Skoler i Sønderborg Kommune

I Sønderborg Kommune har vi en række privat- og friskoler, bl.a. tre tyske og en international skole. En tosproget opvækst er derfor mulig.

Et barn optages som udgangspunkt i skole i det distrikt, barnet bor i.

Kommunale skoler

Folkeskolerne samarbejder med VidensBy Sønderborg om planlægning og udvikling af undervisningen på skolerne. For at indmelde jeres barn i en skole, skal I kontakte skolen i det distrikt, I bor i. I kan som forælder også få jeres barn optaget på en anden skole end distriktsskolen, såfremt der er plads i den pågældende klasse. For indmeldelse skal I kontakte den ønskede skole, hvorefter skolen vil kunne vejlede jer omkring reglerne for frit skolevalg. Du kan finde skoledistrikterne ved at klikke på kortet forneden.

VidensBy Sønderborg

VidensBy Sønderborg er en strategi for arbejdet med udvikling og læring for alle børn og unge i alderen 0-18 år.

Find en friskole, privatskole eller tysk skole

Privat- eller friskole

Ønsker I, at jeres barn skal gå på en privat- eller friskole, skal I kontakte privat- eller friskolen for indmeldelse.

I skal dog stadig oplyse skoleønsket til Skoleforvaltningen i Sønderborg Kommune, da kommunen skal føre tilsyn med, at undervisningspligten opfyldes.

I kan læse mere om det samlede skoletilbud i Sønderborg Kommune her.

Ungecentret med 10. klasse

Ungecentret er til for de unge. Det er den lige vej til kommunens serviceydelse for alle mellem 15 og 25 år. Ungecentret skal bl.a. rådgive, understøtte og involvere unge i valg af uddannelse og job samt tilbyde relevant vejledning i særlige tilfælde. Her sidder fagpersoner med forskellige kompetencer, så den unge kan få en bred vifte af muligheder. Ungecentret dækker alt fra ungdomsskoler, 10. klasse, integration, fremtidige uddannelsesmuligheder og ungerådgivning med psykologer og andre eksperter.

Spørgsmål?

Hvis I har spørgsmål i forbindelse med indskrivning til skole, er I velkomne til at kontakte Skoleforvaltningen.