerne, anlæg af et naturområde med øget biodiversitet, energiforbedringer af lokale fællesfaciliteter, rekreative formål eller forbedring af bymiljøer.

Hvem kan søge?

  • Naboer inden for 200 meter fra et solcelleanlæg.
  • Alle borgere i kommunen i øvrigt.
  • Foreninger og selvejende institutioner, som ligger i nærheden af de tre vedvarende energianlæg.
  • Enkeltpersoner vil også kunne søge til almennyttige formål. Kommunen må i forbindelse med tildeling af tilskud ikke yde erhvervsstøtte.

Hvad kan der gives støtte til? (i prioriteret rækkefølge)

  • Projekter der afhjælper gener fra de vedvarende energianlæg.
  • Øvrige projekter til gavn for de nærmeste naboer.
  • Projekter der understøtter lokalsamfundet i øvrigt.
  • Projekter der fremmer DK2020 Sønderborg eller Masterplan2029.

Hvordan søger man?

Seneste nyheder

Større arbejde sættes i gang på Egernsundbroen

Større arbejde sættes i gang på Egernsundbroen

default I løbet af foråret sættes to større arbejder i gang på Egernsundbroen. To fag på broen skal males, og fire fuger i vejbanen skal udskiftes. Arbejdet kommer til at påvirke trafikken samt vandrere på Gendarmstien. Sønderborg Kommune sætter to større vejarbejder...

læs mere
Gendarmstien er klar til forårets vandringer

Gendarmstien er klar til forårets vandringer

81 kilometer af den 84 kilometer lange Gendarmsti er klar til forårets vandreture samt certificeringen til EU’s mærke Best of Europe. Enkelte strækninger er fortsat lukket efter stormfloden i oktober 2023. Den populære vandrerute Gendarmstien fik store skader under...

læs mere