Ungdomsuddannelser og videregående uddannelser

Med masser af ungdoms- og videregående uddannelsesinstitutioner er Sønderborg et knudepunkt for uddannelser i Sønderjylland.

Selvom Sønderborg ikke er verdens største uddannelsesby, så er det netop overskueligheden og det tætte netværk mellem områdets mennesker, som tiltaler mange unge, der kommer til byen. Ikke mindst har byen et stærkt studiemiljø, som også er meget internationalt og inkluderende – der er plads til alle!

Sønderborg er kendt for et tæt samarbejde mellem uddannelsessteder og virksomheder, bl.a. når det kommer til undervisning, praktikpladser, projekter og studiejobs.

Her findes også nogle af landets største, globale industrikoncerner med en underskov af ca. 2000 virksomheder, og en stor del af dem beskæftiger sig med teknologi. Området har stærke klyngenetværk især inden for mekatronik og grøn energi, CLEAN, men også inden for fødevaresikkerhed og velfærdsteknologi.

Hvis du er i tvivl om, hvad du vil læse, kan du altid få et overblik på www.ug.dk eller få hjælp hos en vejleder.

Uddannelsessteder –
Vores ungdoms- og videregående uddannelser

Ungdomsuddannelser

    Videregående uddannelser

    Byens studerende mødes socialt på og mellem uddannelsesinstitutionerne. De studerende på Alsion, SDU og EASV har fredagsbar på Alsion, og et introteam med studerende sørger for, at nye studerende hvert år introduceres grundigt til byen ved forskellige arrangementer. Derudover sørgerSønderborg Student Foundation for, at der er masser af aktiviteter og events for unge og studerende rundt i byen.

    Andre skoler