Sønderborg Kommune nærmer sig målet for solenergi

   
Med etableringen af to nye solcelleanlæg på Als – ved Stevning og Lysabild – når Sønderborg Kommune op på næsten 90 pct. af den solcellekapacitet på 100 MW, der er et delmål i planen for at blive CO2-neutral i 2029. De to anlæg vil tilsammen kunne forsyne ca. 19.000 husstande med strøm.   Anlægget ved Lysabild, som Clean Energy Advisors ApS står bag, er længst i godkendelsesprocessen. Lokalplanforslaget for anlægget har været i offentlig høring, og Teknik- og Miljøudvalget har nu anbefalet, at Byrådet godkender forslaget på sit møde 25. august. Området, der udlægges, er i forhold til det oprindelige oplæg reduceret med tre hektar op imod Lille Mommarkvej og bliver på 32 hektar.
 
Anlægget på 36 hektar nord for Stevning etableres af Better Energy, og her har Teknik- og Miljøudvalget netop godkendt, at lokalplanforslaget og miljørapporten for området sendes i offentlig høring i otte uger. Først derefter følger evt. tilretninger og behandling i Teknik- og Miljøudvalget samt i Byrådet.
 
– FN’s nye klimarapport er en klar opfordring til alle om at yde en indsats for klimaet, og det gør vi i Sønderborg Kommune. Jeg er først og fremmest glad for, at vi hele tiden reducerer CO2-udledningen og dermed rykker tættere på en bedre fremtid for vores børnebørn og deres efterkommere. Dernæst glæder jeg mig utroligt meget over den gode dialog med de involverede parter, ikke mindst landmændene, som vi er lykkedes med i Sønderborg Kommune i processen med at finde egnede arealer til solcelleanlæggene. Det er nødvendigt, hvis vi skal løse opgaven med at blive CO2-neutrale i 2029, at alle arbejder positivt med og hjælper med at løfte dér, hvor hver især kan. Det er netop den indstilling, vi har mødt her, og det har været rigtig godt, siger Teknik- og Miljøudvalgets formand, Aase Nyegaard.
 
Næstformand i udvalget, Stefan Lydal, tilføjer:

– Med lokalplanerne her, som baner vejen for at forsyne næsten 19.000 husstrande med strøm, er der tale om tiltag, som virkelig rykker i vores bestræbelser på at blive CO2-neutrale. Sammen med alt det, som private, institutioner og virksomheder byder ind med, går det i den rigtige retning.
 
Omkring begge anlæg skal der plantes egnstypiske buske og træer i tre rækker i et fem-seks meter bredt bælte, inden anlæggene kan sættes i gang.
 
FAKTA
Anlægget nordvest for Lysabild på 32 hektar er sendt til Byrådets godkendelse med en anbefaling fra Teknik- og Miljøudvalget.
Et forslag til lokalpan og en miljørapport for projektet nord for Stevning er netop godkendt af Teknik- og Miljøudvalget og skal nu i offentlig høring i otte uger. Derefter indarbejdes høringssvar evt. i planen, inden det skal godkendes i Teknik- og Miljøudvalget og i Byrådet.
      Kontaktinformation:

Aase Nyegaard
Udvalgsformand
tlf. 27 90 50 02 18
 
Stefan Lydal
Næstformand
tlf. 27 90 37 18
 
Sille M. Dall
Plan- og myndighedschef
tlf. 27 90 54 59

Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Seneste nyheder

Sønder Havnegade bliver til gågade i to måneder

Sønder Havnegade bliver til gågade i to måneder

Sønder Havnegade i Sønderborg lukkes fra mandag den 4. juli til torsdag den 1. september 2022. Lukningen bliver fra hjørnet af Brogade til hjørnet af Nørrebro. Sønder Havnegade får fra mandag den 4. juli til den 1. september status som gågade hvilket betyder, at der...

læs mere
Sundhedsuge for mænd i Sønderborg

Sundhedsuge for mænd i Sønderborg

Sønderborg Kommune deltager i den internationale 'Men's Health Week 2022' i uge 24. Det sker med hele fire spændende arrangementer med fokus på sundhed, fysisk aktivitet og fællesskaber for mænd. I forbindelse med Men's Health Week 2022 tilbyder Sønderborg Kommune et...

læs mere
Sundhedsudvalget besøger Sønderborg Parkinsonklub

Sundhedsudvalget besøger Sønderborg Parkinsonklub

Sundhedsudvalget har været på besøg i Parkinson Klub Sønderborg for at opleve et eksempel på, hvordan §18 midlerne skaber værdi. Her fik de bl.a. mulighed for at prøve Parkinson Boxing. Det er Sundhedsudvalget, der forvalter §18-puljen, som fordeles til gavn for...

læs mere