Tegnestuen Vandkunsten vinder konkurrence for udvikling af Sundgade

Et bedømmelsesudvalg i Sønderborg Kommune har udvalgt det koncept, som skal være grundlaget for udviklingen af Sundgade over de kommende år. Borgere inviteres til et arrangement, hvor vinderforslaget præsenteres, mandag den 21. november.

Sønderborg Bys havnefront har forandret sig markant over de seneste 15 år. Store dele af havnearealerne er transformeret fra erhverv til boliger og oplevelser. Sundgade udgør det sidste bynære område, hvor havnerelaterede aktiviteter fylder mindre, og nye muligheder er opstået.  

Derfor udskrev Sønderborg Kommune en konkurrence for området. Og to deltagende holds forslag er nu blevet vurderet. Holdene er Vandkunsten og ADEPT i samarbejde med Det Blå og Bactocon.

Sønderborg Kommunes bedømmelsesudvalg er meget tilfreds med kvaliteten i de to forslag, og vurderingen er, at de vil begge kunne danne et godt fundament for udviklingen af Sundgade. Udvalget mener, at de to hold på hver deres måde har sat Sundgade i kontekst til byen og skabt et spændende samspil til områdets karakter og bærende værdier.

Det har derfor været svært at pege på én vinder, men et enigt udvalg har peget på Vandkunstens projekt som vinderen.

– Vandkunsten rammer i særlig grad vores ønske for et unikt havneområde, der hænger sammen med resten af byen. Formålet med konkurrencen er at få et visionært arkitektonisk grundlag for udviklingen af Sundgade, så området bliver en del af havnefronten med sin egen identitet og rolle, men stadig hænger sammen med resten af byen, siger Kirsten Bachmann, der er formand for Teknik-, By- og Boligudvalget og medlem af bedømmelsesudvalget.

Vandkunstens forslag indeholder tre klynger af boliger som rækkehuse og byhuse i varierende arkitektonisk stil. Bygningerne er placeret, så der er rum mellem bygningerne og mange kig fra Sundgade og den bagvedliggende bebyggelse. Der foreslås offentlige arealer som en havnepromenade, hvor både kan lægge til, samt en fisketrappe og en udsigtsring/bro.

Bedømmelsesudvalget har vurderet, at forslaget rummer byens identitet og historie, gør området attraktivt og levende med promenade og pladser samt indeholder en overbevisende boligløsning, som tilfører mangfoldighed til området.

Samtidig er forslaget i tråd med kommunens arkitekturpolitik og spiller ind i Sønderborgs vision om at skabe områder, der kan danne rammen om det gode liv i byen.

Der skal nu udarbejdes et kvalitetsprogram, som skal sikre realiseringen af de væsentligste principper fra forslagene. Herefter sættes de kommunalt ejede grunde på Sundgade til salg, hvorefter der udarbejdes en lokalplan.

Informationsmøde

Alle interessererede inviteres til et arrangement i Multikulturhusets Store Sal mandag den 21. november klokken 19.00-20.30. Her vil Vandkunsten præsentere sit forslag, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Der er ingen tilmelding.

Læs mere her: https://sonderborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/53#/37108

Seneste nyheder

Kom til inspirerende aften om ungdomsuddannelserne

Kom til inspirerende aften om ungdomsuddannelserne

På en orienteringsaften i marts kan elever fra Sønderborg Kommunes 8. klasser møde unge fra ungdomsuddannelserne og blive inspireret til deres kommende uddannelsesvalg. Eleverne fra 8. klasser i hele kommunen samt deres forældre inviteres til at deltage i en...

læs mere
Turisterne strømmer til Sønderborg-området

Turisterne strømmer til Sønderborg-området

I 2022 bookede danske og internationale turister sammenlagt for mere end 1.450.000 overnatninger i Sønderborg Kommune. De rekordmange overnatninger svarer til en vækst på 20% i forhold til 2019 og cementerer dermed Sønderborg-området som en attraktiv...

læs mere
58 virksomheder er blevet CSR certificeret

58 virksomheder er blevet CSR certificeret

Sønderborg i Arbejde-mærket uddeles fredag den 20. januar kl. 14-15.30 i Farverihallen på EUC Syd, Hilmar Finsens Gade, 6400 Sønderborg For at markere det store samfundsansvar, som mange virksomheder i Sønderborg Kommune løfter hver dag, har Styregruppen for...

læs mere