Byrådet godkender udviklingsplan for boligområdet Nørager og Søstjernevej m.fl.

Omdannelsen af hele boligområdet Nørager og Søstjernevej m.fl. er efter planen afsluttet i 2028. Byrådet i Sønderborg Kommune har netop sagt ja til udviklingsplanen, der er startskuddet til at få boligområdet forandret efter udpegningen som hård ghetto i december 2020. Det bliver primært afdelingen Nørager, der forandres.
Om syv år er boligområdet Nørager og Søstjernevej m.fl. forandret. Det beskriver udviklingsplanen for boligområdet, som Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening har udarbejdet, og som netop er godkendt af Byrådet. Det betyder, at afdelingen Nørager forandres markant ved at ombygge otte blokke til 48 almene rækkehuse samt ved at rive to blokke i Nørager ned og bygge 30 private rækkehuse.

– Jeg er utrolig glad for, at det er et enigt Byråd, der står sammen og godkender udviklingsplanen for Nørager og Søstjernevej m.fl. Det sikrer politisk ro om det videre arbejde, som vi i kommunen er og bliver dybt involveret i. For der bliver en lang række opgaver i de kommende år, vi som Byråd skal tage stilling til og være med til at løfte. Blandt andet med at udvikle det omkringliggende byområde ved at sikre bedre adgangsveje til skole, dagligvarer, kultur- og fritidstilbud mv., siger borgmester Erik Lauritzen.  

Årsagen til omdannelsen er, at boligområdet Nørager og Søstjernevej m.fl. i december 2020 blev udpeget som en hård ghetto. Derfor skal der laves en udviklingsplan for boligområdet, der beskriver, hvordan andelen af almene familieboliger reduceres inden 1. januar 2030.
 
I april 2021 kom der en dispensation fra Indenrigs- og Boligministeriet til at beholde 60 pct. af de almene familieboliger i området. Men det betyder stadig, at 40 pct. af boligerne skal væk, og ud fra den ramme har Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening lavet en plan for den fysiske omdannelse af boligområdet.
 
Udviklingsplanen beskriver den fysiske omdannelse af boligområdet, som medfører: Ommærkning af 18 etværelseslejligheder til ungdomsboliger på Søstjernevej og Søgræsvej Omdannelse af otte blokke i Nørager til 48 almene rækkehuse Nedrivning af to blokke i Nørager og fortætning med 30 private rækkehuse Sammenhængende forbindelser og infrastruktur i området  
Hos Sønderborg Andelsboligforening er man glad for, at aftaler, møder og forberedelse nu er mundet ud i, at der er klar plan for, hvad der skal ske i boligområdet.

– Ikke mindst, så beboerne har noget konkret at forholde sig til, så de ved, hvornår der sker noget med deres boliger. Mange af beboerne har boet her gennem flere år, og de er glade for at bo i området, og mange vil sikkert også gerne tilbage, når vi er færdige med området. For os er det vigtigt, at vi nu får en så god genhusningsproces for beboerne i Nørager som muligt, og at vi sammen med Sønderborg Kommune holder fokus på at inddrage beboerne i udviklingsplanen, hvilket vi også har gjort indtil nu, siger formanden for hovedbestyrelsen, Vivian Engelbredt.  
 
I forbindelse med omdannelsen af boligområdet er der igangsat et arbejde med henblik på at indgå en fælles og forpligtende genhusningsaftale med alle boligorganisationerne i Sønderborg Kommune, så der ikke skabes nye udsatte boligområder i Sønderborg Kommune.
 
Tidsplan:
Udviklingsplanen indeholder desuden en tidsplan for omdannelsesprocessen, som Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening er forpligtet til løbende at følge op på.
 
2021: Ommærkning af ungdomsboliger på Søstjernevej og Søgræsvej Opstart for udarbejdelse af plangrundlag for omdannelsen af Nørager 2022: Færdiggørelse af plangrundlag Udarbejdelse og godkendelse af fysisk helhedsplan for Nørager – skema A 2023: Opstart af genhusningsproces Udbud fysisk omdannelse af Nørager og indgåelse af kontrakt 2024: Fortsat genhusningsproces Godkendelse af fysisk helhedsplan for Nørager – skema B og opstart byggeproces for almene rækkehuse Udbud og salg af grund ved Nørager til privat investor Planlægning af fysiske ændringer Søstjernevej m.fl. og udarbejdelse af fysisk helhedsplan med fokus på infrastruktur 2025: Byggeproces almene rækkehuse med løbende udlejning ved færdiggørelse Etablering af adgangsveje og opstart byggeproces private rækkehuse Godkendelse af fysiske helhedsplan for Søstjernevej m.fl. og udbud 2026: Byggeproces private rækkehuse Afslutning byggeproces almene rækkehuse og fuld udlejning Godkendelse af fysiske helhedsplan for Søstjernevej m.fl. – skema B og opstart fysisk omdannelse med fokus på infrastruktur 2027: Afslutning byggeproces private rækkehuse Fysisk omdannelse af Søstjernevej m.fl. med fokus på infrastruktur 2028: Forventet færdiggørelse af omdannelsesproces for hele boligområdet  

Seneste nyheder

Kom til Byggefestival på Kær Vestermark

Kom til Byggefestival på Kær Vestermark

Fra tirsdag den 9. juli er der Byggefestival på Kær Vestermark - og torsdag kan du deltage helt gratis. Alle er velkomne til at deltage i festivalen, der byder på både byggeaktiviteter, workshops, musik og mad. Byggefestivalen foregår den 9. juli-13. juli på...

læs mere
Større arbejde sættes i gang på Egernsundbroen

Større arbejde sættes i gang på Egernsundbroen

default I løbet af foråret sættes to større arbejder i gang på Egernsundbroen. To fag på broen skal males, og fire fuger i vejbanen skal udskiftes. Arbejdet kommer til at påvirke trafikken samt vandrere på Gendarmstien. Sønderborg Kommune sætter to større vejarbejder...

læs mere
Gendarmstien er klar til forårets vandringer

Gendarmstien er klar til forårets vandringer

81 kilometer af den 84 kilometer lange Gendarmsti er klar til forårets vandreture samt certificeringen til EU’s mærke Best of Europe. Enkelte strækninger er fortsat lukket efter stormfloden i oktober 2023. Den populære vandrerute Gendarmstien fik store skader under...

læs mere