Centerområdet Ulsnæs i Gråsten udvides

Teknik- og Miljøudvalget siger ja til, at der kan etableres endnu en dagligvarebutik og en udvalgsvarebutik i Ulsnæs-Centret i Gråsten. Det kommende arbejde med en bystrategi skal være med til at fastholde bymidtens status som den del af byen, hvor turister og borgere opsøger specialbutikker.
Dagligvarekæden Rema1000 vil gerne etablere sig i Ulsnæs-Centret i Gråsten, og det ønske hilser Teknik- og Miljøudvalget i Sønderborg velkommen. Da centret for nuværende er ”fyldt op”, kan det ske ved, at det nuværende Hebru inddrages i centerområdet og giver plads til dagligvarebutikken og yderligere en forretning.
 
– Endnu en dagligvarebutik i Ulsnæs-Centret styrker Gråstens position i detailhandelen yderligere, og det – sammen med de arbejdspladser, der følger med – kan vi kun sige ja tak til. Som Planloven er nu, må en by kun må have én bymidte, og det giver os anledning til at slå fast, at Gråstens historiske centrum forbliver bymidten, mens Ulsnæs-Centret er et såkaldt ”aflastningsområde”, som så nu udvides med den nuværende møbelforretning. Samtidig glæder jeg mig over, at vi snart skal til at arbejde med at udvikle en bystrategi for Gråsten. Det giver os gode muligheder for – sammen med borgerne og handelslivet – at se på bl.a. udviklingsmulighederne i bymidten, siger Teknik- og Miljøudvalgets formand, Aase Nyegaard.
Udvalgets næstformand, Stefan Lydal, er enig:
– Ulsnæs-Centret har i mange år været stedet, hvor borgere fra et stort opland handler dagligvarer. Endnu en forretning vil styrke den tiltrækning og dermed styrke Gråstens position som handelsby. Vi vil holde et borgermøde i forbindelse med høringen om lokalplanen, og da vil der uden tvivl blive taget forskud på arbejdet med bystrategien, som vi kommer til senere. Det bliver et spændende udviklingsarbejde, siger han.
 
Lokalplanforslaget, som giver mulighed for at udvide handelsområdet og formelt ændre det til et ”aflastningsområde”, kommer i offentlig høring i otte uger. I samme periode vil der blive inviteret til et borgerinformationsmøde (med form afhængig af Covid-19 situationen). Høringsmaterialet kan ses på www.sonderborgkommune.dk under høringer.
 
Vejene er allerede dimensioneret til både megen og tung trafik, ligesom der er plads til at etablere et signalanlæg i krydset Sildekulevej/Sundsnæs/trekanten, hvis behovet på et tidspunkt skulle vise sig.
 
FAKTA
Ifølge den gældende Planlov må en by kun have én bymidte. Gråsten har i planmæssig forstand haft to – den gamle bymidte og Ulsnæs-Centret. Det ændres nu, fordi udvidelsen af Ulsnæs-Centret kræver en ny lokalplan og dermed godkendelse jf. den gældende Planlov. Derfor var der to muligheder, da kæden Rema1000 henvendte sig med et ønske om at etablere sig i Ulsnæs-Centret: Enten skulle centret ændre status til et aflastningsområde, eller man skulle teknisk ”flytte” Gråstens bymidte til Ulsnæs.


De to nye butikker får plads i den nuværende møbelforretning Hebru, hvortil der er indkørsel på Sundsnæs – over for indkørslen til parkeringspladsen foran Netto (illustration fra lokalplanforslaget – bilag til dagsordenen).
 

Seneste nyheder

Sammen mod ensomhed

Sammen mod ensomhed

Sønderborg Kommune går sammen mod ensomhed, når Sundhedsudvalget igen inviterer hele kommunen med til March mod Ensomhed. Vil du med?Lørdag den 2. september går turen fra Fynshav til Sønderborg Rådhus.Søndag den 3. går turen fra Sønderborg Rådhus til kommunegrænsen...

læs mere
Kom til borgercafé om solceller og vindmøller

Kom til borgercafé om solceller og vindmøller

Lige nu er Kommuneplanforslag 2023-2035 i høring. Forslaget indeholder blandt andet 14 områder, hvor der er mulighed for at lave vedvarende energianlæg i form af solceller og vindmøller. Der er mulighed for at komme med høringssvar frem til den 6. september 2023. I...

læs mere