Samlet indsats for turisme, handel og kultur på plads

Også Sønderborg Turistforening er nu med i samarbejdet med Sønderborg Kommune og Sønderborg Handel om indsatser på handels-, kultur- og turismeområdet i kommunen. Dermed er brikkerne på plads i organisationen, og arbejdsopgaverne fordelt.

Turistforeningen skal hvert år komme med forslag til indsatser på turisme- og kulturområdet, ligesom den er ansvarlig for driften af Advisory Boardet, hvor den også selv får to pladser. Det professionelle kulturliv og handelslivet får også to pladser hver.

Sønderborg Turistforenings formand, Theodor Munch Knudsen, siger:

– Vi er rigtig glade for den aftale, vi har indgået med Sønderborg Kommune. Vi tror på, at både turister og turistaktører får glæde af, at vi involveres og engageres i turismeindsatsen. Vi vil samle og beskrive de gode ideer i et handlekatalog, og vi har udpeget en koordinator i bestyrelsen, Susanne Iversen, som sikrer, at ideerne sættes i spil hos aktørerne og koordineres. Vi glæder os og klør på, og så må vi se, hvordan vi kan arbejde videre med det, når der gøres status efter to år.

Stephan Kleinschmidt, formand for Sønderborg Kommunes udvalg for Kultur, Idræt, Handel og Turisme, har også positive forventninger til aftalen:

– Hensigten med de nye samarbejdsaftaler er at styrke samarbejdet og ideudviklingen sammen med de aktører, der selv har fingrene i turisme, handel og kultur og derfor bedre en nogen andre kan se mulighederne. Det er nu på plads, og jeg glæder mig til at få forelagt en masse ideer til spændende, nye initiativer, og at der kommer en høj grad af koordinering mellem handel, kultur og turisme. Jeg ser også frem til en udvikling, hvor flere får mere ud af alt det, der allerede foregår i kommunen, siger

På forhånd er det givet, at Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme gerne ser, at både forretningslivet og turisterhvervet i højere grad bakker op om og dermed selv får mere udbytte af store events som fx ”Kampen om Als”.

Turistforeningen skal hvert år levere forslag til indsatser på turisme- og kulturområdet og udarbejde en handleplan, der hvert kvartal gøres status på. Turistforeningens del af indsatsen honoreres via samarbejdsaftale med 100.000 kr. om året.

Vores Sønderborg (Sønderborg Handel) er via aftalen bl.a. tovholder på samarbejdet med kommunens andre handelsforeninger og igangsætter af forskellige initiativer. Også handelsdelen skal levere årlige handleplaner og kvartalsvis status.

– Vi har i Byrådet en vision om, at Sønderborg skal være den mest søgte destination i Danmark for gæster, der søger autentiske oplevelser inden for historie, natur og gastronomi. Vi har allerede et mylder af overnatningsmuligheder og et rigt handelsliv, som tiltrækker mange, men jeg er sikker på, at de primære aktører kan bidrage med endnu flere input til, hvordan vi sammen kan styrke oplevelsesøkonomien hos de private erhvervsdrivende i kommunen, supplerer udvalgets næstformand, Jesper Kock.

Advisory Boardet afløser Aktørudvalget, som tidligere i nogle år varetog samarbejdet med kommunen på områderne handel, turisme og kultur. Arbejdet, der er defineret i Masterplan for Handel og Turisme, støttes med 2 mio. kr. om året.

Seneste nyheder

Stor lokal opbakning til udstilling om FN’s Verdensmål

Stor lokal opbakning til udstilling om FN’s Verdensmål

Hele september kan man opleve udstillingen 2030 NOW – TÆNKE, SKABE, HANDLE om FN’s Verdensmål på Skøjtebanen i Sønderborg. Samtidig er der lavet aftaler med en lang række foreninger, organisationer og offentlige institutioner, der byder ind med verdensmål-aktiviteter...

læs mere
Sønderborg Floorball Club vinder Brobyggerprisen 2022

Sønderborg Floorball Club vinder Brobyggerprisen 2022

    Brobyggerprisen gives til personer eller organisationer, som har ydet en fantastisk og ekstraordinær indsats for at fremme integrationen af minoritetsgrupper og for at skabe mangfoldighed i Sønderborg Kommune. Dette års vinder er Sønderborg Floorball Club.  ...

læs mere