Børnepasningstilbud i Sønderborg-området

I Sønderborg Kommune er der pasningsgaranti, som gælder på hele pasningsområdet. Dvs. at barnet er garanteret pasning i et alderssvarende tilbud, dog tidligst fra barnet er 26 uger og til seks år samt på SFO og klub-området.

I Sønderborg Kommune har vi gode normeringer i vuggestuer og børnehaver. Dagtilbuddene i kommunen er opdelt i dagpleje-, vuggestue- og børnehavepladser. Her er både danske og tyske dagtilbud, så jeres barn kan blive tosproglig, hvis I ønsker det. Vi har også en international børnehave, tre børneuniverser og flere specialtilbud. Et børneunivers er et tilbud til børnefamilier i de mindre byer, hvor dagtilbud og folkeskole er placeret det samme sted.

For børn, der går i 0. til 2. klasse, er der SFO og for børn, der går i 3. til 6. klasse, er der klub.

Brug vores kort herunder, hvor du finder alle pasningsinstitutioner i hele Sønderborg Kommune.

En oversigt over vores private pasningsordninger kan du finde her.

Dagpleje, vuggestuer og børnehaver

Der kan være ventetid til en vuggestueplads, så hvis I har ønsket vuggestue, og der ikke er plads, vil pasningsgarantien i de tilfælde blive opfyldt med en plads i dagplejen.

Kan der ikke tilbydes en plads i den ønskede børnehave, opfyldes pasningsgarantien med en anden børnehaveplads i området.

Barnet tilmeldes en plads i et dagtilbud via den digitale pladsanvisning. Du kan booke plads, når dit barn har fået et CPR-nummer. Har barnet endnu ikke fået tildelt et CPR-nummer, kontakt da pladsanvisningen.

Dagpleje eller vuggestue?

Man kan som ny tilflytterfamilie være i tvivl om barnet skal indskrives i dagpleje eller vuggestue.

Kontakt Pladsanvisningen

Hvis I som familie overvejer at flytte til Sønderborg Kommune, er I velkomne til at kontakte Pladsanvisningen for yderligere informationer omkring dagpleje, vuggestuer, børnehaver, SFO og klub.

Kontakt pladsanvisningen på tlf. 88724755 eller skriv til pladsanvisning@sonderborg.dk

SFO og klub

Opskrivning til SFO og klub gøres også via den Digitale Pladsanvisning. Barnet tilbydes plads i SFO eller klub på den skole, barnet skal gå i.

Husk at I selv skal sørge for at melde barnet ud af institutionen i jeres tidligere kommune.

Vil I søge om fripladstilskud, så læs mere om reglerne her.

Se desuden vores oversigt over ferielukning og lukkedage i kommunens skolefritidsordninger.