Hvem bor hvor?

Etage 1
Lokalhistoriske Arkiv Ulkebøl
Sønderborg Lokalhistoriske Arkiv
ArbejderArkivet i Sønderborg
Kasernens Historiske Samling
Veterankoordinator Sønderborg Kommune
Veteranforeningen Sønderborg
Kontaktudvalget For De Militære Traditioner i Sønderborgområdet

Etage 2
Bridgeklubben Enigheden
Alssund fotoklub
Diabetesforeningen
Blæksprutterne + Gnisten
Sønderborg Rolle-&Brætspilsforening MAGNET
Coding Pirates
Grønlænderforningen ULO

Etage 3
Sønderborg Husflid (vævehold)
Sønderborg Billard Club
Ornitologisk forening for Als og Sundeved
Sportsfiskerforening Valkyrie Sønderborg
Als-Veteranklub
Vævekredsen Gåseøje
Alssund Billard Klub
Depressionsforeningen

Etage 4
Det Sønderjyske Sangcenter

Etage 5
FOF – Folkeligt Oplysnings Forbund
GOK – Gigtforeningens Oplysningskredse
DOF Sønderborg Aftenskole
LOF – Liberalt Oplysnings Forbund
AOF – Arbejdernes Oplysnings Forbund

Bygning 12
Industri- og Hattesamling Sønderborg (IHSS)
Industrimuseet / Sønderborg Hattelaug á 1996