Kunstværk

Bag om Genforeningen 2020

Markeringen af Genforeningen i Sønderborg Kommune arrangeres i et samarbejde med en række aktører, organisationer og samarbejdspartnere.

Der er nedsat i en styregruppe på tværs af kommunens forvaltninger til varetagelse af projektet. Det er Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme, som primært varetager koordineringen af markeringen – understøttet af de andre relevante udvalg.

Programindholdet for markeringen af Genforeningen 2020 i Sønderborg Kommune realiseres i samarbejde med bl.a.:
Museum Sønderjylland / Sønderborg Slot
Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsammenslutning (SKLA)
Historisk Samfund Sønderjylland – Kreds Sønderborg
Historisk Samfund for Als og Sundeved
Historiecenter Dybbøl Banke
Sønderjyllands Kunstskole
Sønderborg Kunstråd
Syd- og Sønderjyllands Politi, OPA
Sekretariatet for Genforeningen 2020
Region Syddanmark
Den Danske Stat

Der er et væld af aktører og private som viser markeringen stor aktiv interesse – og understøtter og arrangerer aktiviteter og oplevelser til berigelse af det samlede program i Sønderborg Kommune.

Genforeningen 2020 i Sønderborg Kommune realiseres med økonomisk støtte fra:
Sønderborg Kommune
Region Syddanmark
Den Danske Stat
&
FABRIKANT MADS CLAUSENS FOND
LINAK
Broager Sparekasse

Sønderborg Kommune takker alle bidragsydere for opbakningen til markeringen af Genforeningen i 2020.