1,4 mio. kr. til frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde

55 frivillige foreninger har søgt om penge fra Sønderborg Kommunes såkaldte §18-pulje, og de fleste af dem, der lever op til kriterierne, er blevet bevilliget § 18-midler. I alt har Sundhedsudvalget fordelt 1.415.145 kr. i første ansøgningsrunde 2021.
Frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger, organisationer og grupper, der har aktiviteter og tilbud, der understøtter mennesker, der har det svært, kan to gange om året søge om penge til deres arbejde. Midlerne fordeles til aktiviteter, der er målrettet børn, unge og familier med personlige og sociale problemer, ensomme, svage ældre, syge, handicappede, misbrugere, flygtninge, indvandrere og sindslidende.
 
Forvaltningen har modtaget 55 ansøgninger fra foreninger, som tilsammen har ansøgt om tilskud for 2.114.262 kr. Sundhedsudvalget har nu fordelt et beløb svarende til 1.415.145 kr. mellem 45 forskellige foreninger. Heraf er 329.833 kr. gået til foreninger, der har særligt fokus på børn, unge og familier. 65.000 kr. er gået til frivillige indsatser, der hjælper mennesker med alkoholproblemer. Foreninger med mærkesager inden for områderne sundhed, sygdom og handicap har tilsammen modtaget 450.644 kr. Der er bevilliget 386.500 kr. til humanitært og kirkeligt arbejde og 782.285 kr. til foreninger, der har fokus på at hjælpe ældre borgere i kommunen. Foreningen Frivillighedens Hus har modtaget 90.000 kr. som hjælp til genopretning af de frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger efter corona.
 
– De frivillige foreninger fortjener al den støtte, vi har mulighed for at give dem. Nogle aktiviteter, som kræver at folk mødes fysisk, er i perioder blevet tilpasset til telefoniske eller online møder, og andre er sat på standby her under corona. Derfor har vi bevilliget midler til Foreningen Frivillighedens Hus, der har fokus at kickstarte og synliggøre det frivillige sociale og sundhedsfremmende foreningsliv, når vi kommer på den anden side af corona perioden. Andre foreninger, som fx telefonstjernerne har igennem hele corona perioden haft aktive frivillige, som hver morgen har ringet rundt til ældre udsatte borgere for at sikre, at de har det godt. Det er helt fantastisk, hvad der bliver gjort på frivillig basis, siger formanden for Sundhedsudvalget Helge Larsen.
 
– Samfundssind blev kåret som årets ord i 2020. Der er mange måder at vise samfundssind på. Vores foreninger er verdensmestre i det, og jeg glæder mig over hver eneste krone, vi kan sende i deres retning. Deres indsats gør en enorm forskel i vores samfund, og særligt i forhold til de borgere, der har brug for hjælp til sundhed og trivsel eller i det hele taget støtte til at klare hverdagen, supplerer næstformand Didde Lauritzen.

Seneste nyheder

Sammen mod ensomhed

Sammen mod ensomhed

Sønderborg Kommune går sammen mod ensomhed, når Sundhedsudvalget igen inviterer hele kommunen med til March mod Ensomhed. Vil du med?Lørdag den 2. september går turen fra Fynshav til Sønderborg Rådhus.Søndag den 3. går turen fra Sønderborg Rådhus til kommunegrænsen...

læs mere
Kom til borgercafé om solceller og vindmøller

Kom til borgercafé om solceller og vindmøller

Lige nu er Kommuneplanforslag 2023-2035 i høring. Forslaget indeholder blandt andet 14 områder, hvor der er mulighed for at lave vedvarende energianlæg i form af solceller og vindmøller. Der er mulighed for at komme med høringssvar frem til den 6. september 2023. I...

læs mere