Børnepasningstilbud i Sønderborg-området

I Sønderborg Kommune er der pasningsgaranti, som gælder på hele pasningsområdet. Dvs. at barnet er garanteret pasning i et alderssvarende tilbud, dog tidligst fra barnet er 26 uger og til seks år samt på SFO og klub-området.

I Sønderborg Kommune har vi gode normeringer i vuggestuer og børnehaver. Dagtilbuddene i kommunen er opdelt i dagpleje-, vuggestue- og børnehavepladser. Her er både danske og tyske dagtilbud, så jeres barn kan blive tosproglig, hvis I ønsker det. Vi har også en international børnehave, tre børneuniverser og flere specialtilbud. Et børneunivers er et tilbud til børnefamilier i de mindre byer, hvor dagtilbud og folkeskole er placeret det samme sted.

For børn, der går i 0. til 2. klasse, er der SFO og for børn, der går i 3. til 6. klasse, er der klub.

Brug vores kort herunder, hvor du finder alle pasningsinstitutioner i hele Sønderborg Kommune.

En oversigt over vores private pasningsordninger kan du finde her.

Dagpleje, vuggestuer og børnehaver

Som tilflytterfamilie får I jeres barns fødselsdato som opskrivningsdato. Barnet skrives op via den Digitale Pladsanvisning, hvor der herefter kigges nærmere på sagen.

Der kan være ventetid til en vuggestueplads, så hvis I har ønsket vuggestue, og der ikke er plads, vil pasningsgarantien i de tilfælde blive opfyldt med en plads i dagplejen.

Kan der ikke tilbydes en plads i den ønskede børnehave, opfyldes pasningsgarantien med en anden børnehaveplads i området.

Dagpleje eller vuggestue?

Man kan som ny tilflytterfamilie være i tvivl om barnet skal indskrives i dagpleje eller vuggestue.

Kontakt Pladsanvisningen

Hvis I som familie overvejer at flytte til Sønderborg Kommune, er I velkomne til at kontakte Pladsanvisningen for yderligere informationer omkring dagpleje, vuggestuer, børnehaver, SFO og klub.

SFO og klub

Opskrivning til SFO og klub gøres også via den Digitale Pladsanvisning. Barnet tilbydes plads i SFO eller klub på den skole, barnet skal gå i.

Husk at I selv skal sørge for at melde barnet ud af institutionen i jeres tidligere kommune.

Vil I søge om fripladstilskud, så læs mere om reglerne her.

Se desuden vores oversigt over ferielukning og lukkedage i kommunens dagtilbud og skolefritidsordninger.