Kunstværk

Bag om Genforeningen 2020

Markeringen af Genforeningen i Sønderborg Kommune arrangeres i et samarbejde med en række aktører, organisationer og samarbejdspartnere.

Der er nedsat i en styregruppe på tværs af kommunens forvaltninger til varetagelse af projektet. Det er Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme, som primært varetager koordineringen af markeringen – understøttet af de andre relevante udvalg.

Museum Sønderjylland / Sønderborg Slot
Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsammenslutning (SKLA)
Historisk Samfund Sønderjylland – Kreds Sønderborg
Historisk Samfund for Als og Sundeved
Historiecenter Dybbøl Banke
Sønderjyllands Kunstskole
Sønderborg Kunstråd
Syd- og Sønderjyllands Politi, OPA

Der er et væld af aktører, og private som viser markeringen stor aktiv interesse – og understøtter og arrangerer aktiviteter og oplevelser til berigelse af det samlede program i Sønderborg Kommune. Vi skylder dem alle en stor tak.

Fyrtårnsprojektet har modtaget en generøs donation af Fabrikant Mads Clausens Fond.

LINAK har sponsoreret de to kunstdesigns i henholdsvis Guderup og Nordborg.

Broager Sparekasse har ligeledes støttet fyrtårnsprojektet.

Folkefesten den 11. juli 2020 sker i samarbejde med og med ligelig økonomisk støtte fra Region Syddanmark og den danske stat.