Verdensmål

Festival for Verdensmålene – en dag med fokus på Sønderborg-områdets bæredygtige fremtid

Den 26. og 27. april 2019 sætter Sønderborg Kommune fokus på bæredygtighed og den grønne omstilling. Alle borgere er inviteret til en ny og spændende festival om FNs Verdensmål, hvor store som små kan opleve og engagere sig i inspirerende aktiviteter for en mere bæredygtig fremtid.

Sønderborg Kommune – vinder af UNESCO Learning City prisen 2019 – har som få andre kommuner i landet en ambitiøs plan for at implementere Verdensmålene for bæredygtig udvikling i deres kommunale strategi – samt rundt om på de kommunale skoler og uddannelsesinstitutioner. Med den nye Festival for Verdensmålene vil kommunen øge borgernes involvering og aktive deltagelse i den bæredygtige omstilling gennem lærerige og engagerende aktiviteter og oplevelser.

På festivalen vil børn, unge og voksne møde mere end 30 lokale og nationale foreninger og virksomheder, som vil præsentere deres initiativer og konkrete løsninger på udvalgte globale problemstillinger. Festivalen vil forvandle Sønderborgs centrum til en farverige festivalplads, som strækker sig fra Rådhustorvet og Apotekerhaven og videre gennem gågaden op til Rønhave Plads.

For borgmester Erik Lauritzen er festivalen det næste skridt for at involvere endnu flere borgere i den bæredygtige omstilling:

”I Sønderborg gør vi allerede en stor indsats for at implementere Verdensmålene i hele kommunen. Vi tager klimaudfordringerne meget seriøst, og vi vil gøre endnu mere for at blive én af landets første CO2-neutrale kommuner. Men vi retter også blikket mod alle de andre Verdensmål for at sikre, at Sønderborg-området bliver et attraktivt sted at leve i for alle. Med Festival for Verdensmålene tager vi nu det næste skridt i at inddrage alle borgere, og giver konkrete redskaber, som de kan bruge for at leve mere bæredygtigt i deres hverdage,” fortæller Erik Lauritzen.

”For at drive den bæredygtige omstilling fremad og opnå Verdensmålene inden år 2030 skal vi udnytte de danske kommuners store potentiale,” siger Jens Christian Wandel, formand for foreningen Sustainable Now, som er medarrangør af festivalen. ”Sønderborg Kommune er én af landets førende kommuner, når det gælder implementering af FNs Verdensmål på lokalt niveau. Vi er meget glade for, at kommunen gør endnu en stor indsats for at inddrage alle borgere i den bæredygtige omstilling ved at afholde en Verdensmåls-festival.”

Programmet byder derudover på Verdensmålsbrunch og spændende debatter med lokalpolitikere og ildsjæle, som vil diskutere, hvad kommunen og den enkelte borger kan gøre for at bidrage til realiseringen af Verdensmålene inden år 2030.

Fakta:

Festival for Verdensmålene – For Sønderborg-områdets bæredygtige fremtid

Fredag den 26. april 2019: kl. 09.00 – 15.00

Lørdag den 27. april 2019: kl. 10.00 – 15.00

Fredagens program er målrettet kommunens skoleelever, mens festivalpladsen vil være åben for alle om lørdagen.

Festivalen er gratis for alle og vil finde sted i Sønderborg centrum – fra Rådhustorvet og Apotekerhaven og videre gennem gågaden op til Rønhave Plads.

Bæredygtighedsfestivalen er organiseret af Sønderborg Kommune i samarbejde med Sustainable Now – et initiativ, der har til formål at sætte FNs Verdensmål på dagsordenen i danske kommuner.

Aktører:
Blandt aktørerne på festivalen er virksomheder som Danfoss, Lodam, LEGO® Build-the-Change og Sønderborg Forsyning, kommunens forvaltninger og Project Zero, organisationer som UNCity4Schools, UNDP, Autonomous Mobility, Dansk Flygtningehjælp, Danske Vandværker, Fødevarebanken, Plastic Change, Røde Kors, og Verdens Bedste Nyheder samt lokale foreninger og uddannelsesinstitutioner som Als Performance Akademi, Business College Syd, Det Fælles Elevråd, Det Tyske Mindretal, EUC Syd, Naturskolerne, Ungdomsrådet, Vidensby og artefact – Zentrum für nachhaltige Entwicklung.

Kontakt:

Julie Juel Andersen, projektleder, Sønderborg Kommune, juan@sonderborg.dk, +45 21 51 62 81

 

Om FNs Verdensmål for Bæredygtig Udvikling

I 2015 blev alle FNs 193 medlemslande enige om 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling, som skal indfries inden 2030. Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle lande til helt at afskaffe fattigdom i verden og sikre adgang til rent vand og sanitet, bedre sundhed til alle og bæredygtig brug af havene. De fokuserer ligeledes på at reducere uligheder, sikre god uddannelse og mere bæredygtig økonomisk vækst, og på at gøre byer mere robuste og bæredygtige. Alle lande skal styrke internationale partnerskaber og fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner. Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.

Læs mere på: https://www.verdensmaalene.dk