Nye initiativer på erhvervsområdet er godkendt i Byrådet

 
Sønderborg Byråd har netop godkendt en ny handleplan for erhverv, som tager afsæt i en omfattende analyse blandt Sønderborg-områdets virksomheder. Analysen beror på 46 dialogmøder og 600 spørgeskemabesvarelser fra efteråret 2020, og derved følger Byrådet op på dialogrunden i 2015 samt erhvervsundersøgelsen i 2018.  

Knap 50 virksomheder har i efteråret 2020 haft dialogmøder med medlemmer af Byrådet, mens ca. 600 virksomheder har svaret på en spørgeskemaundersøgelse, der blev udsendt til alle områdets virksomheder.
 
Analysen viser, at virksomhedernes vurdering af Sønderborg som erhvervsvenlig kommune har været konstant stigende siden 2015. Rammebetingelserne er over en årrække forbedret, og både Erhvervsservice, Jobcentret, Vækstrådet og Vækstrådets Iværksætterservice får en høj score på de lokale virksomheders vurdering af serviceniveauet.
 
Virksomhedernes input danner nu grundlag for nye erhvervspolitiske handlinger i en handleplan, som netop er godkendt i Byrådet. Byrådet fortsætter dermed den tætte dialog med virksomhederne i Sønderborg-området.
 
De nye handlinger på erhvervsområdet har især fokus på kommunens udbud og indkøb hos lokale leverandører, kommunikationen mellem Sønderborg Kommune/Sønderborg Vækstråd og virksomhederne samt samarbejde om rekruttering af arbejdskraft inden for alle erhverv.
 
I tråd med den eksisterende handleplan er Sønderborg Vækstråds initiativer og handlinger for 2021 også indarbejdet i den reviderede udgave, og resultaterne fra erhvervsvenlighedsundersøgelserne fra Dansk Industri og Dansk Byggeri i 2020 samt tilfredshedsmålingerne hos Erhvervsservice er ligeledes inddraget.
 
Handleplanen for erhverv suppleres endvidere af handleplanen for bosætning samt den kommende handleplan for internationalisering. Handleplanerne for Als-Fyn broen, Sønderborg Lufthavn og trafikundersøgelsen af Als-Sundeved og Sønderborg by er ligeledes en del af Erhvervsudvalgets fokus på infrastruktur.  
Læs handleplanen for erhverv her    

Citater:
Borgmester, Erik Lauritzen:
– Virksomhedsbesøgene og spørgeskemaundersøgelsen har givet os input til nye konkrete tiltag, som vi nu kan arbejde aktivt videre med. Jeg er glad for, at det igen er et enigt Byråd, som understøtter initiativerne på erhvervsområdet, og at vi derved står sammen om at skabe de bedste rammer for vores virksomheder.
 
Erhvervsudvalgsformand, Gerhard Bertelsen:
– Det har hele tiden været hensigten at følge op på vores tidligere erhvervsundersøgelser fra 2015 og 2018, men med coronakrisen er det blevet endnu mere aktuelt at lytte til vores virksomheder og sikre en god velkomst til nye. Baseret på analysen og den nye handleplan mener jeg ikke, at det er urealistisk, at Sønderborg kan blive blandt Top 10 af landets mest erhvervsvenlige kommuner.
 
Formand for Sønderborg Vækstråd, Henrik Raunkjær:
– Den reviderede handleplan sætter fra Vækstrådets side især fokus på en styrkelse af virksomhedernes udvikling af energirigtige løsninger i samarbejde med bl.a. Project Zero Business, SDU Sønderborg og Sønderborg Kommune. Hertil vil vi styrke initiativerne, der fremmer virksomhedernes eksportmuligheder og hjælpen til iværksættere, så overlevelsesraten af iværksætterne øges og også gerne således, at flere får lyst til at starte op som selvstændig her i vores område.    

Kontaktinformation:

Borgmester
Erik Lauritzen
27 90 02 06
ela@sonderborg.dk

Formand for Erhvervsudvalget
Gerhard Bertelsen
27 90 39 88
gbe@sonderborg.dk

Formand for Sønderborg Vækstråd
Henrik Raunkjær
29 27 27 07
hra@tentoma.com

Seneste nyheder

Kom til Byggefestival på Kær Vestermark

Kom til Byggefestival på Kær Vestermark

Fra tirsdag den 9. juli er der Byggefestival på Kær Vestermark - og torsdag kan du deltage helt gratis. Alle er velkomne til at deltage i festivalen, der byder på både byggeaktiviteter, workshops, musik og mad. Byggefestivalen foregår den 9. juli-13. juli på...

læs mere
Større arbejde sættes i gang på Egernsundbroen

Større arbejde sættes i gang på Egernsundbroen

default I løbet af foråret sættes to større arbejder i gang på Egernsundbroen. To fag på broen skal males, og fire fuger i vejbanen skal udskiftes. Arbejdet kommer til at påvirke trafikken samt vandrere på Gendarmstien. Sønderborg Kommune sætter to større vejarbejder...

læs mere
Gendarmstien er klar til forårets vandringer

Gendarmstien er klar til forårets vandringer

81 kilometer af den 84 kilometer lange Gendarmsti er klar til forårets vandreture samt certificeringen til EU’s mærke Best of Europe. Enkelte strækninger er fortsat lukket efter stormfloden i oktober 2023. Den populære vandrerute Gendarmstien fik store skader under...

læs mere