Frivilligguide Sønderborg

Frivilligguide Sønderborg er stedet, hvor du kan finde links og kontaktoplysninger til sociale og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg Kommune.

Hvad er frivilligguide?

Frivilligguide samler den brede vifte af frivillige sociale og sundhedsfremmende tilbud i Sønderborg Kommune. Frivilligguiden på denne side kan hjælpe dig med at finde tilbud og foreninger, som passer til dine behov og din situation.

Hvem er frivilligguide til?

Frivilligguide henvender sig til borgere og herunder pårørende, som søger hjælp og støtte fra foreninger. Den henvender sig også til foreninger, kommunens ansatte og andre fagfolk, der kan have brug for at henvise borgere til frivillige sociale og sundhedsfremmende tilbud.

Oversigt over foreninger

Misbrug

Anonyme alkoholikere

Kontaktperson: Claus Pankoke
Postnummer: 6400
By: Sønderborg
Telefon: 51 90 15 57
E-mail: claus@pankoke.dk

Møde: mandage kl. 20:00-21:00

AA – ANONYME ALKOHOLIKERE er et fællesskab af mænd og kvinder der deler erfaring, styrke og håb for at kunne løse deres fælles problem og derigennem hjælpe andre til at genvinde helbredet efter misbrug af alkohol.

Det eneste, der kræves for at blive medlem, er et ønske om at holde op med at drikke. Der betales intet kontingent. AA klarer sig selv økonomisk gennem egne frivillige bidrag.

AA er ikke tilknyttet nogen sekt, trosretning, politisk sammenslutning eller institution.

AA tager ikke stilling til stridsspørgsmål og vil hverken støtte eller bekæmpe nogen uvedkommende sag.

Vort eneste mål er at holde os ædru og hjælpe andre til at opnå ædruelighed.

Sønderborg Lænken

Hjemmeside: laenken.dk
Kontaktperson: Rikke Pedersen
E-mail: soenderborg@laenken.dk
Postnummer: 6400
By: Sønderborg
Telefon: 20 78 78 68

Lænken Sønderborg byder alle velkommen i et fællesskab uden alkohol. Vi er en forening bestående af tidligere alkoholikere, pårørende til både aktive og tidligere alkoholikere. Vi har både børn og unge tilknyttet foreningen, som aktivt deltager i alle arrangementer.

Vi tilbyder hygge, fællesskab, aktiviteter, fællesspisning og spandevis af kaffe.

Vi deltager i div. kurser gennem landsforeningen Lænken, for at vi bedre kan hjælpe andre i situationer, som vi selv har været i.

Vi er IKKE en afholdsforening. Find os på facebook “Lænken Sønderborg”

Guderup Lænken

Hjemmeside: laenken.dk
Kontaktperson: Arne Dreier
E-mail: arnedreier@gmail.comguderup-laenken@hotmail.dk
Vejnavn: 3F Als, Nørreled 33, Guderup
Postnummer: 6430
By: Nordborg
Telefon: 23 34 54 59 og 51 25 46 36

Lokalforeningens formål er at medvirke til at forebygge og bekæmpe alkoholmisbrug i overensstemmelse med Landsforeningen Lænkens vedtægter.

Landsforeningen Lænken er en landsdækkende brugerstyret interesseorganisation, som repræsenterer mennesker med et problematisk forhold til alkohol, deres pårørende og børn og støtter fællesskaber som led i forebyggelse af alkoholproblemer. Landsforeningen Lænken er uafhængig af partipolitiske, religiøse og erhvervsmæssige interesser, og alle aktiviteter foregår i et alkoholfrit miljø. Der kræves ikke afholdsløfte i Lænken.

Lokalforeningen skal i sit område arbejde aktivt for at forebygge og bekæmpe alkoholmisbrug og følgevirkningerne heraf. Til fremme af dette skal lokalforeningen søge at skabe gode relationer til myndigheder, organisationer, institutioner samt pressen, arbejdsmarkedets parter og andre, som kan være medvirkende til at styrke indsatsen.

Lokalforeningen skal medvirke og deltage i møder, kurser og andre tiltag arrangeret af Landsforeningen Lænken eller i samarbejde med andre lokalforeninger eventuelt igennem Kredsråd.

Børn, unge og familie

Bisidder-netværk Sønderborg

Kontaktperson: Jørn Thrane
E-mail: ligevaerd@netmail.dk
Postnummer: 6400
By: Sønderborg
Telefon: 74 48 86 46

Bisidder-netværket er en gratis hjælp til mennesker, som er kommet i klemme i livets forskellige facetter. Det kan f.eks være kommunale forvaltninger, dermed ikke sagt, at vi kan vil hjælpe alle, dvs. at der skal være et reelt problem, før vi kan hjælpe.

Der vil blive foretaget en konkret vurdering af problemstillingen, før vi evt. går ind i sagen.

Broen Sønderborg

Hjemmeside: broen-danmark.dk/sonderborg
Facebook: facebook.com/broen.soenderborg/
Kontaktperson: Sanne Fynbo Petersen
E-mail: info@broen-sonderborg.dk
Postnummer: 6400
By: Sønderborg
Telefon: 22 12 64 00

Broen Sønderborg er en frivillig ulønnet støtteforening og er en del af Broen Danmark.

Vi hjælper børn, hvis forældre ikke har sociale eller økonomiske ressourcer til deres børns deltagelse i fritidsaktiviteter i klubber og foreninger.

Vi arbejder for at give disse børn mulighed for at have et aktivt fritidsliv på lige fod med alle andre børn. Vi arbejder også for, at børnene møder voksne med et stort personligt overskud og skaber sociale relationer.

Broen Sønderborg arbejder sammen med både kommunen, skolelærere, pædagoger og mange flere, der dagligt arbejder tæt sammen med disse børn og unge.

Børns Voksenvenner

Hjemmeside: voksenven.dk
Kontaktperson: Elsebeth R. Poulsen
E-mail: soenderborg@voksenven.dk
Postnummer: 6400
By: Sønderborg
Telefon: 21 24 45 50

Børn og unge, der bliver set, hørt og anerkendt af voksne, de har en tæt relation til, rustes til et bedre voksenliv.

At have en voksenven har også stor betydning for selvværd og glæde ved livet. Vi støtter, børn, enlige forældre og familier, som har brug for en voksen, der bidrager med nærhed og oplevelser til fordel for barnets udvikling.

Børns Voksenvenner Sønderborg etablerer kontakten mellem barn/voksen, og vi følger venskabet hele det første år ligesom vi indhenter straffe- og børneattester.

Frihedens Fængsel

Facebook: Frihedens fængsel (Lukket gruppe – anmod om medlemskab)
Kontaktperson: Annette Dam
E-mail: frihedensfaengsel2020@gmail.com
Telefon: 0049 01 76 63 74 06 57.
Mødested: Frivillighedens Hus, Perlegade 50, 6400 Sønderborg.

Frihedens fængsel er en frivillig netværksgruppe for pårørende til indsatte. Der vil være et forløb på ti gange, hvor der er et nyt tema hver gang. Det bliver temaer som har berøring med de aktuelle problemer, man kan have i den situation som f.eks. relationer.

Her kan man være anonym og dele sine sorger og glæder med ligesindede og måske få skabt sig et netværk.

Antal mødedeltagere vil være 10 personer i et forløb og, derfor vil tilmelding være nødvendigt.

Vi mødes hver anden tirsdag fra kl. 18-20 i lige uger, hvor man kan få en kop kaffe eller te.

Gruppen starter op den 1/9 2020.

Målet indenfor for 5 år er:

At netværksgruppen skal blive spredt ud til hele landet.

At der skal dannes en forening, hvor de pårørende kan få den støtte, som de har brug for.

GAME - Sønderborg

Hjemmeside: game.ngo
Kontaktperson: Yusuf Yassin Dualeh
E-mail: yd@game.ngo
Postnummer: 6400
By: Sønderborg
Telefon: 31 41 23 91

GAME er en non-profit gadeidrætsorganisation, der siden 2002 har arbejdet for at sænke tærsklen til idrætsdeltagelse for børn og unge i udsatte boligområder. GAME bruger gadeidrætten som metode til at skabe sociale forandringer for børn og unge. Gadeidrætten har et helt særligt potentiale til at nå de mange børn og unge, som har svært ved at finde sig til rette i mere traditionelle idrætstilbud, fordi de efterspørger fleksible rammer, hvor det sociale, fællesskabet og mangfoldigheden prioriteres højere end målet om at komme på førsteholdet.

GAME bruger derfor gadeidrætten som et format og en kultur til at skabe social forandring.

GAME’s frivilligprogram, Playmakerprogrammet, er i skrivende stund repræsenteret i Stenbjergparken, hvor alle børn og unge kan deltage i den ugentlige træning i gadefodbold, som afholdes på den store multibane i området. Frivillige Playmakere i GAME er unge over 16 år, som har lyst til at gøre en forskel for en stor gruppe børn og unge ved at arrangere ugentlige træninger, der har fokus på inklusion, bevægelse og det at være den gode rollemodel.

Skriv en mail eller fat telefonen, hvis dette kunne have interesse for dig!

Karrusellen - genbrug til børn

E-mail: karrusellenr1@gmail.com
Vejnavn: Ridepladsen 1
Postnummer: 6430
By: Nordborg

Karrusellens formål er at hjælpe sårbare og udsatte børnefamilier i Sønderborg Kommune. Til det formål drives en genbrugsbutik i Nordborg med tøj og udstyr til børn. Overskuddet går til aktiviteter i henhold til formålet. Butikken drives ved hjælp af frivillig arbejdskraft.

Vi vil – med hjælp fra relevante fagpersoner som eksempelvis sundhedsplejersker og jordemødre, skabe kontakt til børnefamilier, der har brug for hjælp. Hjælpen kan bestå i gavekort til butikken eller julepakker

Ligeværd Sønderborg

Hjemmeside: ligevaerd-sonderborg.dk
Facebook : facebook.com/Ligeværd-Sønderborg
Kontaktperson: Jørn Thrane
E-Mail: ligevaerd@netmail.dk
Postnummer: 6400
By: Sønderborg
Telefon: 74 48 86 46

Formålet er at fremme ligeværdigheden i alle livets forhold for borgere med særlige behov på grund af indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder. Fokus ligger på børn og unge med særlige behov, og vi hjælper vores medlemmer med bla. Bisidder partrepræsentant eller andre former for støtte i forbindelse med møder på skolen, kommunen og andre offentlige myndigheder.

Aktiviteter er foredrag, familiedage og bisidder-tilbud

Matematikcenter

Kontaktperson: Karin Charlotte Rahbek
E-mail: sonderborg@matematikcenter.dk
Telefon: 60 12 67 13
Læs mere om Matematikcenter på:

Matematikcenters lektiecafé i Sønderborg:

Tirsdage kl. 16.00-18.00 på Biblioteket Sønderborg har Matematikcenter gratis lektiecafé i matematik.

Matematikcenter er for alle, der har matematik i grundskolens ældste klasser, på ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser og voksenuddannelser.

Som frivillig i Matematikcenters lektiecafé hjælper du elever med matematiklektier og –afleveringer.

For at blive frivillig matematikhjælper i Matematikcenter skal du:

 • have matematik på A-niveau eller tilsvarende.
 • have lyst til at bruge 2 timer om ugen på matematikhjælp.
 • være opsøgende og imødekommende over for eleverne.
 • kunne fremvise en ren børneattest.

Matematikcenter er en non-profit organisation, der vil give børn og unge lyst til at udforske matematikkens verden og få øjnene op for de muligheder, matematikken åbner.

Mødrehjælpen Sønderborg

Kontaktperson: Lisbet Skyum
E-mail: sonderborg.lf@moedrehjaelpen.dk
Postnummer 6320 Egernsund
Telefon: 40 44 43 58

Foreningens formål:

Vi er en lokalforening under Fonden Mødrehjælpen. Vi giver oplevelser til gravide og børnefamilier, der har brug for et lokalt holdepunkt gennem netværk og spændende familieaktiviteter.

Vores familieaktiviteter handler om at skabe rum for lokale fællesskaber, hvor børn og forældre får hyggelige og sjove oplevelser sammen. Vi tager fx ud i naturen, laver mad sammen, tager på udflugt, tumler, giver fødselsdagshjælp og meget mere.

Uanset hvilke aktiviteter, vi tilbyder, har vi fokus på, at familierne får oplevelser og minder, der styrker familiens relationer både internt og til andre familier. Alle vores aktiviteter er gratis, men kræver tilmelding. Se mere på Facebook.

Ud over forskellige donationer dækkes udgifterne til aktiviteterne af indtjeningen i vores butik.

Vi modtager og sælger velholdt børnetøj, intakt legetøj og udstyr til børn i alderen 0-8 år. Alle er velkomne i butikken. Her kan man donere brugte ting og købe kvalitetsgenbrug til gode priser. Butikkens indtægter er også med til at støtte Fonden Mødrehjælpens landsdækkende rådgivningsarbejde.

Driften af butikken og alle lokalforeningens aktiviteter klares udelukkende af frivillige ildsjæle.

Vi har altid plads til flere hjælpende hænder.

NEFOS

Hjemmeside: nefos.dk
Kontaktperson: Elene Fleischer
E-mail: kontakt@nefos.dk
Telefon: 63 12 12 26 – telefontid: hverdage 9-13

NEFOS er en organisation, der yder støtte og rådgivning til alle, der er eller har været tæt på en person, som har udført en selvmordshandling. Dette kan være alt fra trussel om selvmord til den aktuelle selvmordshandling.

NEFOS tilbyder 5 gratis samtaler med en professionel, frivillig rådgiver, samtalegrupper og hjemmebesøg hos ældre og gangbesværede samt familier med mindre børn.

Vi yder støtte og rådgivning, uanset om det er lang eller kort tid siden, du er ramt.

Kontakt os hvis du har brug for en at tale med – i fællesskab laver vi aftale om hyppigheden af samtaler.

Netværksgrupper & Selvhjælp Sønderborg

Kontaktperson: Ulla L. Pedersen
E-mail: ulla72lindebjerg@gmail.com
Postnummer: 6400
By: Sønderborg
Telefon: 31 33 04 96

Selvhjælp er en anerkendt og effektiv metode til at finde egne ressourcer til problemløsning frem. Deltagere i selvhjælpsgrupper fortæller, at de opdager, at de udover at drage nytte af de andres viden og erfaringer også selv har masser at give. De får hjælp til at begynde en proces, der giver positive forandringer, hvor de måske opdager, at andre har det ligesom dem selv.

Det er anonymt at henvende sig til Netværks og selvhjælpsgrupperne.

Ud over Netværks- og selvhjælpsgrupper tilbyder vi bisidderfunktion, arrangerer foredrag, tilbyder kurser for frivillige med mere. Vi har også tilbuddet ”Vi ringes ved” hvor borgere, der er alene og savner nogen at snakke med, kan blive ringet op af en frivillig samtaleven.

Som frivillig forventes det, at man bruger cirka to timer pr. uge. Alle frivillige skal deltage i kurser for igangsættere.

Nørager Fritidsklub "Club 35"

Kontaktperson: Herluf Chr. Jensen
E-mail: herluf.chr.j@gmail.com
Postnummer: 6400
By: Sønderborg
Telefon: 40 57 89 87

Klubben har eksisteret i mere end 25 år, og formålet er både at skabe aktiviteter for beboerne i Afdeling 35 – Nørager og få skabt en kontakt til de omkringliggende nabolag. Klubben kører et ugentlig bankoarrangement, Strikkecafe hver mandag og andre aktiviteter én gang om måneden, for eksempel modeaften med genbrug, yoga, dufte- creme og fodplejeaften, julemarked, smykke- og taskeaften og 2–3 gange om året: ”Palmehaven”, en aften med spisning og dans for de unge over 40 år. Derudover har vi tilbuddet ”Vi ringes ved” hvor borgere, der er alene og savner nogen at snakke med, kan blive ringet op af en frivillig samtaleven. Der er på nuværende tidspunkt cirka 90 medlemmer i klubben.

Red Barnet - Sønderborg

Hjemmeside: redbarnet.dk
Kontaktperson: Bente Lauritzen
E-mail: sonderborg@redbarnet.dk
Postnummer: 6400
By: Sønderborg
Telefon: 26 84 99 57

Formålet med Red Barnets klubber er:

I Red Barnet Sønderborg vil vi gerne være med til at kæmpe for børns ret til et godt børneliv og derfor har vi forskellige oplevelsesklubber hvor målet er at lave et trygt og inkluderende fællesskab, sammen med børnenes familier.

Flere og flere familier har brug for hjælp til at skabe rammer for gode aktiviteter og til at skabe netværk til andre familier. Det er vores mål med grupperne, at vi kan være med til at vise vejen.

Vi har tre oplevelsesklubber:

 • “familieoplevelsesklub” der primært er for danske familier med børn i alderen fra 5 til
  12 år.
 • “Velkommen til Danmark” som er for flygtningefamilier som er boligplaceret i
  Sønderborg kommune.
 • Ungegruppe “team Teen” som er for unge i alderen fra 12 til 18 år. Ungegruppen er i samarbejde med Frelsens hær og for både etnisk danske og nydanske unge.

For alle grupper gælder det at der er aktiviteter en gang månedligt, samt en årlig sommerlejr.

Der er pt. Ca. 30 frivillige medlemmer.

Selvhjælpsgruppe for pårørende til misbrugere “Hjælp til selvhjælp”

Kontaktpersoner: Anna Grethe Macom Hansen, telefon: 51 88 76 00
E-mail: macomtjep30@hotmail.com

Gitte Tybjerg, telefon 61 71 02 30
E-mail: gittetybjerg@gmail.com

Formålet er at mødes med andre pårørende, som har misbrug inde på livet, så vi kan støtte hinanden. Et sted hvor tabuer brydes, og du ikke er alene.

I gruppen er der plads til alle følelser. Vi griner og græder, og det er helt legalt at være sur og vred.

Du er ANONYM og vi har alle TAVSHEDSPLIGT.

Vi mødes mandag i lige uger kl. 15-18 mandag i ulige uger kl. 19-22

Vi er i Frivillighedens Hus, Perlegade 50, 6400 Sønderborg

Sønderborg Kvinde- og Krisecenter

Hjemmeside: kvindekrisecenter.dk
Kontaktperson: Maybritt Kay Hinrichsen
E-mail: kkc@kvindekrisecenter.dk
Vejnavn: Agervang 5, 6400 Sønderborg
Telefon: 74 42 05 28

Sønderborg Kvinde- & Krisecenter er et tilbud til kvinder, der er udsat for stalking, vold eller trusler om vold i nære relationer – fysisk, psykisk, seksuel eller økonomisk.

Vi er en selvejende forening med en ulønnet bestyrelse og har en driftsaftale med Sønderborg Kommune. Centret finansieres derudover via sponsormidler.

Sønderborg Kvinde- & Krisecenter har få ansatte og en del frivillige vagter. Uden disse mange frivillige kvinder ville krisecentret ikke kunne yde den nødvendige hjælp over for voldsramte kvinder.

Krisecentret søger altid efter kvinder, der gerne vil være en del af dette fællesskab. Vi tilbyder den nødvendige uddannelse i form af kurser og foredrag og inviterer de frivillige til spændende arrangementer og udflugter. Begreber som rummelighed, fordomsfrihed, respekt og tavshedspligt er blot nogle af de værdier, der præger Sønderborg Kvinde- & Krisecenter.

Der er behov for at dække ca. 1.000 krisevagter om året. Krisecentret søger derfor især kvinder, der har overskud og gerne vil gøre en forskel som frivillig vagt.

På krisecentret findes endvidere en børnegruppe for beboernes børn. Til denne gruppe søges ligeledes frivillige, både mænd og kvinder, der vil give disse børn en mulighed for at være børn – også i en krisesituation.

Desuden søges en frivillig havemand til en lille, nem have.

TO3

Kontaktperson: Anne Dorte Kerdil
E-mail: kobe@ucsyd.dk
Postnummer: 6400
By: Sønderborg
Telefon: 26 12 29 20

Aktivitetshuset Aksen skal danne rammen for et fællesskab i nærmiljøet uanset adresse, kulturel baggrund, økonomi, alder eller hvilket køn, du må have. Formålet er at skabe et trygt sted, hvor der er socialt samvær og dialog på tværs af kulturer og at nedbryde barrierer mellem de forskellige samfundslag.

TUBA Sønderborg

Hjemmeside: tuba.dk
Kontaktperson: Inge Tylvad Andersen & Kim Ochwat
E-mail: soenderborg@tuba.dk
Vejnavn: Perlegade 44
Postnummer: 6400
By: Sønderborg
Telefon: 30 67 24 81

TUBA Sønderborg er en del af TUBA Danmark. Der tilbydes terapeutisk rådgivning til børn og unge i alderen 14-35 år, som er vokset op i familier med alkohol- eller stofmisbrug.

Der afholdes rådgivning og terapi både individuelt og i gruppe. Ligeledes er der Drop-in møder og gadekampagner.

Der er lige nu fem frivillige tilknyttet TUBA Sønderborg.

UFL-Klubben Sønderborg

Facebook: UFL Sønderborg
Kontaktperson: Jeannet Jensen
E-mail: jensenjeannet@hotmail.com
Postnummer: 6400
By: Sønderborg
Telefon: 61 70 83 16
Klubaftner: onsdag i lige uger fra 19.00 – 22.00

UFL–Klubben Sønderborg er etableret i samarbejde med Unge For Ligeværd, som er en selvstændig, upolitisk og ikke-religiøs ungdomsforening. Klubbens formål er at arbejde for ligeværdige vilkår for alle unge med særlige behov, uanset om det er begrundet med boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder.

Klubben arbejder ved at skabe aktiviteter og samvær for alle, der opfylder målsætningen, har lyst til at være medlem og ønsker at deltage i foreningens aktiviteter. Klubben er et lokalt mødested hvor en aktiv fritid er med til at styrke det sociale og kulturelle samvær, foruden at kendskabet til arbejdet for ligeværdighed udbredes.

UFL–Klubben Sønderborg har eksisteret siden år 2000 og på den åbne facebookside/ offentlig gruppe, som alle kan være medlem af (UFL Sønderborg ) kan man se klubbens aktiviteter og hente det aktuelle program for perioden. Klubben holder til i nogle gode lokaler på Sundquistgade 12, hvor der er mulighed for at se film, spille spil, billard, dart, og foretage sig mange andre sjove ting sammen med andre unge.

På en almindelig klubaften kommer der typisk mellem 15 og 25 medlemmer. Ofte foregår klubaftenerne dog også andre steder, f.eks. når der skal hygges i bowlinghallen, spilles Krolf, ser teater eller tages på besøg forskellige steder i Sønderborg og omegn.

Der holdes en fælles fødselsdagsfest for alle klubbens medlemmer om foråret og igen om efteråret, hvor alle dem der har fødselsdag i perioden fejres. Der spises også ofte sammen, enten i klubben eller på en af de gode restauranter i Sønderborg. Der er endvidere en fast tradition for en fælles julefrokost, hvor der hygges i klubben med god mad.

Klubben har en aktiv bestyrelse og mange frivillige medarbejdere der udfører et stort arbejde for at klubben fungerer i praksis. Heldigvis modtages der støtte fra kommunen og diverse fonde så der kan skabes et grundlag for at medlemmerne kan få flest mulige tilbud, samtidig med at det stadig er økonomisk overkommeligt for den enkelte.

Ventilen

Hjemmeside: ventilen.dk/soenderborg
Kontaktperson: Rikke Andresen Biel
E-mail: soenderborg@ventilen.dk
Vejnavn: Løngang 2
Postnummer: 6400
By: Sønderborg
Telefon: 70 20 83 08

Ventilen er en frivillig social organisation, der driver mødesteder for stille og ensomme unge mellem 15-25 år. Formålet er at støtte de unge i Sønderborg og omegn med at bryde ud af deres ensomhed. Derudover arbejder vi for at skabe viden og debat om ensomhed blandt unge.

Se åbningsdage på vores hjemmeside.

Ældre

3F Als Efterlønsklub

Hjemmeside: alsklub60.dk
Kontaktperson: Knud Jørgensen
E-mail: knudjoergensen@mail.tele.dk
Postnummer: 6470
By: Sydals
Tlf.: 29 40 30 41

Foreningen er startet i 1979. Foreningen er udsprunget fra SID (nu 3F) og er medlem af Landsklub under LO faglige seniorer.

Formålet er at samle efterlønnere og pensionister omkring socialpolitiske spørgsmål i form af foredrag med videre. Klubben har cirka 450 medlemmer, hvoraf en stor del deltager i klubbens arrangementer. Se arrangementer på foreningens hjemmeside.

Aktivitetshuset Alleen

Kontaktperson: Ellen Fredensborg
E-mail: ellenfred@outlook.dk
Vejnavn: Kirke Alle 9
Postnummer: 6400
By: Sønderborg
Telefon: 61 34 83 05

Aktivitetshuset ledes af en frivillig gruppe af ældre medborgere. Gruppen udarbejder regler for husets anvendelse og fordeling af husets lokaler. Gruppen udarbejder ligeledes en plankalender, hvor alle aktiviteter er optaget.

Aktivitetshuset er et tilbud fra Sønderborg Kommune til pensionister og efterlønnere. Huset rummer muligheder for enkeltpersoner, grupper, klubber, foreninger med mere til at gennemføre mange forskellige former for aktiviteter.

Aktivitetshuset stilles gratis til rådighed for efterlønsmodtagere og pensionister.

 • Mandag: Porcelænsmaling, kreative ting, gymnastik, knipling, strikkepiger, kortspil, billard
 • Tirsdag: Kreative ting, kortspil, billard, lotto
 • Onsdag: Kreative ting, gymnastik, stavgængerne mødes 9.30 ved Kryb i ly i Sønderskoven
 • Torsdag: Syning, billard, seniordans
 • Fredag: Strømpenisser, billard, i ulige uger hyggeeftermiddag med kaffe, sang, hygge, lotto eller gæt en sang
 • Lørdag: Lotto klokken 13.00

Ferielukket i påsken, pinsen og sommerferien.

Bakkehusets frivillige hjælpere

Kontaktperson: Lydia Jensen
E-mail: fredly_jensen@hotmail.com
Vejnavn: Toftevej 8, Fynshav
Postnummer: 6440
By: Augustenborg
Telefon: 27 32 12 78

Bakkehuset er startet i 1989. Formålet er, at pensionister og andre, som modtager social pension, kan låne/leje huset. Aktiviteterne er pensionistforeninger, som kan have kortspil, lotto, gymnastik, studiekreds og udstillinger med mere. Der er cirka 18 frivillige, der bruger cirka tre timer pr. uge

Broager Pensionistforening

Kontaktperson: Thea Brodersen
E-mail: svthea@hotmail.dk
Vejnavn: Degnegården 19
Postnummer: 6310
By: Broager
Telefon: 74 44 28 2120 76 01 37

Foreningens formål er at samle så mange af sognets pensionister som muligt til fælles aktiviteter.

Aktiviteterne er kegling, motion, lotto, underholdning, udflugt og rejser med mere.

Danske seniorer Dybbøl

Kontaktperson: Niels Theisen
E-mail: themani@privat.dk
Postnummer: 6300
By: Gråsten
Telefon: 74 48 63 00

Foreningen er startet d. 7. marts 1943. Formålet er at varetage pensionisternes interesser over for offentligheden og myndighederne og at arbejde for, at samfundet skal yde pensionisterne den respekt og anerkendelse, de har krav på. Så pensionisterne får de bedste muligheder for livsudfoldelse og en betryggende tilværelse inden for den til enhver tid gældende lovgivning. Endvidere er formålet at fremme omsorgsarbejdet på kommunens område.

Aktiviteterne er lottospil, udflugter, foredrag med mere. Foreningen har cirka 13 aktive frivillige, som bruger cirka fire timer pr. arrangement. Der er ingen medlemmer under 65 år.

Egernsund Seniorer

Hjemmeside: egernsund.dk/pensionistforeningen
Kontaktperson: Kaj Andersen
E-mail: egernsundseniorer@egernsund.dk
Postnummer: 6320
By: Egernsund
Telefon: 29 36 04 01

Foreningen er startet i 1945. Formålet er at arbejde for pensionister i lokalområdet. Aktiviteterne er sangcafé, lotto, kegling, svømning, minigolf, udflugter med mere. Foreningen har cirka 145 medlemmer. Frivillige bruger cirka to timer ugentligt.

E´Gostenborre Hjulriddere

Kontaktperson: Svend Wrang
E-mail: wrang@bbsyd.dk
Postnummer: 6440
By: Augustenborg
Telefon: 74 45 08 60, mobil 41 51 63 80

Foreningen er startet i 1994 med et formål at samle ældre til samvær og motion. Aktiviteterne er cykelture på cirka 30 kilometer fast hver tirsdag med afgang kl. 9 fra det gamle Fakta i Augustenborg. Derudover tager vi også på heldagsture. I sommermånederne cykles der også i andre områder af Sønderjylland. Foreningen har cirka 24 aktive medlemmer og 8 passive.

Egen Seniorer

Hjemmeside: egenseniorer.dk
Kontaktperson: Hans Aage Kjeldsen
E-mail: formand@egenseniorer.dk
Postnummer: 6430
By: Nordborg
Telefon: 51 51 29 14

Foreningen er startet 18. august 1947 med formålet at samle alle pensionister og efterlønnere fra området for at varetage deres særlige interesser overfor offentlige myndigheder og private.

Foreningsarbejdet skal medvirke til at skabe en indholdsrig og meningsfyldt tilværelse for medlemmerne og fremme samarbejde og sammenhold med alsidige aktiviteter. Foreningen er upartisk i religiøse og partipolitiske spørgsmål.

Aktiviteterne er lotto, forskellige ture, datastue, adventsfest, gåture, vinterfest, foredrag med mere, og de kan alle ses på hjemmesiden.

Foreningen har 704 medlemmer – heraf 64 æresmedlemmer. Datastuen har 17 frivillige hjælpere.

E-SI-SKÅ

Kontaktperson: Agnes Nielsen
E-mail: nielsen@moisen.net
Postnummer: 6430
By: Nordborg
Telefon: 40 98 92 89

Foreningen er startet i januar 2003 med formålet at skabe socialt samvær for efterlønnere og pensionister.

Aktiviteterne er foredrag, lottospil, dart, hobby, jule- og forårsafslutning. Aktiviteterne foregår i Svenstrup Forsamlingshus hver torsdag fra 14.00-17.00 i perioden september-april.

Foreningen har 65 medlemmer.

Frivillige motionsvenner Nordborg

Kontaktperson: Grete Jakobsen
E-mail: g-pj@bbsyd.dk
Postnummer: 6430
By: Nordborg
Telefon: 74 45 08 94

Formålet er at frivillige instruktører tilbyder motion til mindre mobile ældre, som ikke har mulighed og kræfter til at deltage i foreningernes motionstilbud. Efter aftale kommer en frivillig hjem til den ældre, så de ældre kan gå ture og dyrke lettere motion med styrke- og balancetræning.

Aktiviteterne foregår i de ældres hjem eller der laves hold med boldspil og lidt lettere gymnastik på Tangshave og Guderup plejecentre.

Der er 16 aktive instruktører. Alderen på de frivillige er fra 60-75 år. De frivillige har meget forskellig baggrund. De frivillige bruger cirka én time ugentligt.

Gråspurvene

Kontaktperson: Dorthe Schack
Hulvej 9, 6470 Sydals
Mail: dorthe.schack@mail.dk
Telefon: 60 70 21 73

Foreningens formål er at udbrede glæden ved idræt blandt ældre borgere i Sydals. Motion er vigtig for at bevare en sund fysik og en god livskvalitet, og motion sammen med andre giver glade smil og styrker det sociale netværk.

Gråspurvene har cirka 160 aktive medlemmer og otte instruktører, som mødes hver onsdag fra 9.30-11.00 til motion i Sydals-Hallen i Tandslet i perioden september til og med marts. Alle kan være med og er meget velkomne.

Aktiviteterne er bl.a.:

 • Gymnastik
 • stolemotion
 • badminton
 • og ikke mindst hyggeligt samvær

I løbet af sommerhalvåret er der to sociale arrangementer, der også har fokus på motion.

Prisen er 250 kroner for et års medlemskab af Gråspurvene, inkl. gratis adgang til Sydals-Hallen motionsrum.

Gråspurvenes program kan fås ved henvendelse til foreningen.

Motion i naturen er gåture i den skønne alsiske natur – undervejs på turen laver deltagerne forskellige motionsøvelser. Det er Gråspurvene, der arrangerer Motion i naturen.

At motionere i naturen styrker kroppen både fysisk og psykisk. Naturen har plads til alle og det giver livskvalitet at være i naturen, fordi den friske luft og de mange indtryk stimulerer vores sanser og vækker vores glæde over den fantastiske natur, vi har lige i baghaven her i Sønderborg Kommune.

Motion i naturen foregår:

 • Hver anden fredag kl. 9.30-11.00, hvor turen er på ca. 4 km og hvor der laves små

lette øvelser undervejs. Alle kan være med

 • NYHED i 2020-21: hver anden mandag kl. 16.30-18.00, hvor turen er på ca. 7 km oghvor øvelserne er lidt mere udfordrende.

Pris pr. gåtur er 10 kr. og programmet kan fås ved henvendelse til foreningen Gråspurvene.

Gråsten og omegns Pensionistforening

Kontaktperson: Karin Margrethe Sørensen
E-mail: graastenpensionistforening1@gmail.com
Postnummer:  6300
By: Gråsten
Telefon: 21 40 96 49

Foreningen er startet i 1942 med det formål, at skabe hygge og glæde for foreningens medlemmer.

Aktiviteterne er udflugter, lottospil, sammenkomster og julehygge.

Foreningen har en bestyrelse bestående af formand og 6 bestyrelsesmedlemmer.

Der er 366 helårsmedlemmer og 49 lottomedlemmer.

Havnbjerg pensionist og efterlønsforening

Kontaktperson: Herman Johannsen
E-mail: herman51@outlook.dk
Postnummer: 6430
By: Nordborg
Telefon: 20 40 22 75

Foreningen er startet i 1947 med formålet at skabe sammenhold i såvel oplysende som selskabelig retning, opbygge venskaber og at komme ensomheden til livs.

Aktiviteterne er lottospil, udflugter, foredrag, adventsfest samt modeopvisninger.

Foreningen har cirka 110 passive og syv aktive medlemmer. De frivillige bruger cirka fire timer per måned ud over bestyrelsesmøder.

Hjem og Kultur

Facebook:  Hjem og Kultur
Kontaktperson Gitte Uldall
E-mail:   hjemogkultur@gmail.com
Postnummer: 6430
Område: Nordals
Telefon: 23 48 43 50

Hjem og Kultur Nordals startede den 26. januar 1934 som en Husholdningsforening.

I 1998 meldte foreningen sig ud af Sammensluttede sønderjyske Husholdningsforeninger, foreningen ændrede da karakter – nu kunne mænd også være medlemmer. I 2000 fik foreningen nyt navn Hjem og Kultur og da ændredes foreningen formål, som vi ser det i dag med løbende tilpasninger til samfundet.

Foreningen har 245 medlemmer

Foreningens formål:

 • at henvende sig til alle efterlønner og pensionister
 • at være med til at skabe gode sociale netværk løbende – godt samvær medligestillede gennem et alsidigt program, så man får lyst til at tage hjemmefra og deltagei det sociale, at skabe et trygt miljø for alle vores medlemmer
 • at være med til at give medlemmerne nogle gode oplevelser i form af:

Oplysende, humoristiske foredrag m.m,.- sang og musik – udflugter, lokale virksomhedsbesøg – opførelse af lokal dilettant – jule og sommerafslutninger

Hjælpende Hænder Nordals

Kontaktperson: Anna Elisabeth Aagaard

E-mail: ae.aagaard24@gmail.com
Postnummer: 6430
By: Nordborg
Telefon: 26 17 35 03

Formålet er at hjælpe mennesker med små praktiske opgaver, de ikke selv kan klare. Der udføres små opgaver i hjemmet som for eksempel at flytte et møbel, hænge billeder op, slå et søm i væggen, skifte en elpære, fjerne affald, stryge en dug, pynte til jul, påske eller andre højtider, mindre indkøb, ledsagelse til læge eller sygehus, ledsagelse til kirkegård, hjælp til computer, TV og mobiltelefon.

Bor du på Nordals og har brug for hjælp, så ring til Arne Petersen, Hjælpende Hænder på telefon 26 16 64 64 mandag eller onsdag mellem kl. 10.00-12.00

Hørup Pensionistforening

Kontaktperson: Torkil Lund
E-mail: torkil.bodil@mail.dk
Postnummer: 6470
By: Sydals
Telefon: 61 54 18 33

Formålet er at samle alle efterlønnere og pensionister i lokalområdet for at varetage deres særlige interesser overfor offentlige og private myndigheder. Foreningsarbejdet skal medvirke til at skabe en indholdsrig og meningsfyldt tilværelse for medlemmerne.

Foreningen er upartisk i religiøse spørgsmål.

Aktiviteterne er hygge, underholdning samt foredrag med mere.

Indkøbsbussen Nordals

Kontaktperson: Mona Schmidt
E-mail: most1@outlook.dk
Postnummer: 6430
By: Nordborg
Telefon: 40 46 47 67

Formålet er at hjælpe til at få købt ind til det daglige behov. Vi henter og bringer dig og har du behov for det, så hjælper vi gerne i butikken eller går ærinder for dig. Der er hjælper med i bussen begge veje, så du kan få dine varer med ind i hjemmet hos dig selv.

Indkøbsbussen kører i Nordals-området hver tirsdag.

Indkøbsordning Sydals

Kontaktperson: Inge Johansson
E-mail: johansson.inge623@gmail.com
Postnummer: 6470
By: Sydals
Telefon: 40 12 77 33

Indkøbsturen er startet i 1997 med formålet at køre pensionister fra Hørup, Kegnæs, Skovby og Lysabild til indkøb i lokalområdet. Vi hjælper pensionister, som har svært ved selv at handle på grund af forskellige handicap eller lignende.

Lysabild, Kegnæs og Skovby: Der køres hver torsdag skiftevis til Skovby og Høruphav. Høruphav: Der køres hver fredag.

Kegnæs Pensionistforening

Kontaktperson: Marie Mogensen
E-mail: mjm@bbsyd.dk
Postnummer: 6470
By: Sydals
Telefon: 74 40 53 14

Formålet er at forhindre ensomhed hos ældre mennesker og at arrangere eftermiddage med forskelligt indhold samt socialt samvær.

Aktiviteterne er forårsfest, almindelig udflugt og udflugt med liftbus, julekomsammen mm.

Der er også IT i vinterhalvåret om tirsdagen, hobby og Mother Teresa.

Foreningen har en bestyrelse på syv personer og cirka 150 aktive medlemmer.

Lysabild Datastue

Kontaktperson: Helge Petersen
E-mail: helanp@stofanet.dk
Vejnavn: Sarupvej 32
Postnummer: 6470
By: Sydals
Telefon: 29 92 96 32

Foreningen er grundlagt i oktober 2011. Idéen kommer fra en gruppe ildsjæle fra den lokale pensionistforening, og formålet er er give sognets ældre medborgere mulighed for at stifte bekendtskab med IT.

Der ydes hjælp til IT-udfordringer efter behov.

Hjælpen varetages af seks til syv frivillige. Vi mødes hver mandag fra kl. 9 – 12 i LSG

Klubhuset i vinterhalvåret.

Lysabild Efterløn og Pensionistforening

Kontaktperson: Axel Rasmussen
E-mail: alex.soelvbjerg@gmail.com
Postnummer: 6470
By: Sydals
Telefon: 21 60 02 11

Foreningen startede for ca. 60 år siden med formålet at skabe det sociale netværk i lokalområdet gennem frivilligt arbejde og at deltage i de eksisterende aktiviteter.

Aktiviteterne er ringridning, Sankt Hans, udflugter, lottospil, foredrag, film og underholdning, fællesspisning og koncerter.

Foreningen har 224 passive medlemmer og fem aktive, som alle bruger mange timer på frivilligt arbejde.

Midtals Husflid

Kontaktperson: Inga L. Selmer Hammer
E-mail: ilseham@gmail.com
Telefon: 20 48 81 18

Formålet med husflidsforeningen er at arbejde gennem den folkeoplysende virksomhed for husflidens kvalitet, udvikling og fremgang på egnen.

Vi væver, drejer, smeder knive, knipler og snitter efter gl. norsk tradition.

Vi holder til på Fryndesholmskolen i Fynshav – på nær vævning, der foregår i Nordborg.

Midtals Seniorer

Kontaktperson: Thorkild Lind
E-mail: 44lind@mail.dk
Postnummer: 6440
By: Augustenborg
Telefon: 21 35 12 68

Formålet er at samle alle enker, invalide og folkepensionister uanset partipolitiske eller religiøse standpunkter til gensidig støtte og opmuntring. Og til at skabe en indholdsrig og meningsfyldt tilværelse samt fremme samarbejde og sammenhold med alsidige aktiviteter for medlemmerne.

Aktiviteterne er forskellige arrangementer for vores medlemmer

Nordals Aktive Seniorer

Kontaktperson: Jørn Tang
E-mail: jt@teamtang.dk
Postnummer: 6430
By: Nordborg
Telefon: 24 45 38 32

Foreningen giver lokalområdets ældre mulighed for at dyrke idræt/motion på et niveau, hvor alle kan være med.

Aktiviteterne er gymnastik, svømning, kegling, bowling, cykling og folkedans. Der arrangeres også ture rundt i Danmark. Foreningen har cirka 25 aktive frivillige.

Nordals Husflidsforening

Kontaktperson: Henny Nielsen
E-mail: henny@danbonet.dk
Postnummer: 6430
By: Nordborg
Land: Danmark
Telefon: 20 93 34 63

Husflidsforeningen startede i april 1992, og arbejder gennem folkeoplysende virksomhed for husflidens kvalitet, udvikling og fremgang på egnen.

Aktiviteterne er knipling, sølvsmykker, strik, hækling, broderi med mere.

Nordborg Pensionistforening

Hjemmeside: nordborgpensionistforening.dk
Kontaktperson: Lydia Stefansen
E-mail: henrystefansen@bbsyd.dk
Postnummer: 6430
By: Nordborg
Telefon: 40 15 48 67

Foreningens formål er at samle pensionister og efterlønsmodtagere om aktiviteter af oplysende, kulturel og social art ved afholdelse af arrangementer, der kan medvirke til at skabe en indholdsrig tilværelse for foreningens medlemmer.

Nybøl & Omegns Pensionistforening

Kontaktperson: Marie Carstensen
E-mail: mcnybol@live.dk
Postnummer: 6400
By: Sønderborg
Telefon: 74 46 77 14

Foreningen har eksisteret siden februar 1943. Formålet er at skabe socialt samvær og hygge for alle pensionister og efterlønsmodtagere.

Aktiviteterne er temadage, konference, årstidsfester, udflugter, lottospil, adventsmøde, generalforsamling kredsstævne og EDB-stue på forsamlingsgården.

Omsorgsklubben OK-Sønderborg

Hjemmeside: ok-sonderborg.dk
Kontaktperson: Steen Asmussen
E-mail: mail@ok-sonderborg.dk
Postnummer: 6400
By: Sønderborg
Telefon: 74 42 07 03

OK-klubben startede i januar 1970 med det formål at udføre arbejde inden for ældregruppen.

Grundlaget er frivilligt socialt arbejde og virksomhed med henblik på at forbedre de ældres forhold og livskvalitet.

Aktiviteterne er grilleftermiddag, lottospil, busture, høstfest, Mortensaften, bisidderfunktion, indkøbsture i Sønderborg, Broager og Sundeved.

OK-Klubben hjælper sine medlemmer med næsten alt.

Optimistklubben af 2011

Kontaktperson: Bente Weber Tiettje
E-mail: bwt@youmail.dk
Postnummer: 6430
By: Nordborg
Telefon: 74 49 16 01, mobil 27 13 59 46

Foreningen er en klub for voksne kvinder, hvor vi samles om forskellige sociale aktiviteter.

Aktiviteterne er foredrag, oplysning om sundhed, udflugter, kurser, modeopvisning, indkøbsture, sangeftermiddage, lottospil, julefrokost med mere.

Foreningen har ni frivillige og 94 medlemmer

Pensionistklubben Ulkebøl

Kontaktperson: Inge Tønder
E-mail: svt@stofanet.dk
Postnummer: 6400
By: Sønderborg
Telefon: 23 86 42 07

Klubbens formål er at aktivere ældre kulturelt. Der arrangeres foredrag, sang, film, rejsebeskrivelser, seniordans, udflugter, modeopvisning, adventsfest med mere.

Foreningen har cirka 180 medlemmer.

Seniorhjørnet Nordborg Bibliotek

Kontaktperson: Vagn Hesselager
Mail: vagn@hesselager.com
Postnummer: 6430
By: Nordborg
Telefon: 40 18 20 60

På Nordborg Bibliotek er placeret tre til fire computere med internetopkobling og diverse programmer, som er forbeholdt ældre over 60 år. Der er mulighed for at få hjælp mandage fra 10 til 12. Man kan også tilkoble sin egen bærbare PC og få hjælp til den.

Stol på motionen

Kontaktperson: Søsser Buch Outzen
E-mail: buchoutzen@icloud.com
Vejnavn: Vester Søvej 11
Postnummer: 6430
By: Nordborg
Telefon: 26 11 80 40

Stol på Motionen er et tilbud til mindre mobile ældre. Motionen ledes af frivillige instruktører, der har modtaget undervisning af 2-5 dages varighed. Motionen erstatter ikke den genoptræning som kommunen tilbyder, men er et godt tilbud efter endt genoptræning.

Formålet er at styrke den fysiske funktionsevne.

Motionen foregår en gang om ugen af ca. en times varighed, rundt om på kommunens

Daghjem og i enkelte boligområder:

 • Guderup Plejecenter, torsdag klokken 15.00
 • Hørup Plejecenter, mandag klokken 10.00
 • Tangshave Aktivitetscenter Nordborg, mandag klokken 10.30
 • Jørgens Hospital, Privat gruppe
 • Aktivitetshuset Svinget, Mølleparken, Sønderborg, onsdag klokken 10.15 og torsdag ilige uger klokken 10.00
 • Bofællesskabet Jeppesdam, Privat gruppe
 • Bakkehuset, Fynshav, fredag klokken 10.00
 • Knøs’ Gård, Hørup, torsdag klokken 9.30
 • Dagscenter Amaliehaven, Augustenborg, onsdag klokken 10.30
 • Gråspurvene, Sydals Hallen, Tandslet, onsdag klokken 9.30
 • Tandsbjerg Dagcenter, Sønderborg, onsdag kl. 14.00 i lige ugerog den 1. mandag i måneden kl. 10.15
 • Gråsten Plejecenter, klokken 10.30 på vekslende ugedag tirsdag, torsdag og fredag
 • Nybøl Klubhus, torsdag klokken 9.30
 • Dalsmark Plejecenter, Rinkenæs, mandag klokken 11.00
 • Ahlmannsparken, Gråsten, onsdag klokken 10.15
 • Dagcenter Kernehuset, Broager, tirsdag klokken 13.00
 • Sundeved forsamlingshus mandag kl.9.30
 • Dybbøl Plejecenter, mandag klokken 10.15.
Støtterne/vågekonerne - aflastning for pårørende til alvorligt syge og døende

Kontaktperson: Anna Elisabeth Aagaard
E-mail: ae.aagaard24@gmail.com
Postnummer: 6430
By: Nordborg
Telefon: 26 17 35 03

Støtterne er en gruppe af frivillige, der tilbyder aflastning af pårørende til alvorligt syge og døende på plejecentrene Tangshave og Guderup og i eget hjem.

En frivillig vågekone kan tilkaldes af pårørende, plejepersonale, hjemmepleje eller hjemmesygepleje.

Hjælpen sker i tæt samarbejde med personalet og de pårørende.

Der udføres ikke plejeopgaver, som varetages af det professionelle personale.

Kontakt til Støtterne/vågetjenesten:

Anna Elisabeth Aagaard, Nordborg,  26 17 35 03, ae.aagaard@bbsyd.dk

Agnes Nielsen, Svenstrup, 40 98 92 89, nielsen@moisen.net

Henning Lundtoft Jensen , Guderup, 20 83 80 79, lundtoftjensen@gmail.com

Sundeved Husflid

Kontaktperson: Gerd Bargum Petersen
E-mail: gbp.broue@yahoo.dk
Postnummer: 6310
By: Broager
Telefon: 20 23 23 40

Sælhundene

Kontaktperson: :Lis Hansen
E-mail: lhhp@bbsyd.dk
Postnummer: 6470
By: Sydals
Telefon: 74 40 78 63

Sælhundene er startet i 2004 af Ældrerådet med formålet at give ældre mulighed for at dyrke lettere motion og svømning i varmt vand.

Foreningen har cirka 25 medlemmer, hvilket er det maksimale antal på grund af bassinstørrelse.

Sønderborg Husflidsforening

Hjemmeside: sonderborghusflid.dk
Kontaktperson: Rasmus Caspersen
E-mail: rasmusc1942@hotmail.com
Postnummer: 6400
By: Sønderborg
Telefon: 74 48 64 9523 32 40 96

Formålet med husflidsforeningen er et arbejde gennem den folkeoplysende virksomhed for husflidens kvalitet, udvikling og fremgang på egnen.

Der afholdes aktiviteter så som knipling, sølvsmykker, strik, hækling, broderi og meget mere.

Sønderborg Husmoderforening

Kontaktperson: Mona Petersen
E-mail: mep4petersen@gmail.com
Postnummer: 6320
By: Egernsund
Telefon: 26 24 23 85

Formålet i Husmoderforeningen er at støtte, værne og fremme hjemmets sag i enhver henseende.

Der afholdes aktiviteter og arrangementer som foredrag, lotto, kortspil, cykelture, udflugter og der er mulighed for at leje Husmoderforeningens lokaler også til foreninger, som har brug for det.

Medlemsblad/program kan nemt afhentes efter aftale med Jette Chaline Christensen.

Målgruppen er kvinder.

Sønderborg Seniorklub under Krifa

Kontaktperson: Inge Poulsen
E-mail: ingepoulsen@dlgmail.dk
Postnummer: 6400
By: Sønderborg
Telefon: 31 76 13 59

Foreningen er for medlemmer af Kristelig Fagforening.

Aktiviteterne er foredrag, socialt samvær og udflugter.

Sønderborg Tværfaglig Pensionist og Efterløn Klub

Kontaktperson: Irmgard Jensen
E-mail: irmgard.k.j@gmail.com
Postnummer: 6400
By: Sønderborg
Telefon: 26 21 03 85

Foreningen er startet 15. oktober 1981. Formålet er at samle ældre til samvær. Aktiviteterne er bankospil, skovture, foredrag, udflugter, sang og musik, heldagsture med mere, og der er ca. 60 medlemmer.

Tandslet Pensionistforening

Kontaktperson: Tove Lassen
E-mail: htlassen@bbsyd.dk
Postnummer: 6470
By: Sydals
Telefon: 61 46 21 99

Aktiviteterne er kortspil, lotto, heldagstur, halvdagstur, adventsfest med mere.

Telefonkæden Sydals

Kontaktperson: Anne Marie Hald
E-mail: kloeverholm4@gmail.com
Vejnavn: Kløverholm 4
Postnummer: 6470
By: Sydals
Telefon: 51 28 22 68

Siden 1990 har frivillige hver morgen foretaget opringninger til tilmeldte ældre medborgere for at sikre, at alt står vel til.

Velo Team Gråsten

Kontaktperson: Merete Dahlberg Schrøder-Jørgensen
E-mail: Mdsj53@icloud.com
Vejnavn: Solbakken 36
Postnummer: 6300
By: Gråsten
Telefon: 25 21 70 24

Velo Team Gråsten er en cykelforening for dig, der elsker at cykle og gerne vil cykle sammen med andre.

Vi er en forening af primært pensionister, der er glade for at cykle sammen.

Hver tirsdag og fredag kl. 9 cykler vi ud fra Ahlmannsparken i Gråsten. I vinterhalvåret cykler vi 25-40 km pr tur med korte pauser undervejs. Om sommeren træner vi op til at køre længere ture og har gerne en lille madpakke med, der vil blive nydt et smukt sted. Snakken går, mens vi cykler.

Om sommeren har turene et historisk input. Vi skal bl.a. se alle kirkerne i vores område.

1-2 gange årligt arrangeres cykel-langture.

Mød op eller send en kort mail til mig, hvis du har lyst til at cykle sammen med os.

For yderligere information send en mail.

Vi ses.

Ældre hjælper Ældre Augustenborg

Kontaktperson: Ulla L. Petersen
E-mail: frivillig70@gmail.com
Postnummer: 6440
By: Augustenborg
Telefon: 31 33 04 96

Foreningen er stiftet med det formål at hjælpe ældre borgere i Augustenborg.

Aktiviteter:

 • Indkøbsordning
 • Besøgsvenner
 • Hjælpende Hænder
 • Skubbere
 • Cykelvenner
 • Kioskvogn
 • Vågetjeneste
 • Amaliehavens Vennekreds

Der er 63 aktive og 4 passive medlemmer. De fleste er efterlønner, pensionister og

førtidspensionister, der har tid, lyst og overskud til af afse 2-3 timer pr. uge til ældre.

Ældre på indkøb

Kontaktperson: Kirsten Juul Jensen/Tage Nielsen
E-mail: kjj-ten@outlook.dk
Postnummer: 6300
By: Gråsten
Telefon: 50 39 37 65 – onsdage fra kl. 10.00 – 12.00.

Foreningen hjælper ældre med deres indkøb i Sønderborg, Kværs/Tørsbøl, Snurom, Egernsund, Rinkenæs og Gråsten.

Der køres ikke imellem jul og nytår.

Ældre i kørestol på Indkøb

Kontaktperson: Svend Schütt
E-mail: info@kggo.nu
Postnummer: 6300
By: Gråsten
Tlf. 61 71 46 07

Foreningen hjælper ældre kørestolsbrugere med deres indkøb i Kværs, Egernsund, Rinkenæs og Gråsten.

Ældre Sagen Augustenborg-Sydals

Hjemmeside: aeldresagen.dk
Kontaktperson: Henrik Olesen
E-mail: henrikolesendk@yahoo.com
Postnummer: 6440
By: Augustenborg
Telefon: 42 67 28 28

Foreningens formål er, at give ældre borgere en meningsfyldt og aktiv tilværelse i fællesskab med andre.

Aktiviteterne er:

 • Krolf
 • Kroket
 • Kegling
 • Kortspil
 • Foredrag
 • Petanque
 • Seniordans
 • Virksomhedsbesøg
 • Rejser og meget mere
 • IT undervisning og rådgivning

Foreningen har cirka 2.000 medlemmer og tilbyder desuden Bisidderordning og besøgsvenner.

Ældre Sagen Broager

Kontaktperson: Tove Hansen
E-mail: tove@egernsund.dk
Postnummer: 6320
By: Egernsund
Telefon: 74 44 26 75

Formålet er at give ældre borgere en god og aktiv og meningsfyldt tilværelse på egne betingelser og at give mulighed for at deltage aktivt i samfundet uanset alder.

Aktiviteterne er at dyrke motion, vandgymnastik, gåture, badminton, petanque, minigolf, kortspil, telefonstjerne, bisidderordning, demensaflastning, hjælpende hænder, arrangere foredrag og rejser i ind- og udland. Nogle arrangementer er årstidsbestemte.

Foreningen har cirka 1300 medlemmer. Heraf er cirka 35 aktive. Det er forskelligt, hvor mange timer hver enkelt frivillig yder.

Ældre Sagen Gråsten

Hjemmeside: aeldresagen.dk/lokalafdelinger/graasten
Kontaktperson: Ebbe Johansen
E-mail: ej@danskill.dk
Postnummer: 6300
By: Gråsten
Telefon: 40 11 76 04

Lokalforeningen er startet i februar 1991. Foreningen har til formål at bidrage til at skabe et aktivt og meningsfyldt liv for ældre i kontakt med andre mennesker uanset alder. Ældre Sagen er inde i en god udvikling og har i dag cirka 850.000 medlemmer på landsplan. Vi bliver i stort omfang hørt i fastlæggelse af ældrepolitiske tiltag, og vores arbejde går ud på at sikre de bedst mulige vilkår for ældre medborgere.

I Gråsten lokalafdeling har vi også tilgang i medlemmer, så vi i dag har mere end 1650 medlemmer. I Gråsten har vi en stor gruppe engagerede frivillige, som lægger kræfter i at give dig gode tilbud. Vi vil glæde os til at se dig – både til vore faste aktiviteter og til programsatte arrangementer. Vort årsprogram ligger på hylderne i Ahlmannsparken men ellers er du velkommen til at rekvirere vort årsprogram hos Ebbe Johansen, ej@danskill.dk. Ældre Sagen Gråsten støttes både af en lang række virksomheder og Sønderborg Kommune. Derfor kan vi tilbyde aktiviteter til billige priser. Herudover findes en række medlemsfordele med rabatter og specialtilbud. På mobiltelefonen kan man indlægge Ældre Sagens app. Den indeholder tilbud og man kan også fremkalde sit medlemskort.

Endelig anbefales at melde sig til vore lokal nyhedsbreve via et særligt felt på vor hjemmeside.

Ældre Sagen Nordals

Hjemmeside: aeldresagen.dk/lokalafdelinger/Nordals
Kontaktperson: Frede Helbo
E-mail: formand@aesnordals.dk
Postnummer: 6430
By: Nordborg
Telefon: 23 70 67 49

Lokalafdelingen er startet i 1988. Foreningens formål er at fremme livsglæde og livsmod, sundhed og tryghed for ældre på Nordals. Vore aktiviteter underbygger formålet gennem at tilbyde en række forskelligartede aktiviteter.

Foreningens aktiviteter er:

 • Gå- og cykelture og oplevelser i naturen
 • Foredrag
 • Busture i ind- og udland
 • Spis-sammen arrangementer i vinterhalvåret
 • Sportsaktiviteter som Krolf, Petanque, Kegling, Billard og Skydning
 • Bridge
 • En række af social-humanitære aktiviteter som Demens aflastning, Besøgsvenner,Bisidder, Kørestolskubbere, Tryghedsopkald og IT-hjælp.

Lokalafdelingen af Ældre Sagen på Nordals består af ca. 2100 medlemmer og 130 frivillige.

Ældre Sagen Sønderborg/Sundeved

Hjemmeside: aeldresagen.dk
Kontaktperson: Thorkild Jacobsen
E-mail: thorkildjacobsen1@gmail.com
Postnummer: 6400
By: Sønderborg
Telefon: 21 45 09 11

Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder- skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.

Aktiviteterne er:

 • Motionsvenner – frivillige der tilbyder individuel træning.
 • Telefonstjerne – frivillige der på skift ringer til cirka 40 svage borgere.
 • Hjælpende hænder – frivillige hjælper borgere i eget hjem med de små praktiske ting.
 • Bisiddere – Lytter og støtter ved besøg i banken, kommunen, lægen, skifteretten,forsikringsselskabet, visitation til hjemmepleje, klager over afgørelser med mere.
 • Demensaflastere – hjælp til pårørende til demente i hverdagen
 • Demens Hotline – En hjælp til demens-pårørende. Ring 61 29 14 61 mandag elleronsdag 10-12 eller hotline@6400.email
 • Har du lyst til at være besøgsven en gang om ugen, gå til vores hjemmeside.
 • Computercafé i Frivillighedens Hus hver onsdag fra 10.00-12.00.
 • Billard på Alssundgymnasiet i Sønderborg alle hverdage fra 9.00-12.00,
 • Bowling mandag fra 15.00-16.00. Pris afregnes pr. bane med Fun Bowling, Damgade106, Sønderborg.
 • Bridge i Frivillighedens Hus mandag, tirsdag og torsdag fra 9.00-13.00 samt onsdag fra30-17.00 i Frivillighedens Hus.
 • Fitness i Fitness World, Fitness Syd eller Fitness Loop.

Foreningen har ca. 6000 medlemmer hvoraf 220 er frivillige.

Øvrige aktiviteter er badminton, krolf, motion, petanque, sangkor, seniorbio, stavgang og kegling.

Du kan finde oplysninger om tilmelding, tidspunkter, evt. pris. og kontaktperson på vores hjemmeside: aeldresagen.dk/lokalafdelinger/soenderborg-sundeved

Sundhed, sygdom og handicappede

ADHD Sønderborg

Hjemmeside: adhd.dk
Kontaktperson: Niels Smedegaard
E-mail: soenderborg@adhd.dk
Postnummer: 6440
By: Augustenborg
Telefon: 50 53 35 78

Foreningen er startet i 2007. Foreningen henvender sig til Børn, unge og voksne med ADHD samt til forældre og pårørende til børn og unge med ADHD. Formålet er at støtte hinanden, arrangere kurser/foredrag som relaterer til ADHD samt at opbygge et socialt netværk.

Aktiviteterne annonceres på hjemmesiden adhd.dk. og Facebook gruppen “facebook.com/groups/168538076847/” ADHD foreningen Sønderborg hjælper gerne med at starte netværksgrupper op, hvor man kan mødes i et mindre og mere privat forum – end det netværkscaféen kan tilbyde. På det / de første møde(r) vil et medlem fra bestyrelsen deltage, men herefter håber vi, at I i gruppen fremover selvstændigt vil kunne støtte hinanden. Der er i øjeblikket etableret en netværksgruppe for ”Voksne med ADHD / ADD”. Har du lyst til at høre mere om eller være med i Netværksgruppen for voksne med ADHD / ADD, kan du kontakte Lene Bæk Mortensen på mail: lbmo@sonderborg.dk eller på mobil 27 90 03 60. Netværksgruppen for voksne med ADHD / ADD mødes den sidste tirsdag i hver måned fra kl. 19.00 til kl. 20.45. Mødested: Sundhedscentret, Grundtvigs Allé 150, 6400 Sønderborg.

Bedre Psykiatri Lokalforening Sønderborg

Hjemmeside: bedrepsykiatri.dk/lokalafdeling/soenderborg
Facebook: facebook.com/bedrepsykiatrisoenderborg
Kontaktperson: Peer Mikkelsen
E-mail: soenderborg@bedrepsykiatri.dk
Postnummer: 6400
By: Sønderborg
Telefon: 21 86 21 19

Bedre Psykiatri Lokalforening Sønderborgs formål er at yde støtte og netværk til pårørende til psykisk syge i hele sønderborgområdet. At være et talerør for pårørende.

BEDRE PSYKIATRI er et tilbud til alle, der kender et menneske med psykisk sygdom. Hvad end det er som forældre, søskende, ven, ægtefælle, barn eller kollega.

Vi hjælper dig, så du kan hjælpe dine.

Det gør vi ved at:

 • afholde PårørendeCafé hver måned med aktuelle emner og samtale mellem pårørende
 • tale pårørendes sag over for politikere fagfolk i psykiatrien
 • opsamle og generere viden omkring værdien af pårørende i psykiatrien
 • sætte pårørendes vilkår og ressourcer på dagsorden
 • skabe lokale netværk og samtalegrupper for pårørende

Du kan læse mere om foreningen på vores facebookside og hjemmeside

Dansk Blindesamfund Netværksgruppe Sønderborg

Hjemmeside: dbs-sonderjylland.dk
Kontaktperson: Stig Hansen
E-mail: min@mail.dk
Postnummer: 6310
By: Broager
Telefon: 20 33 00 06

Foreningens formål er på enhver måde at varetage blinde og svagsynedes interesser, og det gør vi på adskillige måder. Her i blandt at mødes hver den 2. torsdag i hver måned. I lidt over to timer mellem kl. 14 og 16:15 får vi en kop kaffe med et stykke brød til. Vi taler meget med hinanden om det løse og faste vi har oplevet i måneden, der er gået. Der kommer også altid et muntert eller spændende indslag om fx en dykkers oplevelser under vand eller en Gudstjeneste i en kirke med sang og musik, hvor tankerne kan få en rengøring af dårlige vibrationer, man måtte have fået siden sidst. For det hele koster det 30 kr. for forplejningen og 50 kr. for kørslen med taxa både frem og tilbage i al slags vejr. Så gå ikke glip af vore sammenkomster på Danhostel på Kærvej 70 i Sønderborg. Vi er oftest mellem 25 og 30 personer i alderen 40 og 100 år og af begge køn.

Dansk Blindesamfund Netværksgrupper Gråsten/Broager/ Bov

Hjemmeside: dbs-sonderjylland.dk
Kontaktperson: Stig Hansen
E-mail: min@mail.dk
Postnummer: 6310
By: Broager
Telefon: 20 33 00 06

Foreningens formål er at skabe og udbygge netværket med omsorg og månedlige arrangementer for de synshandicappede, der bor i området. Alle, og med ledsager, kan komme hver den sidste torsdag i måneden mellem klokken 14 og 16 og få en kop kaffe med brød for 25 kr. En taxa dertil og en hjem igen koster 50 kr. Vi snakker med hinanden, og vi har et underholdende indslag der strækker sig fra foredrag af en dyrlæges meriter til en jordemoders daglige hverdag på en fødselsgang. Musikalske indslag har vi også. Så duk op på Gråsten plejecenter Kystvej 1a og vær med. Vi er oftest 15 til 20 personer af begge køn og i alderen fra 40 til 100 år.

Dansk Handicap Forbund Sønderborg

Kontaktperson: Bente Rey
E-mail: benterey@hotmail.com
Postnummer: 6470
By: Sydals
Telefon: 74 41 68 63

Dansk Handicap Forbund arbejder for, at mennesker med handicap får de samme muligheder i samfundet som ikke-handicappede. Målet er at skabe et samfund med lige muligheder for alle.

Dansk Handicap Forbund er landsdækkende, og det er os selv – mennesker med handicap – der sætter dagsordenen. Vi tror på, at vi i fællesskab kan skabe forandringer.

Vi har medlemmer som selv har et handicap, forældre til børn med handicap og andre pårørende.

I Sønderborg kommune har vi forskellige arrangementer. Det kan f. eks være foredrag, sang og fællesspisning. Vi kan tilbyde bisiddertjeneste, samtaler og rådgivning.

Dansk Touretteforening Lokalgruppe Syd

Hjemmeside: tourette.dk
Kontaktperson: Lotte Mi Thordsen
E-mail: 29lottemi@gmail.com
Postnummer: 6400
By: Sønderborg

DKS (Det Kærlige Spark)

Kontaktperson: Kasper Holme Hansen
E-mail: kasper@holmehansen.dk
Postnummer: 6400
By: Sønderborg
Telefon: 51 94 50 36

Formålet er at skabe et fællesskab for ligesindede, som efter endt træningsforløb i Sundhedscentret ønsker at fortsætte træningen, med fokus på at dyrke motion på det niveau, som vores skavanker nu tillader.

Såfremt der er ledige pladser, kan enhver der ønsker at fortsætte med træningen efter endt træningsforløb, optages som medlem i foreningen.

Træningen finder sted i Sundhedscentret, Grundtvigs Alle 150, Sønderborg på følgende dage:

Mandag kl. 19.15 – 21.15

Torsdag kl. 18.30 – 20.30

Lørdag kl. 10.00 – 12.00

Diabetesforeningen Sønderborg Lokalafdeling

Hjemmeside: soenderborg.diabetes.dk
Kontaktperson: Niels Holm
E-mail: nielsholm59@gmail.com
Postnummer 6400
By: Sønderborg
Telefon: 93 87 28 97

Foreningen er startet i 1980. Blev i 1985 til lokalkomité Als og Sundeved.

Foreningen henvender sig til alle diabetikere type 1 + 2. En børnegruppe arbejder selvstændigt omkring børn og unge. Aktiviteterne er foredrag, motivationsgruppe m.m.

Foreningen har 7 aktive frivillige.

Evnesvages Venner

Kontaktperson: Karen Paulsen
E-mail: evnesvagesvenner@live.dk
Postnummer: 6400
By: Sønderborg
Tlf.: 28 72 58 21

Foreningen er startet i august 1975. Formålet er, at samle midler til at støtte de fysisk og psykisk handicappede i kommunen. Midler skaffes ved at afholde lottospil. Overskud bruges til julegaver, tilskud til ture og udflugter samt til diverse materialer som værestederne og værkstederne skal bruge. Foreningen afholder lottospil hver mandag i Egen Forsamlingshus i 8 Guderup. Evnesvages Venner har ca. 15 frivillige i alderen 30 – 70 år. Heraf er 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Der er intet konkret krav om hvor meget tid de frivillige bruger. Enkelte møder fast hver mandag og andre kommer ca. 5 timer hver 3 uge.

Andre igen har ca. 5 timer hver 6. uge. Vores hjælpere hverves ofte blandt deltagerne i lottospillene.

Foreningen Købmandsgården

Kontaktperson: Rasmus Caspersen
E-mail: rasmusc1942@hotmail.com
Postnummer: 6400
By: Sønderborg
Telefon: 23 32 40 96

Foreningen har eksisteret siden 1995 og har til huse på den gamle Bülowsskolen, Sønderborg.

Foreningen tilbyder træning/aktiviteter og socialt samvær for apopleksiramte, bl.a. i samarbejde med LOF. Aktiviteterne er med udgangspunkt i ønsker, behov og emner, eks. IT, vævning, gymnastik, syning, madlavning, træarbejde, friluftsliv mm.

Foreningen har 5-8 frivillige hjælpere, og ca. 40 apopleksiramte benytter tilbuddet.

Viden/erfaring med den senhjerneskadedes besværligheder og evne til at se ressourcer og muligheder trods hjerneskaden

Gigtforeningens Sønderjyllandskreds

Kontaktperson: Randi Steen Kristensen
E-mail: randirsk@gmail.com
Telefon: 22 16 86 88 (mandage kl. 14-17)
Kontaktperson for gruppen i Sønderborg:
Kirsten Skyum
Tlf: 25 86 42 08
E-mail: kirstenskyum@hotmail.com

Kredsen dækker Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa kommune.

Vi arbejder lokalt for bedre forhold for mennesker med gigt. Det gør vi blandt andet ved at afholde arrangementer og foredrag og vi tager ud og fortæller om gigt og Gigtforeningen.

Sønderborg Handicap Idræt

Kontaktperson: Tage Schmidt
Lerbjergparken 3, 1 th
Postnummer: 6400
By: Sønderborg
Mobil: 20652323
Mail: Ts20652323@gmail.com
Hjemmeside:  hisoenderborg.com 
https://www.facebook.com/groups/111349055554687/

Sønderborg Handicap Idræt er en forening, der arbejder for at fremme motions – og konkurrenceidræt, der specielt tilgodeser handicappede.

Det er sjovt og udfordrende at dyrke motion/ idræt – også for handicappede! Så uanset handicap og alder kan du sagtens være med under en eller anden form for motion / idræt – på et plan efter dine behov og ønsker.

Hjerteforeningen Sønderborg lokal komite

Hjemmeside: hjerteforeningen.dk
Kontaktperson: Anette Tranekjer
E-mail: ATranekjer@stofanet.dk­
Telefon: 29 27 87 47

Hjerteforeningens afdeling i Sønderborg har i 2019 ca. 2000 medlemmer.

Bestyrelsen vægter motion på forskellig vis som et vigtigt tilbud til hjertepatienterne i kommunen.

I 2019 tilbydes følgende aktiviteter:  Fitness – med faglig instruktion af en fysioterapeut, gymnastik, med instruktion af en uddannet gymnastiklærer, gåture – med startsted forskellige steder i området og Bowling, som spilles om onsdagen.

Til alle aktiviteter spiller hyggeligt samvær og en god snak også en vigtig rolle.

I løbet af året tilbydes hjerterelaterede foredrag.

Se vores aktiviteter på Hjerteforeningens lokale hjemmeside, hvor nye og igangværende tilbud løbende opdateres.

Vi glæder os til at se dig.

Høreforeningen Sønderborg Lokalafdeling

Hjemmeside: hoereforeningen.dk
Kontaktperson: Harry Sønnichsen
E-mail: soenderborg@hoereforeningen.dk
Postnummer: 6400
By: Sønderborg
Telefon: 74 42 30 37 mobil 40 82 69 19

Foreningen blev stiftet i februar 1941 under navnet Sønderborg Tunghøreforening, som senere ændres til det kendte LBH, Landsforeningen for bedre Hørelse.

Formålet er at sikre, at enhver i området – ung som ældre – ikke mister livskvalitet alene på grund af det at være hørehæmmet.

Det gør vi blandt andet ved:

 • At arbejde for at de engang alt for lange ventelister til undersøgelser på Høreklinikken
  på Sønderborg Sygehus ikke genopstår
 • At arbejde for bevarelse af den offentlige høreomsorg med gratis udlevering (lån) af høreapparter til alle uden egenbetaling.
 • At arbejde for, at der i flere (alle) forsamlingslokaler, offentlige som private, installeres teleslyngeanlæg og at det bruges
 • At arbejde for, at der kommer flere og bedre tekster på danskproducerede TV-udsendelser, herunder ikke mindst nyhedsudsendelser.
 • At arbejde for, at nødvendig tolkebistand bør være samfundsbetalt, på linje med tildeling af høreapparater
 • At arbejde for, at brugeren altid bør være i centrum i såvel regions- som kommunalt regi.

Aktiviteter er udflugter, foredrag, høredag, søndagshygge, adventsfest.

Foreningen har ca. 135 medlemmer.

Klub Als

Hjemmeside: klubals.dk
Kontaktperson: Hans Østerbæk
E-mail: klubals@klubals.dk
Postnummer: 6470
By: Sydals
Telefon: 20 42 58 13

Klub Als er en klub for mennesker med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne i Sønderborg Kommune. Klubbens formål er at tilbyde denne målgruppe en klub, hvor de kan mødes og skabe relationer med ligestillede. Klubben ønsker at de medlemmer, der har lyst og evne til at engagere sig og tage medansvar i foreningen, skal have disse muligheder.

Der er klubaften hver tirsdag kl. 18:30 – 21:00 – undtagen ferie og helligdage. Der er spisning for tilmeldte medlemmer kl. 18:00 – 18:30.

Læs de nyeste programmer og invitationer på hjemmesiden.

KGGO - Kørestolsbrugere og gangbesværede i Gråsten og Omegn

Hjemmeside: kggo.nu
Kontaktperson: Svend Schütt
By: 6300 Gråsten
Email: info@kggo.nu
Postnummer: 6300
By: Gråsten
Telefon: 61 71 46 07

Foreningens formålsparagraf er at danne et socialt netværk af ligesindede med et handicap. En forening hvor man mødes, udveksler erfaringer og laver arrangementer, planlægger og tilrettelægger busture.

Derudover har vi tilbuddet ”Vi ringes ved” hvor borgere, der er alene og savner nogen at snakke med, kan blive ringet op af en frivillig samtaleven.

 • Vi skal ikke være en brokkeforening, men være en forening hvor vi vil tage positive
  briller på.
 • Vi vil have det bedste ud af livet og situationen.
Kræftens Bekæmpelse Sønderborg

Hjemmeside: cancer.dk
Kontaktperson: Carsten Stoltenberg
E-mail: c.stoltenberg@bbsyd.dk
Postnummer: 6400
By: Sønderborg
Telefon: 40 97 57 80

Foreningen er startet 1. juli 2003

Formålet er bl.a.:

 • at være støttegruppe for kræftramte og deres pårørende i Sønderborg Kommune
 • at bidrage til kontakten til og samarbejdet med kommunen i kræftrelaterede spørgsmål
 • at forestå lokale aktiviteter, herunder indsamlings-, oplysnings-, forebyggelses- og patientstøtteaktiviteter inden for de af hovedbestyrelsen fastlagte rammer
 • at arbejde for tilgang af medlemmer
 • at varetage medlemmernes og lokalbefolkningens interesser i Kræftens Bekæmpelse
 • at støtte den kræftramte, at give nærhed, at kunne lytte
 • at støtte pårørende, som passer alvorligt syge i hjemmet.

Aktiviteterne er at tilbyde aflastning af pårørende til alvorligt syge, således at disse får mulighed for at koble fra i nogle timer. Derudover er der vagtordning, debatmøder og foredrag.

Kunsten at holde balancen

Kontaktperson: Ib Madsen
E-mail: ib-madsen@stofanet.dk
Postnummer: 6400
By: Sønderborg
Telefon: 74 46 76 31 / 27 19 52 97

Aktiviteter: El-cykelture, socialt samvær, foredragsaktiviteter for ældre bl.a. om adspredelse og bedre livskvalitet.

Hver tirsdag kl. 11-12 på Dybbøl Plejecenter.

Der er p.t. 3 aktive – flere er velkomne. De tre initiativtagere har mødt hinanden via træning i fysioterapien i Nybøl. Alle 3 har fysiske begrænsninger og kender selv behovet og glæden ved fysisk aktivitet/træning og vil gerne dele dette med andre i samme situation.

Kvisten

Hjemmeside:  kvistene.dk
Kontaktperson: Dorte Hansen
E-mail:  info@kvistene.dk
Telefon: 88 44 81 43

Kvisten er en organisation, der laver frivilligt socialt arbejde for personer, der har været udsat for seksuelle overgreb.

Kvisten tilbyder behandling til voksne over 18 år, hvor overgrebet har fundet sted inden det fyldte 18 år.

Kvisten tilbyder individuel terapi, gruppeterapi samt telefonrådgivning.

Terapi og rådgivning i Kvisten varetages af frivillige, der alle har godkendt psykoterapeutisk uddannelse.

Telefonrådgivning har åbent hver tirsdag fra 17-20 på tlf. 61 33 44 00 og 61 33 10 30.

Læs mere og find masser af information på Kvistens hjemmeside kvistene.dk

Lungeforeningen

Kontaktperson: Bo Boisen Pedersen
E-mail: bopedersen@mac.com
Postnummer: 6400
By: Sønderborg
Telefon: 21 43 73 07

Lungeforeningen arbejder for at forebygge og bekæmpe lungesygdomme og forbedre behandling og livskvalitet for lungesyge. Foreningen er både en sygdomsbekæmpende organisation og en patientforening. Foreningen har 4000 medlemmer, og medlemmer tæller lungesyge med forskellige lungesygdomme, men også læger og sygeplejersker.

Der arbejdes målrettet for at forebygge og bekæmpe lungesygdomme og forbedre livskvalitet for lungesyge.

Vores patientforening tilbyder støtte til alle lungesyge og der gøres en målrettet indsats i forhold til kroniske lungesygdomme såsom KOL (rygerlunger). Målet er at beskytte alle danskeres lunger mod skadelige stoffer, herunder passiv rygning og partikelforurening fra trafik og brændeovne.

Netværksgruppe Syd dækker Tønder- Haderslev- Aabenraa- og Sønderborg Kommune.

Vi er en gruppe med lungesygdomme tæt inde på livet. Vi er lungetransplanterede, ventelistepatienter, KOL-patienter og pårørende som mødes en gang om måneden for at hjælpe og støtte hinanden på en positiv måde.

Gruppen har eksisteret i 10 år. Vi kommer fra flere steder i Sønderjylland.

Vi mødes den anden tirsdag i måneden i Sønderborg. Tidspunkt fra 13.30-15.30.

Vi tror, det er vigtigt med en patientgrupper/netværk i det nære miljø, hvor afstande ikke er bestemmende for, om man har overskud til at komme til møder.

Du er velkommen til at kontakte formand Klaus Jensen, tlf. 20 31 90 53 eller mail:

klausbpjensen@gmail.com eller tovholder Bo Boisen Pedersen for at høre nærmere.

Lydavisgruppen Augustenborg/Nordborg

Kontaktperson: Karin Dalager
E-mail: vesterballe22@outlook.dk
Vejnavn: Vesterballe 22, Brandsbøl
Postnummer: 6430
By: Nordborg
Telefon: 61 33 69 76

En gruppe frivillige producerer og udgiver en ugentlig lydavis på CD for blinde, svagtseende og andre med læsehandicap. Lydavisen indeholder lokalt stof fra Jyske Vestkysten, Sønderborg Ugeavis, Lokalavisen, kirkeblade m.m. Lydavisen er gratis for modtageren.

Migræne og Hovedpineforeningen

Hjemmeside: hovedpineforeningen.dk
Kontaktperson: Hanne Johannsen
E-mail: post@hovedpineforeningen.dk
Postnummer: 6470
By: Sydals
Telefon: 70 22 00 52

Foreningen er startet i 1997, med det formål at udbrede viden om alle former for hovedpine.

Derudover forsøger vi at skabe forståelse og accept af hovedpineramte medborgeres forhold og vanskeligheder i dagligdagen, samt for hovedpinepatienters muligheder i det moderne samfund. Aktiviteterne er bl.a. foredrag, foldere, medlemsblad m.m.

Foreningen har ca. 1000 medlemmer. Bestyrelsen bruger ca. 20 timer pr. måned.

Mænds Mødesteder i Nordborg

Kontaktperson: Bent Carlsen
E-mail: benhei@stofanet.dk
Postnummer: 6430
By: Nordborg
Telefon: 52 50 81 25

Mænds Mødesteder er non-profit og ikke-kommercielle mødesteder for alle mænd. Formålet er at skabe et trygt og venligt miljø, hvor mænd kan være sammen om meningsfulde projekter i selskab med andre mænd.

Hos Mænds Mødesteder i Sønderborg kan du mødes med andre mænd og lave de ting, der interesserer dig. I Mænds Mødesteder er det mændene selv, der demokratisk bestemmer, hvad der skal ske.

Mænds Mødesteder i Sønderborg

Kontaktperson: Bjarne Holm Andersen
E-mail: bjarneholmandersen@hotmail.com
Postnummer: 6400
By: Sønderborg
Telefon: 25 63 97 59

Mænds Mødesteder er non-profit og ikke-kommercielle mødesteder for alle mænd. Formålet er at skabe et trygt og venligt miljø, hvor mænd kan være sammen om meningsfulde projekter i selskab med andre mænd.

Hos Mænds Mødesteder i Sønderborg kan du mødes med andre mænd og lave de ting, der interesserer dig. I Mænds Mødesteder er det mændene selv, der demokratisk bestemmer, hvad der skal ske.

Netværkshuset – for mennesker med demens og deres pårørende

Facebook: Netværkshuset Sønderborg samt hjemmeside: alzheimer.dk
Kontaktpersoner:formand Wiwi Christensen, e-mail: wiwi.christensen@gmail.com
Telefon: 40 11 66 23
Næstformand Peter Høi, e-mail: Peterhoi78@gmail.com
Telefon: 28 11 52 14
Adresse: Palmose 14, Dybbøl, 6400 Sønderborg.

Netværkshuset er en frivillig forening for alle, der lever med demens i hverdagen, eller på anden måde er interesseret i, at skabe et godt liv for mennesker med demens.

Netværkshuset bygger på frivillighed, medinddragelse, medbestemmelse og socialt samvær.

Vi ønsker at støtte, skabe netværk for alle, der lever med demens i hverdagen. Foreningen holder til i Palmosehuset, en tidligere lærerbolig med en dejlig have i Dybbøl by. En tirsdag eftermiddag hver måned holder vi vores fælles Åben Cafe i Palmosehuset med sang, musik, foredrag m.m. eller tager på udflugter i lokalområdet.I sommerhalvåret fra april til oktober spiller vi hver 14. dag Krolf i Palmosehusets have.

Alle kan være med også hvis du trænger til at være sammen med andre uden selv at kunne så meget.

Vi er pt. 74 husstandsmedlemmer.

Det koster 100kr. pr. hustand pr. år at være medlem af Netværkshuset.

Nyreforeningen

Hjemmeside: nyre.dk
Kontaktperson: Else Lorenzen
E-mail: elselo@bbsyd.dk
Postnummer: 6240
By: Løgumkloster
Telefon: 51 95 44 36

Nyreforeningen er en åben patientforening og interesseorganisation, der har til formål at varetage interesserne for nyre- og urinvejssyge, pårørende og donorer.

Organisationen blev stiftet i 1975, og har i dag ca. 5.500 medlemmer fordelt på 16 kredse, hvoraf Sønderjylland er den ene.

I kreds Sønderjylland, startet 1988, har vi ca. 240 medlemmer, fordelt på patienter, pårørende og støttemedlemmer.

Livskvalitet. Vi møder livet i alle afskygninger i form af håb, sorg, glæde, frustration, livsmod m.m. Derfor insisterer vi på livskvalitet og livsglæde; men tager også livet alvorligt, når det synes håbløst og meningsløst.

 Nærhed. For os er nærhed meget vigtig, derfor har vi et stærkt lokalt engagement og tæt personlig kontakt, både til Dialysen (sygehuset) og til patienter og pårørende.

Frivillighed. Alt vi foretager os lokalt sker på frivillig basis. Det er lysten til, og glæden ved at gøre noget for andre, der er vores drivkraft. Slår vores faglige kunnen ikke til, henviser vi til Landsforeningen.

Aktiviteter: I Dialysen på Sønderborg Sygehus arrangerer vi 3 – 4 gange årligt forskellig underholdning:

f.eks. musikalsk underholdning af meget vekslende art, Banko og Luciaoptog. Desuden serverer vi kaffe / rundstykker, æbleskiver og gløgg eller andet.

For vore medlemmer arrangerer vi hen over året forskellige oplevelse: f.eks. busture, musikalske arrangementer, fester eller oplysende møder.

Desuden kan både medlemmer og andre interesserede møde os på Nyrernes dag i maj, Kulturnatten, julemarked eller andre steder, hvor vi er synlige.

Osteoporoseforeningen Sønderjylland

Hjemmeside: osteoporoseforeningen.dk
Kontaktperson: Amalie Sørensen
E-mail: sonderjylland@osteoporose-f.dk
Postnummer: 6200
By: Aabenraa
Telefon: 74 61 76 11 eller 41 18 31 07

Foreningen er startet i 1997. Formålet er at være noget for osteoporoseramte, forebyggelse og personer i risikogruppen. Aktiviteterne er arrangementer vedr. oplysning om osteoporose, forebyggelse og behandling samt socialt samvær.

Prostatakræftforeningen PROPA Sønderborg

Hjemmeside: propa.dk
Kontaktperson: Georg Nissen
E-mail: georg.nissen@stofanet.dk
Postnummer: 6400
By: Nybøl
Telefon: 29 49 51 52

PROPA Sønderborg er en støttegruppe for mænd med prostatakræft i Sønderborg Kommune.

Gruppen arbejder med at udbrede viden om prostatakræft og udveksle erfaringer med sygdommen i lokalområdet for at give mænd med prostatakræft og deres pårørende et godt liv. De deltagende mænd støtter hinanden i at forstå diagnosen, behandlingen og eftervirkningerne. Gruppen holder kontakt med kommunen og det lokale sundhedsvæsen for at støtte medlemmerne i få en optimal diagnose, behandling og rehabilitering. Herudover arbejder gruppen for at tiltrække nye medlemmer.

PROPA Sønderborg er en lokalgruppe under Prostatakræftforeningen PROPA og dermed en del af foreningens regionale og landsdækkende arbejde.

Scleroseforeningens lokale afdeling Sønderborg

Hjemmeside: scleroseforeningen.dk
Kontaktperson: Lars Madsen
E-mail: larspmadsen@icloud.com
Postnummer: 6400
By: Sønderborg
Telefon: 31 59 31 39

Formålet med foreningen er:

 • At afholde arrangementer for scleroseramte i alle aldersgrupper og pårørende til disse
  af oplysende og underholdende karakter, samt at være netværk for afdelingens medlemmer.
 • At sikre bedst muligt kendskab til sygdommen, lokalafdelingen og Foreningen ved
 • Ved events og anden fundraising at bidrage til finansiering af afdelingens arbejde og foreningens aktiviteter.
 • At engagere sig i lokalpolitik, dels ved repræsentation i de lokale handicapråd i samarbejde med DH’s lokalafdelinger og dels ved kontakt med relevante lokalpolitikere og embedsmænd samt eksterne repræsentationer.

Lokalafdelingerne skal sikre og støtte samarbejde med andre lokalafdelinger og foreningen i øvrigt. Aktiviteterne er Udflugter, banko, cafedage, julefrokost, årsmøde m.m.

Foreningen har 480 medlemmer.

SIND

Hjemmeside: sind.dk/find-sind/sind-syddanmark/sind-soenderborg
Kontaktperson: Jens Christian Jensen Kristensen
E-mail: sind_sonderborg@outlook.dk
Postnummer: 6400
By: Sønderborg
Telefon: 22 21 24 49 – send gerne SMS

Sinds formål er at skabe forståelse og tolerance for sindslidende og deres pårørende. Sind arbejder for trivsel, forebyggelse og helbredelse.

Sind Sønderborg arrangerer årligt nogle foredrag samt andre arrangementer relateret til foreningens formål.

Pårørendegruppe:

Sønderborghus

ansvarlig: Lone De La Motte.

Sind Café:

Nordborghus

ansvarlig: Lone De La Motte.

Støtteforeningen Bosager/Flintholm

Formand: Susanne Petersen
E-mail: kokhavegaard34@gmail.com
Telefon: 21 49 64 25

Foreningen er etableret i 2016 af en gruppe pårørende til beboere på Bosager/Flintholm.

Der er ca 80 medlemmer af foreningen.

Det er foreningens formål at yde almennyttig og velgørende støtte til de handicappede beboer på Bosager/Flintholm. Støtte kan ydes til bl.a. beboeraktiviteter, fysiske anlæg som er udviklende for beboerne, ture ud af huset mm.

Sønderborg KOL-kor og sundhed

Kontaktperson: Lilian Meier
E-mail: LilianMeier@hotmail.com
Postnummer: 6400
By: Sønderborg
Telefon: 30 91 04 88

Sønderborg KOL-kor og sundhed er et sangkor, hvor vi igennem sang styrker vores lungekapacitet.

Foreningens formål er at støtte aktiviteter med kultur og sundhed, bl.a.  for at fremme sociale aktiviteter med henblik på at forbedre livskvalitet og helbred hos KOL-patienter.

Koret er åben for alle, der har lyst til at synge i kor, og som har udfordringer med helbredet.

Vi har en dygtig og veluddannet korleder:

Marianne Müller Nielsen, som sørger for, at der indgår øvelser for at styrke lungekapaciteten/velværet, og bringer stor sangglæde.

Mødested: Musikhuset, Skovvej 16, Sønderborg.

Mødetid: torsdage fra kl. 10.00 til kl. 11.30.

Sønderborg Parkinson Klub

Hjemmeside: parkinson.dk
Kontaktperson: Anton Klaaby
E-mail:  anton.klaaby@gmail.com
Postnummer: 6470
By: Sydals
Telefon: 30 13 31 26

Formålet er at hjælpe patienter som lider af Parkinsons sygdom og deres pårørende med de problemer, der opstår på grund af sygdommen.

 • at udbrede viden om Parkinsons sygdom
 • at forbedre vilkårene for patienter med Parkinsons sygdom
 • at støtte forskning i Parkinsons sygdom

Aktiviteterne er forskellige møder med foredrag og underholdning.

Vennekredse og frivillige ved dag- og plejecentre

Amaliehavens Venner Augustenborg

Kontaktperson: Ulla L. Pedersen
E-mail: ulla72lindebjerg@gmail.com
Postnummer: 6440
By: Augustenborg
Telefon: 31 33 04 96

Vennekredsen hjælper ved andagter og forskellige arrangementer.

Arrangerer også et månedligt søndagsarrangement for beboere og pårørende.

Hver torsdag hvis vejret tillader det skubber frivillige en tur i byen med kørestolsbrugere, går en lille tur med andre beboere, og cykelvennerne cykler ud i det blå med nogle af beboerne.

Efter turen fælleskaffebord med kage, hyggesnak og sang.

Der er 18 frivillige organiserede under Amaliehavens venner i Ældre hjælper Ældre.

Dalsmark Plejehjems Vennekreds

Kontaktperson: Jørn Rørholm
E-mail: jrs@egernsund.dk
Telefon: 40 18 22 79

Vennekredsen er startet i år 2000 af en kreds af engagerede personer, der ønskede at give plejehjemmets beboere og daghjemmets brugere noget ekstra, der kan skabe liv, glæde og meningsfulde stunder.

Vennekredsen er organiseret som en selvstændig forening med formand, næstformand og kasserer. Foreningen afholder møde med alle medlemmerne ca. hver 2. måned, hvor alle arbejdsgrupperne informerer om afholdte og planlagte aktiviteter. På den årlige generalforsamling afholdes valg til ledelse og tovholdere til aktivitetsgrupperne.

Aktiviteterne på plejehjemmet koordineres af plejehjemmets ledelse og formændene fra Familierådet og Vennekredsen.

Vennekredsen arbejder løbende med at skaffe midler til aktiviteter, der foregår på plejehjemmet og støtter plejehjemmet i forhold, der er til glæde og opmuntring for beboere og brugere.

Dybbøl Plejecenters frivillige

Kontaktperson: Birthe Kümpel
E-mail: bb.kumpel@gmail.com
Telefon: 74 48 63 99 mobil 30 95 63 09

Vores ønske er at skabe aktiviteter, oplevelser og livsglæde for beboere, daghjemsbrugere og brugere af Aktivitetscenteret på Dybbøl Plejecenter.

Som frivillig deltager vi aktivt i vidt forskellige ting, – så som herreklub, dameklub, cykleture, kreative aktiviteter, musik og sang, lotto og it samt diverse festlige højtider og arrangementer i huset.

Gråsten Plejecenter - Vennekredsen

Kontaktperson: Finn Christensen
E-mail: ahl4@c.dk
Telefon: 40 25 00 38

Foreningen er oprindelig startet i 1990’erne i regi af Røde Kors, men den har siden 2003 fungeret som selvstændig forening. Formålet er at yde social omsorg og skaffe midler hertil. Målgruppen er beboere og dagcenterbrugere ved Gråsten Plejecenter. Aktiviteterne er sang hver tirsdageftermiddag kl. 14.30, hvor vi starter med kaffe, udflugter, lottospil 2 gange om året, tombola, ferieophold, hjælp til plejecenterets arrangementer, skubbere ved specielle lejligheder med mere. Foreningen har 20 aktive samt en del frivillige, der kan tilkaldes.

Guderup Plejecenters Frivillige

Kontaktperson: Nelly Johnsen
E-mail: nelly@pejohnsen.dk
Telefon: 51 23 13 24

Foreningen er startet i 2007, og den er en frivillig forening, der organiserer frivillige på Guderup Plejecenter.

Foreningen arbejder for:

 • At fastholde og udvikle aktiviteter til gavn for den enkelte bruger.
 • At fremme interessen for frivilligt socialt arbejde.
 • At udbrede kendskabet til frivilligt arbejde.
 • At varetage de frivilliges interesser.
 • At fremme livsglæde i fællesskabet omkring Guderup Plejecenter og frivillige.

Aktiviteterne er sang og musik, erindringsdans, udflugter, ud i det blå med naturvandrere og forskellige former for arrangementer.

Guderup Plejecenter - Mandagsklubben

Kontaktperson: Helen Laugesen
E-mail: laugesen@gmail.com
Telefon: 26 61 51 16

Mandagsklubben er en hyggeklub for pensionister i Egen Sogn, som samler ældre til socialt samvær.

Aktiviteterne er kortspil, foredrag, sagn, lottospil, julehygge og udflugter.

Guderup Plejecenters Vennekreds

Kontaktperson: Birgit Larsen
E-mail: hanschr38b@gmail.com
Telefon: 29 47 15 12

Formålet er at lave arrangementer til glæde for beboerne på Guderup Plejecenter samt for beboerne i de beskyttede boliger. Aktiviteterne er hygge og socialt samvær, lottospil, udflugter, tombola med mere. Aktiviteterne foregår den 2. lørdag i måneden.

Hørup Plejecenter - Vennekredsen

Kontaktperson: Ingolf Pedersen
E-mail: ingolf-hanne@mail.dk
Postnummer: 6470
By: Sydals
Telefon: 21 79 40 09

Vennekredsens formål er at skabe livsglæde for beboerne ved at udføre aktiviteter i dialogbaseret samarbejde med personalet, og rammerne er meget vide.

Mølleparkens Plejecenters Frivillige

Kontaktperson: Lis Arnold
E-mail: lisses1@gmail.com
Telefon: 51 28 24 16

Formålet er at skabe glæde hos Mølleparkens Plejecenters brugere og at indgå i et meget aktivt og levende fællesskab samt skabe glæde og livskvalitet.

Målgruppen er plejecentrets beboere, beboere fra de omkringliggende ældreboliger og brugere af daghjemmet, og der er cirka 32 aktive frivillige.

Aktiviteter:

 • Herregruppe, – der arrangerer ture for mænd, spiller billard, dart og fisketure.
 • Café, – hvor der hygges med kaffe, kage, snak og sang.
 • Lotto, – her hjælper og guider vi de ældre under lottospil og sørger for servering afkaffe og kage.
 • Musik, – hvis du kan spille musik, vil vi rigtig gerne bruge dig i musikgruppen.
 • Udeliv, – her tager vi ud i naturen og nyder fuglelivet og meget andet.
 • Erindring, – her snakkes og fortælles der om ting fra gamle dage.
 • Skubbere, – hver torsdag går vi en tur.
 • Dans, – erindringsdans én gang månedligt.
 • Kor – Sanglærkerne, – vi giver opvisning ude i byen f.eks i Føtex , – og vi kunne godtbruge nogle flere mænd
 • Kortspil, – i vinterhalvåret spiller vi kort hver mandag.

Vi er meget åbne for nye aktiviteter, nye ideer. Så kom og vær en del af vores hyggelige hverdag.

Tandsbjerg Plejecenters Frivillige

Kontaktperson: Egon Brommann
E-mail: egon@fam-brommann.dk
Postnummer: 6400
By. Sønderborg
Telefon: 74 42 94 29

Tandsbjerg frivillige hjælper med at give beboerne positive oplevelser i hverdagen.

De frivillige kan:

 • Være besøgsven hos dig og for eksempel gå tur, hjælpe dig til at deltage i aktiviteter i

Dagcentret og tage på besøg ud af huset.

 • Være sammen med personalet og dig om at planlægge og gennemføre udflugter med dig i plejecentrets bus.
 • Være sammen med dig og personalet om at planlægge og gennemføre aktiviteter i bo enheden.
 • Hjælpe med at arrangere og gennemføre fælles arrangementer for dig på plejecentret.
 • Hjælpe dig med billard, petanque og grill med mere.

Du vil således møde de frivillige ved forskellige aktiviteter og arrangementer.

Tangshave Frivillige

Hjemmeside: tangshave.dk
Kontaktperson: Jette Sindberg
E-mail: jettesindberg3@gmail.com
Telefon: 61 68 87 61

Foreningen er startet den 25.oktober 2004. Formålet er en frivillig forening, der organiserer frivillige på Tangshave Aktivitetscenter. Foreningen arbejder for:

 • At aktiviteter på Tangshave Aktivitetscenter udvikles i et dialogbaseret samarbejde med personalet til gavn for brugerne.
 • At udbrede kendskab og interesse for at udføre frivilligt socialt arbejde.

Foreningen varetager den enkelte frivilliges og de frivillige som gruppes interesser i forhold til Tangshave Aktivitetscenter. Foreningen støtter de frivilliges uddannelse til varetagelse af frivilligt socialt arbejde på Tangshave Aktivitetscenter.

Foreningen har 122 frivillige, der passer informationen, net café, træværksted, væveværksted, håndarbejdsgruppe, cafeteriagruppe, motion, varmtvandsbassingruppe, torsdagsgruppe med flere. Der bruges cirka to til tre timer ugentlig eller hver anden uge.

Tangshave Bo- og aktivitetscenter – Torsdagsklubben

Kontaktperson: Karen Komischke
E-mail: KarenKomischke@gmail.com
Telefon: 28 55 31 04

Formålet med foreningen er at give de ældre beboere på plejehjemmet nogle særlige oplevelser.

Aktiviteterne består blandt andet af søndagscafé med musik og underholdning som foredrag, X-faktor, musikalsk underholdning og julefrokost.

Tanghaves Vennekreds

Hjemmeside: tangshave.dk
Kontaktperson: Eva Schmidt
E-mail: evi@bbsyd.dk
Telefon: 74 45 18 99

Foreningen er startet 1986 på det daværende Nordborg Plejehjem og senere fortsat på Tangshave Bo- og Aktivitetscenter. Formålet er at lave arrangementer for beboerne på Tangshave Bo- og Aktivitetscenter samt de omkringliggende beskyttede- og ældreboliger.

Aktiviteterne er teater, lottospil, udflugter, høstfest med mere samt hjælp til aktivitetscenterets arrangementer. Foreningen har cirka 30 frivillige.

Udeliv og Fællesskab – Dalsmark Plejehjem

Facebook: Udeliv og fællesskab.Dalsmark.
Kontaktperson: Bo Tonnesen
E-mail: bto@diakon.dk
Adresse: Dalsmark 5-13, Gråsten
Telefon: 51 26 57 45

Projektet har en naturvejleder tilknyttet, som tager ældre borgere fra plejehjem og egen bolig med på ture i naturen. Aktiviteterne er meget forskellige – fiskeri, fugleture, primitiv madlavning over bål, sanseoplevelser, og så videre.

Frivillige skal have lyst til at komme med ud og være behjælpelige med praktiske gøremål.

Turene varierer i længde fra to timer til heldagsture.

Vennekredsen for Center for korttidspladser

Kontaktperson: Inge Tønder
E-mail: svt@stofanet.dk
Telefon: 23 86 42 07

Formålet er at give beboerne på Center for korttidspladser oplevelser. Vi vil sikre mere liv og flere aktiviteter omkring beboerne. Aktiviteterne er lottospil, gåture, kortspil og forskellige arrangementer.

Foreningen har cirka 10 aktive frivillige.

Vesterdalen Plejehjem - Broager Vennekreds

Kontaktperson: Diana Klaastad
E-mail: Dianaklaa@hotmail.com
Postnummer 6310
By: Broager

Vennekredsen er startet tilbage i 1990erne med en lille flok frivillige piger, som gik til hånde ved forskellige arrangementer. Nu er vi 18 piger, der hver torsdag eftermiddag på skift – som det kan passe – arrangerer et eller andet: såsom sang – musik – lottospil – fortællinger fra gamle dage – dans – bakkesangpiger og andre ting.

Om sommeren griller vi og har udendørs lege, hvor vi er sammen. Vi kører bustur til steder, hvor vi kan spise middage, drikke kaffe med kager. Vi har julefrokost – påskefrokost – høstfest og lignende arrangementer. Gudstjenester foregår en gang månedligt.

Flygtninge, Indvandrere og Etniske mindretal

Aktiv kvindecafé

Kontaktperson: Najjie Khalil
E-mail: nkhalil@live.dk
Postnummer: 6400
By: Sønderborg

Aktiv kvindecafé er en forening, hvor kvinder mødes.

Vi har frivillige kvinder, der er med til at hjælpe med mange forskellige opgaver rundt i byen.

Vi laver forskellige aktiviteter og spændende ting til højtider med forskellige traditioner. Vi har det sjovt med hinanden.

Baba Sønderborg

Kontaktperson: Amin Othman
Hjemmeside: baba.dk
E-mail: aminothman6974@gmail.com
Postnummer: 6400
By: Sønderborg
Telefon: 42 23 88 58

Babafædrene er mænd med minoritetsetnisk baggrund, der arbejder for at styrke fædres deltagelse i børns liv. De støtter andre fædre i at involvere sig endnu mere i deres børns liv i samspil med kommunen, børnehaven, skolen m.fl. Babafædrene vil arrangere lokale aktiviteter, som alle fædre og deres familier må deltage i.

Bydelsmødre Sønderborg

Hjemmeside : bydelsmor.dk
Kontaktperson: Rania Koujar
E-mail: zorjwana09876543@gmail.com
Postnummer: 6400
By: Sønderborg
Telefon: 42 16 90 36

Bydelsmødrene er kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som hjælper andre kvinder, der enten mangler netværk eller har svært ved det danske system. Bydelsmødrene holder en åben café en gang om måneden, hvor man som kvinde kan komme og få en snak eller hjælp til noget, der er svært. Bydelsmødrene arrangerer også lokale aktiviteter, som alle kvinder må deltage i.

Dansk Kurdisk forening

Kontaktperson: Muhammad Baker
E-mail: kurdiskforening@gmail.com
Telefon: 91 78 32 21

Frauenbund für die Stadt Sonderburg

Hjemmeside: sozialdienst.dk/sonderburg-frauenbund.13340.aspx
Kontaktperson: Renate Weber-Ehlers
E-mail: rw-e@compaqnet.dk
Telefon:  21 28 01 78

Foreningen har eksisteret siden 1865, men blev opløst i 1920 og gendannet den 08. januar 1923. Foreningen var oprindeligt en sammenslutning af kvinder, men i dag er alle, der er interesseret i at bidrage til foreningens formål, velkomne som medlemmer.

Det er foreningens formål, at yde en samfundstjenlig indsats. Dette søges opnået gennem støtte til bl.a. familier og ældre og ved at tilbyde socialt samvær for mennesker i alle aldre.

Foreningen står for stiftelsen af fonden Mariaheim, som driver Mariaheim, en ejendom, der blev indviet i starten af 1965, og som bl.a. indeholder 14 lejemål til enlige. Foreningen arrangerer sammenkomster ca. 2 gange om måneden. Disse afholdes i mødesalen på Mariaheim, og programmet kan indeholde f. eks. oplæsning, foredrag, modeopvisning, samtaler og hyggesnak eller lignende. Hvert år arrangeres en traditionsrig adventsfest med tombola. Desuden arrangeres der udflugter – i reglen i samarbejde med den tyske del af menigheden i Sønderborgs bysogne. Foreningen har for tiden ca. 60 medlemmer.

Dansk Flygtningehjælp/ Danish Refugee Council, Frivilliggruppen Sønderborg

Kontaktperson: Anne Gerd Petersen
E-mail: 6400ap@gmail.com
Telefon.: 20 13 12 32
Adresse: Fælleshuset, Ringbakken 4, 6400 Sønderborg

Faste aktiviteter:

Torsdag 10.30-12.30 i Fælleshuset: Kreativ café, kun for kvinder

Tirsdag 16-19 i Fælleshuset: Lektiecafé for mellemtrin, udskoling og voksne

Derudover har vi en årlig udflugt, vi kan hjælpe med at finde kontaktfamilier eller give hverdagsrådgivning, og vi har mange frivillige, der gerne bruger deres kompetencer til at hjælpe ved særlige behov. Vi er en afdeling af DRC/Dansk Flygtningehjælp og har på den måde også adgang til rådgivning om de lidt større og mere komplicerede spørgsmål, der kan opstå for vores brugere.

Grønlænderforeningen ULO Sønderjylland

Kontaktperson: Susanne Nissen
E-mail: sunis@stofanet.dk
Postnummer: 6470
By: Hørup, Sydals
Telefon: 21 63 50 05

Foreningen er startet 26. oktober 1974. Formålet er samvær for alle, der er interesserede i Grønland. Aktiviteterne er fællesspisning, gudstjeneste, udflugter, Grønlands Melodi Grand Prix, bærplukning, julehilsen til Grønland, bankospil, korsang og meget mere. Foreningen har cirka 30 medlemmer.

KTIS - Kirkernes Integrations Team Sønderborg

Hjemmeside: Localprayers.com
Kontaktperson: Bjarke Schmidt
E-mail: Bjarke.privat@gmail.com
Telefon: 28 40 28 75

Formålet er at hjælpe og understøtte integrationen af nydanskere i lokalområdet.

Foreningen har 22 frivillige fra stort set alle aldersgrupper. Fælles for de frivillige er, at de har et stort hjerte for mennesker, der har brug for hjælp, og de er villige til at række ud med en hjælpende hånd til personer under integration.

Sozialdienst Fördekreis

Hjemmeside: sozialdienst.dk
Kontaktperson: Inken Knutzen
E-mail: inkenknutzen@mail.dk
Postnummer: 6300
By: Gråsten
Telefon: 29 61 31 11

Vi er en forening, der laver forskellige arrangementer for familie og ældre mennesker. Vi tilbyder suppeaftener med fællessang, udflugter, foredrag, adventsfest og hyggeeftermiddage, hvor man kan strikke, spille spil og meget mere.

Til foreningen er der tilknyttet en familierådgiver med indsatser til alle aldersgrupper med sociale problemer.

Foreningen har 134 medlemmer.

Sozialdienst Sonderburg

Hjemmeside: sozialdienst.dk
Kontaktperson: Hannelore Holm
E-mail: hannelore.holm@gmail.com
Postnummer: 6400
By: Sønderborg
Telefon: 27 51 18 17

Foreningen er startet omkring 1950, og formålet er primært indsatser for ældre og via familierådgiver indsatser for alle aldersgrupper med sociale problemer. Aktiviteterne er overvejende faste som foredrag og kaffebord og udflugter med socialt eller kulturelt indhold.

Der er otte aktive samt 180 passive medlemmer.

Humanitært og kirkeligt arbejde

Blæksprutterne

Hjemmeside: blaeksprutterne.dk
Kontaktperson: Ole Stolberg
E-mail: bskovvej@gmail.com
Vejnavn: Skovvej 4
Postnummer: 6400
By: Sønderborg
Telefon: 74 43 18 02

Medlemmerne af foreningen er hovedsageligt førtidspensionister, studerende, kontanthjælpsmodtagere, dagpengemodtagere og folkepensionister. Det vil sige mennesker, der står uden for arbejdsmarkedet men som stadig ønsker at yde en aktiv indsats for samfundet.

Størstedelen af medlemmerne har haft et svært liv ofte med depression, angst og socialfobi, og en stor del af medlemmerne er enlige.

Foreningen Blæksprutterne bygger på frivilligt arbejde, der er til gavn for lokalområdet.

Blæksprutterne er en del af de fleste store kulturelle arrangementer i Sønderborg, og foreningen hjælper jævnligt andre frivillige foreninger i området.

Dansk Folkehjælps Genbrugsbutik i Sønderborg

Hjemmeside: folkehjaelp.dk
Facebook: Dansk-folkehjælps-genbrugsbutik-i-Sønderborg
Kontaktperson: Annelise Johannsen
E-mail: borgmesterandersensvej3@gmail.com
Postnummer: 6400
By: Sønderborg
Telefon: 22 99 32 55

Vores Genbrugsbutik i Perlegade 61 åbnede i efteråret 2020, og er en del af Dansk Folkehjælp.

Vores overskud fra butikken går udelukkende til at hjælpe udsatte borgere i Sønderborg Kommune.

Hvis du har nogle timer i overskud og samtidig brænder for at hjælpe udsatte borgere i Sønderborg, så kig ind i butikken eller giv os et kald, så er det måske lige dig, vi står og mangler.

Vi har et godt fællesskab, og der er plads til alle.

Du kan også vælge at give os dine gode brugte skatte i form af brugskunst, tøj, små møbler, sko, porcelæn mv. så bidrager du også til det lokale sociale arbejde.

Åbningstider:

Mandag – Torsdag kl. 10 -17.30

Fredag kl. 10 – 18

Lørdag kl. 10 – 14

Vores motto er: Hjælp os at hjælpe andre

Dansk Folkehjælp, Frivillig Økonomisk Rådgivning

E-mail: post@folkehjaelp.dk
Postnummer: 6400
By: Sønderborg
Telefon: 70 22 02 30

Rådgivningen tilbyder, at du får en fast rådgiver, udarbejdelse af et realistisk budget, sætte økonomien i system, overblik over gæld, forhandling med kreditorer og plan for afdrag og opsparing.

Et rådgivningsforløb kan variere fra få til flere samtaler. Forløbet er gratis, uvildigt og fortroligt.

En gruppe kvalificerede rådgivere står klar til at hjælpe dig. Det er frivillige med erhvervserfaring inden for området og kendskab til gældende lovgivning.

Rådgivningen foregår fra Frivillighedens Hus, Perlegade 50, 6400 Sønderborg

De Blå Baretter (Danmarks Veteraner) Sønderjylland

Kontaktperson: Sten Boye Poulsen
E-mail: formand@dbb-soenderjylland.dk
Hjemmeside: dbb-soenderjylland.dk
Telefon: 40 86 08 47

Foreningens formål er:

 • at få optaget flest mulige hjemsendte og tjenstgørende, civilt og militært personel, somhar været udsendt i fredsstøttende, fredsskabende og humanitære missioner forherigennem at styrke de kammeratlige bånd blandt medlemmerne.
 • at støtte og oplyse om udlandsmissionernes formål og virke.

Aktiviteter:

 • Kammeratskabsaftener
 • Bowling
 • Skydning
Frelsens Hær

Kontaktperson: Kjartan Solvang-Nielsen
E-mail: sonderborg@den.salvationarmy.org
Vejnavn: Sundsmarkvej 18
Postnummer: 6400
By: Sønderborg
Telefon: 30 17 94 44

Vi er tre fuldtids ansatte og vi har cirka ti frivillige, men vi er på udkig efter flere endnu.

Vi har familieværksted, voksencafe, børnerytmik, juniorklub og Gudstjenester ugentligt.

Derudover tager vi på hjemmebesøg, har samtaler, økonomisk rådgivning og er bisidder ved forskellige offentlige møder.

Vi arbejder med udsatte familier gennem hjemmebesøg og forskellige arrangementer i grupper.

Familieværksted hver tirsdag fra 17.00 til 19.00 med mad, hygge, børne- og familieaktivitet.

Voksencafe hver torsdag fra 10.00 til 12.00 med samtale, kaffe, te og brød.

Børnerytmik hver torsdag fra 15.00 til 16.00 med sang og leg med børn og voksne og snack undervejs.

De frivillige bruger alt fra én til 15 timer om ugen. Der er altid brug for nye frivillige, da vi er hus i fuld gang hele tiden, og hvor der hele tiden kommer nye brugere til.

Gnisten

Facebook: Gnisten Sønderborg
Kontaktperson: Britta Goosmann
E-mail: Gnisten6400@gmail.com
Vejnavn: Ringbakken 4, Sønderborg
Telefon: 71 70 64 99

Vi sætter fut i livet!

Mandag fra 13.00-15.30 og torsdag fra 10.00-12.30 mødes vi til hyggeligt samvær og kaffe i Fælleshuset Ringbakken 4. Alle er velkomne, og man kan bare dukke op. Vi hjælper hinanden med at lave kaffe og dække bord. Under hyggelige former kan vi tale om, hvad vi har lyst til at tage ud til af arrangementer eller fællesspisninger.

Havnbjerg Genbrug og Kafé 93

Kontaktperson: Marga Petersen og Dorthe Thaysen
E–mail: havnbjerg@outlook.dk
Vejnavn: Havnbjerg Center 5, Havnbjerg
Postnummer: 6430
By: Nordborg
Telefon: 21 61 63 56 Kaféen og 51 94 15 74 Genbrugsen.

I Genbrugsen sælges effekter, som er doneret via vores tøj-containere eller direkte til butikken.

Vores overskudstøj giver vi til Langagergård, som er et Psykiatrisk familie-kollektiv. De sorterer vores tøj og sender det videre til sigøjnere i Rumænien.

I Kaféen kan man købe en lækker middag eller en kop kaffe og kage.

Det sociale betyder meget, og der er altid nogle at snakke med og alle er velkomne.

Vi er en selvstændig forening, hvor alle arbejder frivilligt og ulønnet.

Vores overskud skal gå til velgørende formål i hovedsagelig Sønderborg kommune.

Hørup Genbrugsbutik

Kontaktperson: Finn B. Nielsen
E-mail: info@hgenbrug.dk
Hjemmeside: hgenbrug.dk
Vejnavn: Helved 11 a, Fynshav
Telefon: 74 40 75 44

Foreningen startede i 2007. Formålet er at uddele midler til frivillige humanitære og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg Kommune. Foreningens medlemmer består udelukkende af frivillige ulønnede medhjælpere. Vi afhenter og modtager gerne brugbare ting –også dødsboer.

Overskud bliver fordelt én gang årligt i marts/april måned.

Åbningstider: onsdag, torsdag og fredag fra 10.00-17.00 og lørdag fra 10.00-14.00.

Kirkens Genbrug

Hjemmeside: kirkensgenbrugsonderborg.dk
Kontaktperson: Gerda Christiansen
E-mail: bille@dyb-net.dk
Vejnavn: Spang 11
Postnummer: 6400
By: Sønderborg
Telefon: 23 27 38 69

Kirkens Genbrug startede i september 2007. Foreningens formål er at rejse midler til velgørende formål.

Midlerne skaffes ved salg af effekter, som butikken får foræret.

Foreningen har tilknytning til Danmission.

Åbningstider: Mandag-fredag fra 10.00-17.00 og lørdag fra 10.00-12.00.

Kirkens Korshær Augustenborg

Kontaktperson: Willy Huber
E-mail: willyhuber43@gmail.com
Postnummer: 6440
By: Augustenborg
Telefon: 23 61 46 62

Kirkens Korshær Augustenborg startede 2004. Forenings formål er at rejse midler til velgørende formål, til sociale arbejde i varmestuen og på gadeplan. Midler skaffes ved salg af effekter, som butikken får foræret.

Kirkens Korshær butikken ligger på Storegade 25 – 6440 Augustenborg, tlf. 74 47 44 43.

Åbningstider: mandag-fredag fra 10.00-17.00 og lørdag fra 10.00 til 13.00.

Kirkens Korshær Sønderborg

Hjemmeside: kksonderborg.dk
Kontaktperson: Vivi Ravnskjær Terp
E-mail: kk@kksonderborg.dk
Vejnavn: Vøl-Bogade 8
Postnummer: 6400
By: Sønderborg
Telefon: 74 43 61 02

Kirkens Korshær driver et herberg, en varmestue og fem genbrugsbutikker. Desuden familiearbejde og varmestue i Nordborg.

Derudover er der forskellige tilbud til de mest udsatte borgere. Det kan være hjælp ved møder, et gratis måltid mad, et varmt bad, rent tøj og lignende.

Det sociale arbejde i varmestuen og på gadeplan finansieres af indtægterne fra de fem genbrugsbutikker.

I alt er der cirka 200 frivillige i varmestuen og butikkerne.

Herberget er en selvejende institution med plads til 21 beboere. Det er både et midlertidigt botilbud til personer uden egen bolig, og det er et tilbud til borgere, der ikke kan opholde sig i egen bolig, som har behov for et botilbud og for tilbud om aktiviteter og støtte.

Butikkerne ligger Borggade 5 i Gråsten, Storegade 21 i Nordborg, Østergade 5 i Sønderborg, Goethesgade 6 i Sønderborg og Stenager 15A i Sønderborg.

Lions Club Sønderborg

Kontaktperson: Theodor Tams
E-mail: Theodor.tams@gmail.com
Vejnavn: Søndergade 27 3. tv.
Postnummer: 6400
By: Sønderborg
Telefon: 29 73 35 04

Lions Club Sønderborg blev oprettet i 1956. Klubben har 29 aktive medlemmer. Klubben opfordrer sine medlemmer til at tjene samfundet uden personlig økonomisk vinding efter Lions motto ” We Serve” – vi hjælper. Klubbens formål er at gennemføre aktiviteter, hvor medlemmerne bidrager med deres egen indsats gennem gratis arbejdskraft. Således skaber klubben et overskud, som ubeskåret går til hjælp til humanitære og kulturelle formål i indland og udland. Det forventes, at alle medlemmer bidrager efter evner og tid.

Medborgerhuset Nordborghus

Hjemmeside: nordborghus.dk
Kontaktperson: Viggo Nielsen
E-mail: info@nordborghus.dk
Vejnavn: Søvænget 7
Postnummer 6430
By: Nordborg
Telefon: 74 45 02 62

Huset er et samlingssted med kulturelle og fritidsmæssige aktiviteter for alle borgere på Nordals med 25 frivillige.

Røde Kors - Augustenborg/Sydals

Hjemmeside: augustenborg-sydals.drk.dk
Kontaktperson: Jens Peter Ryborg
E-mail: redcross@mail.dk
Postnummer: 6440
By: Afdelingen dækker de to tidligere kommuner: Augustenborg samt Sydals
Tlf. 30 74 50 56

Foreningen er oprettet i forbindelse med kommunalreformen i 1970 og har omkring 15 frivillige samt 59 medlemmer.
Røde Kors vil altid være til stede og handle på de humanitære behov, vi ser. Derfor vil vi være den bevægelse, der gør medmenneskelighed til en folkesag i Danmark.

Aktiviteterne er:

 • Kursusvirksomheden i førstehjælp – Røde Kors Huset, Hilmar Finsens Gade 10D (i gården), 6400 Sønderborg
 • Sønderborg Samariterkorps
  Samaritertjenesten under Røde Kors i Sønderborg kommune er organiseret som en aktivitet under Røde Kors, Augustenborg/Sydals afdeling.

Begge aktiviteter dækker hele Sønderborg Kommune. Røde Kors Sundeved har dog egen førstehjælpsinstruktør

Øvrige sociale aktiviteter, som

 • Ferielejre for børn
 • Julehjælp
 • Besøgstjenesten
 • Vågetjenesten – varetages af Røde Kors, Sønderborg afdeling

Røde Kors Augustenborg/Sydals er en af de seks Røde Kors afdelinger i Sønderborg kommune. På kommuneniveau har vi næsten 525 frivillige.

Røde Kors - Broager - Egernsund

Hjemmeside: broager.drk.dk
Kontaktperson: Knud Hviid
E-mail: knhv@mail.dk
Postnummer: 6310
By: Broager
Tlf.: 20 26 03 77

Røde Kors Broager startede for næsten 30 år siden og har omkring 50 frivillige Røde Kors vil altid være til stede og handle på de humanitære behov, vi ser. Derfor vil vi være den bevægelse, der gør medmenneskelighed til en folkesag i Danmark.

Aktiviteterne i Røde Kors Broager:

 • Røde Kors Butik, Storegade 19, 6310 Broager, tlf. 74 44 10 90
 • Besøgstjenesten
 • Nørklere
 • Familienetværk
 • Julehjælp
 • Ferielejre for børn
  og meget mere

Røde Kors Broager er en af de seks Røde Kors afdelinger i Sønderborg kommune. På kommuneniveau har vi næsten 525 frivillige.

Røde Kors - Gråsten

Hjemmeside: graasten.drk.dk
Kontaktperson: Janne Thyø Thomsen
E-mail: janne.thomsen@hotmail.com
Postnummer: 6300
By: Gråsten
Tlf.: 21 17 91 11

Røde Kors Gråsten, kan spores tilbage til 1934, og har tæt ved 100 frivillige. Røde Kors vil altid være til stede og handle på de humanitære behov, vi ser. Derfor vil vi være den bevægelse, der gør medmenneskelighed til en folkesag i Danmark.

Aktiviteterne i Røde Kors Gråsten:

 • Røde Kors Butik, Nygade 16, 6300 Gråsten, Tlf. 25 54 51 11
 • Besøgstjenesten
 • Nørklere
 • Familienetværk
 • Julehjælp
 • Ferielejre for børn
  og meget mere

Røde Kors Gråsten er en af de seks Røde Kors afdelinger i Sønderborg kommune. På kommuneniveau har vi næsten 525 frivillige.

Røde Kors - Nordals

Hjemmeside: nordals.drk.dk
Kontakt person: Ketty Clausen
Postnummer: 6430
By: Nordborg
E-mail: k.clausen@me.com
Tlf. 23 37 76 68

Røde Kors Nordals startede for over 30 år siden og har omkring 100 frivillige. Røde Kors vil altid være til stede og handle på de humanitære behov, vi ser. Derfor vil vi være den bevægelse, der gør medmenneskelighed til en folkesag i Danmark.

Aktiviteter:

 • Røde Kors Butik, Østergade 5, Guderup, 6430 Nordborg, Tlf. 32 20 01 55
 • Besøgstjenesten
 • Nørklere
 • Lokalt hjælpearbejde og socialt samvær
 • Familienetværk
 • Julehjælp
 • Ferielejre for børn
 • Lektiecafe for flygtninge
  og meget mere

Røde Kors Nordals er en af de seks Røde Kors afdelinger i Sønderborg kommune. På kommuneniveau har vi næsten 525 frivillige.

Røde Kors - Sundeved

Røde Kors – Sundeved

Hjemmeside: sundeved.drk.dk

Kontaktperson: Anne Schmidt

E-mail: schmidt@bbsyd.dk
Postnummer: 6400
By: Vester Sottrup
Tlf.  26 17 23 26

Foreningen er startet i 1993 og har cirka 65 frivillige. Røde Kors vil altid være til stede og handle på de humanitære behov, vi ser. Derfor vil vi være den bevægelse, der gør medmenneskelighed til en folkesag i Danmark.

Aktiviteterne er:

 • Røde Kors Butik, Stationsvej 3, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg Tlf. 40 76 22 36 (afhentning af møbler og andet indbo 40 76 22 36)
 • Nørklere
 • Telefonstjerne
 • Besøgstjenesten
 • Julehjælp
 • Ferielejre for børn
 • Undervisning i førstehjælp

Røde Kors Sundeved er en af de seks Røde Kors afdelinger i Sønderborg kommune. På kommuneniveau har vi næsten 525 frivillige.

Røde Kors - Sønderborg

Hjemmeside: soenderborg.drk.dk
Kontaktperson: Yvonne Lech
E-mail: yvonne.lech@gmail.com
Postnummer: 6400
By: Sønderborg
Tlf. 23 44 12 84

Foreningen er oprettet i 1926 og har omkring 200 frivillige.

Røde Kors vil altid være til stede og handle på de humanitære behov, vi ser. Derfor vil vi være den bevægelse, der gør medmenneskelighed til en folkesag i Danmark.

Aktiviteterne er:

 • Røde Kors Butik, Damgade 71A, 6400 Sønderborg, Tlf. 72 118 110 (afhentning af møbler og andet indbo 72 100 110)
 • Nørklere
 • Patientstøtter på sygehuset
 • Besøgstjenesten
 • Vågetjenesten
 • Integration -Lektiehjælp, netværkscafe og “venner viser vej”
 • Julehjælp
 • Ferielejre for børn
  og meget mere

Røde Kors Sønderborg er en af de seks Røde Kors afdelinger i Sønderborg kommune. På kommuneniveau har vi næsten 525 frivillige.

Soroptimisterne Int. Sønderborg

Hjemmeside: soenderborg.soroptimist-danmark.dk
Kontaktperson: Hanne Thaysen
E-mail: thaysen@sport.dk
Telefon: 74 48 62 85  mobil: 30 82 12 54.

Vi er en klub af cirka 30 erhvervskvinder i Sønderborg, som mødes hver måned. Klubben er en del af et internationalt netværk af kvinder. Vores mål er primært at hjælpe kvinder og børn med at fremme deres muligheder for uddannelse, rettigheder og sociale forhold lokalt og globalt.

Vi arrangerer julemarked, modeshow med mere for at donere overskuddet og sætter på forskellig måde fokus på kvinders forhold.

SOS Børnebyernes Lokalgruppe i Sønderborg Kommune

Kontaktperson: Bodil Glenthøj
E-mail: bodil.glent@gmail.com
Postnummer: 6300
By: Gråsten
Telefon: 74 65 00 16,  mobil: 30 50 39 82

SOS Børnebyerne arbejder for at give forældreløse og udsatte børn en tryg barndom med en familie, et kærligt hjem og en uddannelse. Vi giver børnene et fundament, de kan bygge deres egen fremtid på.

Alle børn skal have mulighed for at vokse op i en familie, som giver dem kærlighed og tryghed i en verden, der respekterer barnets rettigheder. Gennem familieprogrammer arbejdes der på, at børn i sårbare familier kan blive i deres hjem og familie.

SOS Børnebyerne i Danmark er medlem af paraplyorganisationen SOS Kinderdorf International, der har hovedsæde i Innsbruck i Østrig. SOS Kinderdorf International koordinerer hjælpen og indsatsen i de 133 lande, hvor SOS Børnebyerne arbejder. På den måde sikrer vi, at hjælpen fra mange forskellige bidragsydere og lande bliver så effektiv som mulig. Pengene til SOS Børnebyernes mange projekter hentes gennem fadderskaber og bidrag.

Lokalgruppen arbejder for at informere om og synliggøre organisationen gennem deltagelse i forskellige begivenheder i kommunen og ved at holde events og foredrag for at samle penge ind til øremærkede projekter.

Støtteforeningen Hospice Sønderjylland

Hjemmeside: stotteforeningen-hospicesonderjylland.dk
Kontaktperson: Jan Petersen
E-mail: formand@stotteforeningen-hospicesonderjylland.dk
Telefon: 29 87 90 00

Det er foreningens mål at udbrede kendskabet til idegrundlaget bag Hospice Sønderjylland.

Samt at yde økonomisk støtte, som ikke kan anskaffes over den almindelige drift til diverse aktiviteter for patienter, medarbejdere og frivillige på Hospice Sønderjylland.

Støtteforeningen udfører sit arbejde i tæt dialog med hospicechefen og den til enhver tid siddende hospicebestyrelse. Det økonomiske grundlag for støtteforeningens arbejde tilvejebringes ved indsamling af økonomiske midler, gennem private medlemskaber, ved støtte fra virksomheder og andre interesserede samt ved særlige indsamlingsaktiviteter.

Støtteforeningens formål er således almen velgørende.

Tandslet Genbrug

Hjemmeside: tandsletgenbrug.dk
Kontaktperson: Lone Wonsild
E-mail: tandsletgenbrug@gmail.com
Vejnavn: Pilene 1A, Tandslet
Telefon: 64 66 98 27

Foreningen startede den 2. februar 2014. Vi støtter Julemærkehjemmet Fjordmark i Kollund.

Hele vores overskud, bliver overrakt én gang om året, – dag/dato offentliggøres i ugeavisen.

Vi er ca 30 frivillige.

Ungdommens Røde Kors - Sønderborg

Hjemmeside: urk.dk
Kontaktperson: Yen Nguyen
E-mail: soenderborg@urkmail.dk
Postnummer: 6400
By: Sønderborg
Telefon: 28 45 26 86

Ungdommens Røde Kors (URK) er Danmarks største humanitære ungdomsorganisation. Vi er en frivillig, social organisation, der laver indsatser for og med børn og unge i hele Danmark og også ude i verden. I URK er vi mere end 10.000 børn og unge, der brænder for at gøre noget ved de sociale udfordringer der findes for børn og unge i samfundet. Vi insisterer på, at alle kan gøre en forskel, og at alle kan være noget særligt for nogen. Som organisation skaber vi, gennem vores lokale, sociale aktiviteter, rammene for, at unge selv kan handle og gøre en forskel for andre børn og unge.

Vi har:

 • 3000 frivillige og omkring 10.000 børn og unge der deltager i vores aktiviteter
 • Omkring 30 lokalafdelinger fordelt på hele landet og ca. 200 aktiviteter
 • Projekter i 11 lande uden for Danmark

Madklubben

I Sønderborg har vi Madklubben som aktivitet. Madklubben er et tilbud for børn og unge i alderen 10-15 år, der mangler et frirum og har interesse for madlavning. Madklubben drives af engagerede frivillige, der ønsker at give børnene og de unge en god oplevelse med madlavning. Madklubben holder åbent hver mandage i ulige uger. Madklubben har ca. 10 frivillige.

Veteranforeningen Sønderborg

Kontaktperson: Morten Behrends- Schmidt
Mail: Sonderborg.veteran@gmail.com
Facebookside: Veteranforeningen Sønderborg
Adresse: Gerlachsgade 2 6400 Sønderborg. (Gammel Sønderborg Kaserne).
Telefon: 21 17 39 71

Målgruppe: Tidligere udsendte soldater

Formål: Vi er en forening hvor vi vil fremme sammenholdet for tidligere udsendte soldater, og det værende sig soldater, der er kommet godt ud af deres udsendelse, men ikke mindst de soldater der måske har måtte opleve større eller mindre bump på vejen, efter at være kommet hjem, hvor det for nogen har været svært at tilpasse sig det civile liv.

Vi er en forening for veteraner, men man kan også blive medlem som support, altså støttende medlem. Overvægten af de aktiviteter der vil komme fremadrettet, er møntet på veteranerne, men der vil selvfølgelig også være arrangementer, hvor støttemedlemmerne også kan deltage.

Endvidere arbejdes der på at vi på sigt også kan støtte veteranerne økonomisk, for dem der ikke har alt for mange midler at gøre godt med. Ikke noget stort men f.eks en julepakke etc.

Aktiviteter: P.t. er vi i opstartsfasen, hvor der ikke er så mange aktiviteter. Projekter lige nu er at komme på plads i vores lokaler på SDBG. Kaserne. Ellers vil vi selvfølgelig støtte op om diverse arrangementer i kommunen hvis muligt.