Grafik

Sagsbehandling og myndighedsopgaver

Se bl.a. sagsbehandlingstider (som aktuelt er 21 nettodage for erhvervssager) og tilfredshedsmålinger.

Erhvervsservice står klar til at hjælpe dig og din virksomhed med vejledning, hvor du får tildelt én kontaktperson i kommunen.

Kontaktpersonen vil følge, informere og guide dig i forbindelse med din ansøgning.

Det kan for eksempel være, du har behov for vejledning, hvis du skal:

Grafik
  • Placere din fremtidige virksomhed
  • Bygge til eller bygge om (byggetilladelser)
  • Flytte virksomhed
  • Vide mere om skilteregler
  • Bruge information om miljøregler eller naturregler
  • Udvide eller ændre dit landbrug
  • Have mere at vide omkring hvad du må anvende dine erhvervslokaler til
  • Købe en erhvervsgrund

Uanset hvilken branche du hører til eller hvilken type spørgsmål du har til os, er du altid velkommen hos Erhvervsservice.

Kom ind til en snak i vores lokaler på Rådhustorvet 7.

Du kan også sende en mail eller ringe, så vi kan hjælpe dig videre og oplyse dig om de mange muligheder.

Kontakt Erhvervsservice her.

Du er også velkommen til selv at finde frem til relevante informationer på Sønderborg Kommunes hjemmeside.

Sagsbehandlingsforløb

Efter kontakt til Erhvervsservice oprettes en konkret sag ved forespørgsler og ansøgninger.

Vi tilpasser sagsbehandlingen til den konkrete sag og har ugentlige screeningsmøder for erhvervssager, hvor relevante repræsentanter fra teknik- og miljøområdet deltager. På den måde tages der automatisk højde for miljøregler, Planlov etc., uanset hvad din sag omhandler. En korrekt udfyldt ansøgning tager kortere tid, så tag endelig kontakt til os, inden du sender din ansøgning, hvis du er i tvivl om, hvad der skal til.

I forløbet holdes tæt kontakt til dig som virksomhed, så du kan følge med i processen, tidsplanen og de forskellige områder, der skal tages højde for.

Hvis du får afslag på din ansøgning gennemgås begrundelsen herfor grundigt og alternative muligheder drøftes med dig.

Du kan ansøge digitalt her.

Sagsbehandlingstider og tilfredshedsundersøgelse

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice publicerer sagsbehandlingstider og tilfredshedsundersøgelse på erhvervssager kvartalsvis. 

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for byggesagerne på erhvervsområdet er 21 dage (nettosags-behandlingstid).

Download hele pdf'en med både sagsbehandlingstider og tilfredshedsundersøgelse her.