Toolbox til profilering af Sønderborg

Benyt vores tekster og billeder til din profilering af Sønderborg-området.

Toolboxens elementer tager udgangspunkt i Sønderborgs tre styrkepositioner: Sønderborgs unikke placering (grænseland og internationalt udsyn), det glokale Sønderborg (storby i naturen) og Sønderborgs handlekraft (vi handler).

Samtidig kommer elementerne hele vejen rundt om de fire faktorer, der spiller ind, når en potentiel medarbejder overvejer at flytte efter jobbet til et nyt område eller måske ligefrem til et nyt land. Toolboxen kan således bruges, når virksomheden skal tegne et billede af, hvordan det er:

  • At bo i Sønderborg
  • At arbejde i Sønderborg
  • At lære i Sønderborg
  • At leve i Sønderborg (fritid, oplevelser og kultur)

Til hvert nedenstående emne er der en kort vejledning til, hvordan du bruger elementerne i toolboxen.

Videoer til markedsføring

Her kan du finde videomateriale, som du kan anvende til dine tiltrækningsinitiativer.

Hvorfor en fælles markedsføringsværktøjskasse?

Gennem analyser, dialogmøder og erhvervstræf har Sønderborg-områdets virksomheder entydigt peget på behovet for en stærkere positionering af Sønderborg samt en konkret markedsføringsværktøjskasse til formålet. Sønderborgs image er nemlig en afgørende faktor for vores evne til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

Ca. 50 lokale virksomheder har på denne baggrund deltaget i det videre arbejde med dels af identificere Sønderborgs styrkepositioner og dels fastlægge indholdet i den fælles toolbox.

Toolboxens elementer er udviklet for at understøtte den enkelte virksomheds egen markedsføring og rekrutteringsindsats. For det er ikke igennem store kampagner, at Sønderborgs image styrkes – det er gennem det lange seje træk, hvor vi alle trækker i samme retning ved konstant at fortælle den samme historie om de samme styrker og fordele ved vores område.

Markedsføringsværktøjskassen er udarbejdet i et samarbejde mellem Sønderborg-områdets erhvervsliv og Sønderborg Kommunes Erhvervsservice.