ABA-Anlæg

Her finder du alle relevante dokumenter til brug for opkobling, ændring og bestilling af ABA-anlæg i Sønderborg Kommune.

Automatiske Brandalarm -anlæg (ABA)

Automatiske brandalarmanlæg er brandtekniske anlæg, som er krævet i henhold til byggeloven og som skal bidrage til bygningens brandsikkerhed.

Med et ABA anlæg bliver brandvæsenet alarmeret og rykker ud, det øjeblik der opstår røg. Anlægget er normalt tilkoblet røg- eller varmedetektorer, som opfanger brand tidligt. Et brandalarmanlæg kan også omfatte sprinkleranlæg, trappesprinkleranlæg, varslingsanlæg og brandventilationsanlæg. 

Den Fælles Vagtcentral ved Beredskab Sønderborg varetager myndighedsbehandling samt økonomisk administration af de automatiske brandalarmanlæg i Sønderborg Kommune. Overvågning af brandalarmer foretages af Den Fælles vagtcentrals døgnbemandede brandvagtcentral.

 

Hvad koster oprettelse af ABA anlæg?

Du kan finde alle priser vedr. ABA anlæg her

sonderborgkommune.dk/takster

Alle takster er ekskl. moms.

Har du spørgsmål kan du kontakte vores døgnbemandede Vagtcentral

Den Fælles Vagtcentral –tlf. 88724110 – mail: vagtcentral@sonderborg.dk

Spørgsmål til regning bedes sendes til vagtcentral-fakturering@sonderborg.dk