Er dit hus en del af projektet?

Det er selvfølgelig dig, der bestemmer om og i hvilket omfang, din ejendom skal være en del af genetableringen af Hertugernes Augustenborg. Et meget vigtigt mål for projektet er at etablere en renoveringspulje i et samarbejde mellem kommunen og en eller flere af landets største fonde. Etableringen af en sådan pulje vil betyde, at du kan få helt unikke muligheder for økonomisk støtte til renovering af dit hus.

Vi er stadig meget tidligt i processen, og det er en proces, som kommer til at stække sig over mere end et årti. Du vil selvfølgelig få meget mere information i takt med, at projektet skrider frem. Ejer du et hus, der ligger i projektzonen og som på den ene eller anden måde er omfattet af projektet, vil du som en af de første høre nærmere, når vi kan fortælle mere om et evt. samarbejde med en eller flere fonde.

Ejer du et hus, der ligger i projektzonen og som på den ene eller anden måde er omfattet af projektet, vil du som en af de første høre nærmere, når vi kan fortælle mere om et evt. samarbejde med en eller flere fonde.

kort

FAQ – Få svar på dine spørgsmål

Vi har her samlet svarene på nogle af de spørgsmål, som du måske allerede har:

Hvad betyder det at have et hus i
projektzonen?

Ligger din ejendom inden for den centrale zone i Augustenborg, betyder det, at din ejendom har betydning for, hvordan det samlede kulturmiljø opleves. Derfor har dine fremtidsplaner for din ejendom stor betydning for projektets succes. Går du med planer om eller er du i gang med at renovere din ejendom udvendigt, vil vi derfor rigtig gerne i dialog med dig om, hvad den gældende lokalplan giver dig mulighed for, og hvad der på sigt vil være muligt at søge om tilskud til.

Hvordan får jeg økonomisk støtte til
renovering af mit hus?

Ligger din ejendom i den centrale zone, betragtes din ejendom som meget vigtig for totaloplevelsen af hertugernes Augustenborg. Derfor arbejdes der på, at du kan søge økonomisk støtte til istandsættelse gennem en puljeordning i det omfang, at din istandsættelse underbygger kulturmiljøet og helhedsindtrykket i Augustenborg.

Etableringen af en sådan pulje afhænger af, at Sønderborg Kommune kan indgå et samarbejde med én eller flere af landets større fonde, som det kendes fra lignende projekter i Danmark. Det er der gode muligheder for, men puljens størrelse og de specifikke krav, der skal opfyldes for at få støtte, er derfor ikke fastlagt endnu.

Kan jeg også få støtte, hvis mit hus ikke ligger i projektzonen?

Det omkringliggende miljø, der grænser op til den centrale zone, er også vigtig for forståelsen og oplevelsen af et samlede kulturmiljø. Derfor undersøges det i øjeblikket, om det med støttemidler er muligt at udvide zonen. Det kan f.eks. være, at bevaringsværdige bygninger, der ikke ligger i den centrale zone, også omfattes af puljen.

Hvilke krav skal jeg leve op til for at få støtte?

Vi ved det endnu ikke helt præcist. Men helt generelt er formålet med at oprette en støttepulje til renovering af byens ejendomme, at underbygge og sikre kulturmiljøet i Augustenborg. Derfor skal  alle støttede bygningsforbedringer og renoveringer understøtte kulturmiljøet som helhed.

Kan kommunen tvinge mig til at renovere mit hus?

Ejer du et fredet hus, har du, som du sikkert allerede ved, pligt til at over holde lovgivningen omhandlende fredet ejendomme. Den forskriver bl.a., at du skal holde din fredede ejendom tæt på tag og fag. Det er Slots- og kulturstyrelsen, der har ansvaret for fredede ejendomme i Danmark.

Er dit hus ikke fredet men blot bevaringsværdigt, har du ikke handlepligt til at fortage renoveringer m.m. Dog skal du være opmærksom på, at der kan være en lokalplan med bestemmelser om, hvordan du må renovere din ejendom, hvis du planlægger at igangsætte bygningsarbejde på din ejendom.

Jeg er allerede i gang med at renovere mit hus – er der noget, jeg skal være opmærksom på?

Har du igangsat et renoveringsarbejde på din ejendom, er det vigtigt, at du har undersøgt, om dit hus er fredet eller bevaringsværdigt, inden du går i gang. Husk at du som husejer har pligt til at orientere dig, om din ejendom er omfattet af en servitut eller lokalplan. Det kan nemlig have betydning for, hvad du må ændre ved din bygning. Nogle gange er det også nødvendigt at indhente bygge- og planmæssige tilladelser inden, at renoveringen og ombygningsarbejdet kan igangsættes.

Jeg har et spørgsmål, men kan ikke finde svaret?

Så skal du bare sende en mail til hertugernes-augustenborg@sonderborg.dk 

Så vil vi besvare dit spørgsmål så hurtigt som muligt eller kontakte dig, hvis der er brug for mere information.