Nye initiativer på erhvervsområdet er godkendt i Byrådet

 
Sønderborg Byråd har netop godkendt en ny handleplan for erhverv, som tager afsæt i en omfattende analyse blandt Sønderborg-områdets virksomheder. Analysen beror på 46 dialogmøder og 600 spørgeskemabesvarelser fra efteråret 2020, og derved følger Byrådet op på dialogrunden i 2015 samt erhvervsundersøgelsen i 2018.  

Knap 50 virksomheder har i efteråret 2020 haft dialogmøder med medlemmer af Byrådet, mens ca. 600 virksomheder har svaret på en spørgeskemaundersøgelse, der blev udsendt til alle områdets virksomheder.
 
Analysen viser, at virksomhedernes vurdering af Sønderborg som erhvervsvenlig kommune har været konstant stigende siden 2015. Rammebetingelserne er over en årrække forbedret, og både Erhvervsservice, Jobcentret, Vækstrådet og Vækstrådets Iværksætterservice får en høj score på de lokale virksomheders vurdering af serviceniveauet.
 
Virksomhedernes input danner nu grundlag for nye erhvervspolitiske handlinger i en handleplan, som netop er godkendt i Byrådet. Byrådet fortsætter dermed den tætte dialog med virksomhederne i Sønderborg-området.
 
De nye handlinger på erhvervsområdet har især fokus på kommunens udbud og indkøb hos lokale leverandører, kommunikationen mellem Sønderborg Kommune/Sønderborg Vækstråd og virksomhederne samt samarbejde om rekruttering af arbejdskraft inden for alle erhverv.
 
I tråd med den eksisterende handleplan er Sønderborg Vækstråds initiativer og handlinger for 2021 også indarbejdet i den reviderede udgave, og resultaterne fra erhvervsvenlighedsundersøgelserne fra Dansk Industri og Dansk Byggeri i 2020 samt tilfredshedsmålingerne hos Erhvervsservice er ligeledes inddraget.
 
Handleplanen for erhverv suppleres endvidere af handleplanen for bosætning samt den kommende handleplan for internationalisering. Handleplanerne for Als-Fyn broen, Sønderborg Lufthavn og trafikundersøgelsen af Als-Sundeved og Sønderborg by er ligeledes en del af Erhvervsudvalgets fokus på infrastruktur.  
Læs handleplanen for erhverv her    

Citater:
Borgmester, Erik Lauritzen:
– Virksomhedsbesøgene og spørgeskemaundersøgelsen har givet os input til nye konkrete tiltag, som vi nu kan arbejde aktivt videre med. Jeg er glad for, at det igen er et enigt Byråd, som understøtter initiativerne på erhvervsområdet, og at vi derved står sammen om at skabe de bedste rammer for vores virksomheder.
 
Erhvervsudvalgsformand, Gerhard Bertelsen:
– Det har hele tiden været hensigten at følge op på vores tidligere erhvervsundersøgelser fra 2015 og 2018, men med coronakrisen er det blevet endnu mere aktuelt at lytte til vores virksomheder og sikre en god velkomst til nye. Baseret på analysen og den nye handleplan mener jeg ikke, at det er urealistisk, at Sønderborg kan blive blandt Top 10 af landets mest erhvervsvenlige kommuner.
 
Formand for Sønderborg Vækstråd, Henrik Raunkjær:
– Den reviderede handleplan sætter fra Vækstrådets side især fokus på en styrkelse af virksomhedernes udvikling af energirigtige løsninger i samarbejde med bl.a. Project Zero Business, SDU Sønderborg og Sønderborg Kommune. Hertil vil vi styrke initiativerne, der fremmer virksomhedernes eksportmuligheder og hjælpen til iværksættere, så overlevelsesraten af iværksætterne øges og også gerne således, at flere får lyst til at starte op som selvstændig her i vores område.    

Kontaktinformation:

Borgmester
Erik Lauritzen
27 90 02 06
ela@sonderborg.dk

Formand for Erhvervsudvalget
Gerhard Bertelsen
27 90 39 88
gbe@sonderborg.dk

Formand for Sønderborg Vækstråd
Henrik Raunkjær
29 27 27 07
hra@tentoma.com

Seneste nyheder

Sønder Havnegade bliver til gågade i to måneder

Sønder Havnegade bliver til gågade i to måneder

Sønder Havnegade i Sønderborg lukkes fra mandag den 4. juli til torsdag den 1. september 2022. Lukningen bliver fra hjørnet af Brogade til hjørnet af Nørrebro. Sønder Havnegade får fra mandag den 4. juli til den 1. september status som gågade hvilket betyder, at der...

læs mere
Sundhedsuge for mænd i Sønderborg

Sundhedsuge for mænd i Sønderborg

Sønderborg Kommune deltager i den internationale 'Men's Health Week 2022' i uge 24. Det sker med hele fire spændende arrangementer med fokus på sundhed, fysisk aktivitet og fællesskaber for mænd. I forbindelse med Men's Health Week 2022 tilbyder Sønderborg Kommune et...

læs mere
Sundhedsudvalget besøger Sønderborg Parkinsonklub

Sundhedsudvalget besøger Sønderborg Parkinsonklub

Sundhedsudvalget har været på besøg i Parkinson Klub Sønderborg for at opleve et eksempel på, hvordan §18 midlerne skaber værdi. Her fik de bl.a. mulighed for at prøve Parkinson Boxing. Det er Sundhedsudvalget, der forvalter §18-puljen, som fordeles til gavn for...

læs mere