Center for Verdensmål

Center for Verdensmål er et oplevelses- og vidensområde på Kær Vestermark i Sønderborg Kommune, som danner rammen for læring og oplevelser om bæredygtighed og information om FNs 17 Verdensmål.
Stedet udgør et samlingspunkt for borgere i alle aldre, virksomheder, foreninger og offentlige institutioner, hvor bæredygtige projekter og innovative løsninger vises frem, og nye idéer skabes. 

Center for Verdensmål er et 134 hektar rekreativt naturområde på halvøen Kær Vestermark, hvor borgere, foreninger, virksomheder og institutioner kan lade sig inspirere af FNs 17 Verdensmål og omsætte dem i praksis i hverdagen.

Centret er en katalysator for udvikling af et bæredygtigt verdenssamfund. Her gøres Verdensmål til Hverdagsmål.

Du kan opleve området Center for Verdensmål til fods, på cykel eller til hest. Her er mere end 20 km. stier. Du har også mulighed for overnatning i naturen i området.

Kontakt os på enten centerforverdensmaal@sonderborg.dk eller +45 27 90 54 95.

Det kan du opleve i Center for Verdensmål

Permahaven

Permahaven er en spændende, bæredygtig have, som binder CO2 og fremmer biodiversitet. Her kan borgere og turister få viden om og lade sig inspirere af haven, som drives af frivillige.

Haven er en blanding af gamle og nyplantede æbletræer fra Als og Sundeved samt nye planter og nyanlagte bede og stier.

Haven er åben for alle året rundt, og man er velkommen til for eksempel at plukke et enkelt æble for at smage.

Løkkegård
Frydendal

Frydendal (Sønderborg Naturcenter)

Frydendal er base for Naturvejlederne Sønderborg samt Grejbank Sønderborg.

Her formidles natur og friluftsliv i form af Naturvejledernes mange aktiviteter og fungerer samtidig som grejbank, hvor skoler, institutioner og private kan leje og låne udstyr til naturprojekter. Grejbanken vil servicere hele kommunens borgere samt turister og besøgende til Center for Verdensmål.

Derudover er der kontorfaciliteter, møde-/undervisningslokale, observatorium, omklædning, toilet og badefaciliteter. 

Støvlen

Støvlen er et oplagt sted at starte jeres tur i området. I snuden er der borde, bænke og grillsted, hvor I kan nyde jeres medbragte madkurv. I hælen er der etableret et handicapvenligt toilet.

På Støvlens udkigstårn 12 meter oppe kan I nyde udsigten over hele Kær Vestermark.

Mjels sø
Pige i træ

Hundeparken

Der er indrettet en lukket hundepark, hvor hundene må løbe frit rundt.

Ellers er hunde velkomne overalt på Kær Vestermark – så længe, at de føres i snor.

Fugleskjul

Indpasset i landskabet er der placeret fugleskjul ved Kær Vig og ved Ellemosen.

Pladsen huser især mange ynglende småfugle, og Græshoppesanger og Nattergal hører du allerbedst netop her.

Der er adgang for bevægelseshæmmede til fugleskjulet ved Kær Vig.

Mjels sø
Mjels sø

Motorikbane

Motorikbanen på Kær Vestermark er åben for alle. De farligste forhindringer er dog blændet af.

Hvis man ønsker at benytte hele motorikbanen, så kontakt Kultur, Idræt & Fritid for at få en nøgle.

Tlf: 88 72 42 12
Mail: fritid@sonderborg.dk

Shelters og telt

Der findes to små lejrpladser med shelters til overnatning på Kær Vestermark, hvor der også er mulighed for at ligge i telt. Lejrpladserne behøves ikke reservation inden brug.

Lille lejrplads

  • 2 shelters med plads til 4-5 personer
  • Toilet og drikkevand findes ved Støvlen, ca. 300 meter øst for den store lejrplads
  • Der kan sejles til pladsen, hvor der er en markering i strandkanten med “overnatning”

Stor lejrplads

  • 5 shelters med plads til 4-5 personer
  • 2 bålsteder
  • Toilet og drikkevand findes ved Støvlen, ca. 300 meter øst for den store lejrplads
  • Der kan sejles til pladsen, hvor der er en markering i strandkanten med “overnatning”
Mjels sø

Der er mere på vej…

Løkkegård

Løkkegaard bliver den fremtidige hovedbygning i Center for Verdensmål, hvor de ca. 1.600 m2 indrettes som en multifunktionel ramme for de kommende ejere og brugere.

Bygningen renoveres med så stor en del genbrugsmaterialer som mulig (up-cycling) – herunder byggematerialer, installationer, inventar og udstyr. En anderledes, kreativ og energieffektiv bygning som lever op til nutidens krav og funktionaliteter.

Klimahuset

Klimahuset bliver et nybyggeri, som er en del af Frydendal og skal være et formidlingshus om klimaets udvikling og påvirkning af kloden som levested. 

Det marine center

Skivedepotet skal på sigt indrettes til Det marine center, som skal være formidlingssted for hav, kyst og strand med inspirerende og nytænkende lokaler til undervisning og forsøg om havet, kysten og stranden. Et tilhørende havlaboratorie i Alssund med havhaver for tang og muslinger og stenrev giver mulighed for at få det marine helt tæt på.

Bunkeren

Den tidligere bunker indrettes til fremvisning af lokale fødevarer med bl.a. modning og smagning af lokale fødevarer (pølser, vin, ost, alsisk parma, æbler mm.). Stedet udvikles sammen med producenter, restauratører m.fl.

Disse dyr og fauna kan du finde

Verdensmål logo

Sådan arbejder Sønderborg Kommune med FNs 17 verdensmål

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål, som forpligter FNs 193 medlemslande til en mere bæredygtig udvikling for verdenen. 

Målene trådte i kraft i 2016 og gælder frem til 2030.

I Sønderborg Kommune arbejder vi med Verdensmålene i et bredt perspektiv og har derfor inddelt Verdensmålene i fire dimensioner af bæredygtighed: miljømæssig, økonomisk, social og kulturel bæredygtighed.

her indsættes svg fra https://kaervestermark.dk/centerforverdensmal

Verdensmål 6
Verdensmål 13
Verdensmål 7
Verdensmål 14
Verdensmål 12
Verdensmål 15

Den miljømæssige dimension

Vi vil værne om områdets varierede landskab og mangfoldige natur for at sikre biodiversiteten.
Vi vil være CO2-neutrale i 2029 og være en foregangskommune for den grønne omstilling.
Gennem natur- og klimatilpasningsprojekter vil vi modstå de negative effekter som følge af klimaforandringer.
Vi vil i højere grad tage højde for ændringer i klimaet, når vi arbejder med byplanlægning, dimensionering af tekniske anlæg og naturforvaltning.

Verdensmål 4
Verdensmål 8
Verdensmål 9

Den økonomiske dimension

Vi vil tiltrække virksomheder og arbejdskraft, så skattegrundlaget er stort nok til at sikre velfærd og det gode liv.
Vi sætter ekstra fokus på turisme og arbejder på at blive den mest søgte turistdestination uden for hovedstaden.
Vores økonomiske investeringer skal skabe størst mulig værdi for borgere og erhvervsliv. Vi udviser langsigtet økonomisk ansvarlighed.
Vi bruger uddannelse og livslang læring, som løftestang for at blive en bæredygtig kommune.

Verdensmål 1
Verdensmål 5
Verdensmål 2
Verdensmål 10
Verdensmål 3
Verdensmål 16

Den sociale dimension

Vi vil være et resilient samfund, der kan rumme forandringer. Vi har et fælles ansvar for, at alle føler sig hjemme i kommunen.
Vi vil skabe gode muligheder for et sundt, trygt og aktivt liv for alle borgere hele livet.
Vi vil være fremsynede med et attraktivt boligmarked til unge, børnefamilier og ældre.
Vi udviser socialt ansvar for de udsatte og svage borgere i kommunen – Leave no one behind.

Verdensmål 11
Verdensmål 17

Den kulturelle dimension

Vi vil være en kulturel attraktiv kommune, hvor borgere lever det gode liv – Sønderborg skal også i fremtiden være et godt sted at leve, studere, arbejde og drive virksomhed.
Vi bevarer vores identitet i et mangfoldigt grænseland.
Vores Kultur- og idrætstilbud er attraktive og tilgængelige for alle.