2 mio. til forbedring af lokalsamfund: Søg Sønderborg Kommunes grønne puljer

Hvis man bor i nærheden af nye solcelleanlæg, har man nu mulighed for at søge penge til projekter til gavn for anlæggets naboer og lokalsamfundet. Det er projektudvikleren, der har indbetalt midlerne til den grønne pulje, og det er anlæggets størrelse, der afgør puljens størrelse.

I 2023 er der tre puljer i Sønderborg Kommune:

Stevning: 1 mio. kr.

Sønderborg: 78.000 kr.

Lysabild: 920.000 kr.

Pengene skal gå til almennyttige projekter i nærheden af nye VE-anlæg som en kompensation for de eventuelle gener, som anlæggene medfører. Det kan fx være tiltag, der afhjælper gener ved solcellerne, anlæg af et naturområde med øget biodiversitet, energiforbedringer af lokale fællesfaciliteter, rekreative formål eller forbedring af bymiljøer.

Hvem kan søge?

  • Naboer inden for 200 meter fra et solcelleanlæg.
  • Alle borgere i kommunen i øvrigt.
  • Foreninger og selvejende institutioner, som ligger i nærheden af de tre vedvarende energianlæg.
  • Enkeltpersoner vil også kunne søge til almennyttige formål. Kommunen må i forbindelse med tildeling af tilskud ikke yde erhvervsstøtte.

Hvad kan der gives støtte til? (i prioriteret rækkefølge)

  • Projekter der afhjælper gener fra de vedvarende energianlæg.
  • Øvrige projekter til gavn for de nærmeste naboer.
  • Projekter der understøtter lokalsamfundet i øvrigt.
  • Projekter der fremmer DK2020 Sønderborg eller Masterplan2029.

Hvordan søger man?

Seneste nyheder

Sammen mod ensomhed

Sammen mod ensomhed

Sønderborg Kommune går sammen mod ensomhed, når Sundhedsudvalget igen inviterer hele kommunen med til March mod Ensomhed. Vil du med?Lørdag den 2. september går turen fra Fynshav til Sønderborg Rådhus.Søndag den 3. går turen fra Sønderborg Rådhus til kommunegrænsen...

læs mere
Kom til borgercafé om solceller og vindmøller

Kom til borgercafé om solceller og vindmøller

Lige nu er Kommuneplanforslag 2023-2035 i høring. Forslaget indeholder blandt andet 14 områder, hvor der er mulighed for at lave vedvarende energianlæg i form af solceller og vindmøller. Der er mulighed for at komme med høringssvar frem til den 6. september 2023. I...

læs mere
Sønder Havnegade bliver til gågade hele sommeren

Sønder Havnegade bliver til gågade hele sommeren

Sønder Havnegade i Sønderborg lukkes fra torsdag den 15. juni til og med fredag den 1. september. Lukningen bliver fra hjørnet af Brogade til hjørnet af Nørrebro. Sønder Havnegade får fra torsdag morgen den 15. juni til og med den 1. september status som gågade...

læs mere