Afstemning: “Borgernes Favorit” 2022

  • Her kan du stemme på din “Borgernes Favorit” for 2022.
  • Klik/tryk på billederne for at se dem i fuld størrelse.
  • Du kan stemme på op til 2 projekter ud af de i alt 10 mulige.
  • Læs mere om projekterne under afstemningen.

Stem på Borgernes Favorit 2022 *

Created with Perfect Survey
Projekt: Langbrogade 16, Sønderborg

Ejeren af ejendommen har foretaget en gennemgribende istandsættelse af det lille byhus, som ligger langs et historisk velbevaret strøg på fastlandssiden af Sønderborg by.

Bygningen har på flere parametre undergået tilbageførende tiltag, hvor taget nu fremstår med traditionel, blådæmpet vingetegl med muret rygning, hvor også en kamtak er reetableret i vestgavlen, over tagryggen. Der er isat ny hoveddør og vinduer, som følger de oprindelige muråbninger.

Ejendommen er i høj grad blevet revitaliseret og bidrager nu i høj grad til helhedsoplevelsen i området og formidler den bygningsarkitektoniske fortælling.

Projekt: Det gamle Havnekontor, Sønderborg

Det gamle havnekontor i Sønderborg har i 2021/22 undergået en gennemgribende istandsættelse og tilbageføring, i tråd med den oprindelige arkitektur.

Fundamentet er blevet genoprettet, da det var væsentlig sunket.

Gesimsbåndet under vinduerne, de kvadrede hjørnemarkeringer og skorstenspiber er blevet genskabt i forbindelse med renoveringen. Den markante indgangsdør er blevet restaureret og der er isat nye, koblede vinduer med todelt farvesætning.

Bygningen ligger centralt ud mod Sønderborgs havnefront. Renoveringsprojektet har givet det velbesøgte og turistattraktive havneområde et markant løft og bidrager til den stedlige og arkitekturhistoriske fortælling.

Projekt: Vestergade 47, Broager

Ejerne af ejendommen har foretaget en gennemgribende istandsættelse af det lille byhus, som ligger langs et af Broagers historisk velbevarede gader, blot et stenkast fra Broager Kirke og den fredede bypark.

Bygningen har på flere parametre undergået tilbageførende tiltag, hvor taget nu fremstår med traditionel, rød vingetegl med murede grater og rygning, hvor også skorstenen er reetableret. Der er isat ny hoveddør og vinduer med koblede rammer og buet overkarm.

Ejendommen bidrager nu i høj grad til helhedsoplevelsen i området og formidler den bygningsarkitektoniske fortælling.

Projekt: Midtbyens Naturbørnehus, Sønderborg

På Møllegade i Sønderborg er der i 2021 opført en ny daginstitution, der kan rumme op til 130 børn fra vuggestue til skolealder.

Bebyggelsen består af en række sidestillede bygningsvolumener med sadeltag, som forskyder sig imellem hinanden og skaber mellemliggende uderum. Bebyggelsens skala relaterer til de omkringliggende boliger og er opført i hhv. tegl og træbeklædning.

Indendørs er stuerne organiseret omkring det centrale ”hjerterum” som rummer børnehavens fællesfaciliteter. Rummet er dobbelthøjt og har blandt andet motorikrum, krea-/science rum samt flere ”legehuler” og nicher.

Projekt: Kongebrohuset, Sønderborg

Med stort fokus på bæredygtighed er Kongebrohuset opført ved Sønderborgs Havnefront med 28 ejerlejligheder.

Materialevalget er truffet ud fra kvalitet og levetid – og tilpasning til omgivelserne. En teglfacade i røde nuancer står i smukt samspil med det majestætiske udtryk i områdets kasernebygninger, imens facaden med vinduespartier langs sundet kobler sig til den rekreative havnefront. Bygningens trappende form med enkle forskydninger skaber lethed og variation, der samtidigt sikrer at alle lejligheder er oplyste og har en enestående udsigt. Forskydningerne og den terrasserede struktur skaber også rum til ophængte altaner beklædt med aluminium i gyldne nuancer, der vender ud mod sundet. På de øverste etager, har lejlighederne egne tagterrasser med orangeri.

Projekt: Boligområde ved Bülowsvej, Sønderborg

På Bülowsvej i Sønderborg har Boligforeningen SØBO i 2021 opført et nyt boligområde.

Bebyggelsen består af 12 rækkehuse i to plan samt og 38 lejligheder i 4 plan, hvoraf flere har udsigt mod Alssund.

Bebyggelsen fremstår i en lys gul- og rød changerende tegl fra det lokale teglværk Egernsund Tegl. Facadernes karakter dyrkes gennem grafiske, diagonale linjer, som fremkommer i sammenhængende sektioner imellem vinduerne, der understreges af en mørkere nuance i mørtelfugerne.

Markante stålaltaner tilfører bebyggelsen kant og skaber gode opholdsarealer med gunstige udsigtsforhold fra lejlighederne.

Mangor & Nagel har designet de mellemliggende udenoms arealer, der binder området sammen.

Projekt: Bytorv og Landsbybænk, Tandslet

En gruppe lokale ildsjæle i Tandslet har fået støtte fra blandt andet Realdanias Underværker kampagne og Den jyske kunstfond til at etablere et bytorv og et byrumsmøbel, der skaber en synergi mellem købmandsbutikken og Fælleshusets aktiviteter.

Projektet består af en ombygning af den eksisterende købmandsbutik og Fælleshus (tidligere Bittens Bank), samt etablering af et nyt bytorv.
Det der tidligere var en udslidt parkeringsplads, er i dag blevet forvandlet til landsbyens sociale og kulturelle hjerte. 

Der er i projektet arbejdet med belægning og facade som en helhed, for at tydeliggøre sammenhængen mellem købmandsbutikken og Fælleshuset. De røde teglsten på Købmandens facade smelter sammen med de gule teglsten på Fælleshuset i form af en belægning med både røde og gule tegl.

Belægningen og Landsbybænken skal aktivere og opfordre til ophold og et nyt gavlmaleri på Købmandens facade tiltrækker opmærksomhed fra de mange forbipasserende bilister, cyklister og campister. Det store gavlmaleri af Andreas Welin er blevet et nyt landemærke for Tandslet og fungerer som et effektivt blikfang for forbipasserende.

Projekt: Sergenten, Sønderborg

Den gamle garage- og værkstedsbygning på den tidligere kaserne i Sønderborg er blevet transformeret til et nyt og spændende event- og konferencested. Stedet har fået navnet, SERGENTEN, som en reference til den tidligere sergentskole.

De rå, murede ydervægge er bevaret både ud- og indvendigt, og er med til at fortælle historien om bygningens fortid og samspil med kasernebebyggelsen. De bevarede, originale elementer står med historiske spor og patina, hvor kontrasten til de nyimplementerede bygningselementer skaber en unik, urban og stemningsfuld ramme.

I tilknytning til den store sal er der indrettet nye, imponerende køkkenfaciliteter, som er udviklet i samarbejde med den kendte kok, Jesper Koch, der er ansvarlig for driften af køkkenet.

Projekt: Formidlingsbygning ved Nydambåden, Sottrupskov

Den frivillige forening Nydamselskabet har i 2020/21 etableret en ny formidlingsbygning ved turistattraktionen Nydambåden ved Sottrupskov.

Bygningen er arkitektonisk udført som en pendant til den eksisterende naust på stedet, som blev opført i 2013, rekonstrueret på baggrund af stolpehuller, fra en fortidig naust fra Lofoten i Norge. Derved fremstår bygningen velindpasset i det historiske og naturskønne område ved Sottrup skov, som er flittigt besøgt af lokale og turister.

Bygningen består af et offentligt madpakkerum, et handikaptoilet samt selve formidlingslokalet, der er isoleret og opvarmet. Ved vinduesåbninger og indgangsparti er der etableret trædøre, for at skabe en autentisk arkitektonisk fremtræden i særlig harmoni med omgivelserne.

Alle aktiviteter på stedet er båret af frivillige kræfter; lige fra etablering af båd, naust og formidlingsbygning til udførelse af klædedragter, vedligeholdelse og historisk formidling.

Projekt: Matzen Teglhuset, Egernsund

Visionen for bygning af Matzen-Tegl huset var at skabe en bolig med bæredygtighed som omdrejningspunk, hvilket afspejles i tilgangen til materialeanvendelse og rumdisponering.

Det unikke ved projektet er den store CO2-besparelse, der er opnået ved at bruge tegl i en tyndere dimension og en høj grad af genbrugsmaterialer.

Ved ankomst til bygningen fra Egernsund broen, bærer området præg af Teglværkernes industrielle historie, hvilket man har søgt at tilpasse sig via bygningens beliggenhed samt i teglfacadens visuelle karakter.

Bygningens base består af murværk i ClenaTechBlock format, som måler 10 x 50 cm uden mørtel fuge. Den røde tegl har både lyse og mørke toner, og taler ind i sine omgivelser med de andre rødlige tegl huse.

I projektet har man søgt at udfordre måden, hvorpå der traditionel bygges i tegl, således at ressourceforbruget til materialet minimeres, og CO2 aftrykket derved reduceres i sammenligning med konventionelt byggeri. Samtidig har fokus været, at byggematerialerne i videst mulige omfang skal kunne genanvendes.

Matzen – Tegl huset har i udgangspunktet fungeret som demohus i flere udviklingsprojekter med fokus på energi, brugerprocesser og bæredygtighed og er i den forbindelse blevet DGNB platin- og hjertecertificeret.