For foreninger og kulturaktører i
Sønderborg Kommune

Sønderborg er rig på foreningsarbejde i alle afskygninger, og det vil vi gerne understøtte i Sønderborg Kommune.

Hvis du og andre udøver en aktivitet sammen og gerne vil have del i tilskud og/eller bruge offentlige lokaler, kan I danne jeres egen forening.

Læs mere om betingelserne for at blive en folkeoplysende forening eller hent en såkaldt ”vedtægtsgenerator”. 

I Sønderborg Kommune er det Folkeoplysningsudvalget, som behandler sager som fx lokaleregler, tilskudsordninger, lokaletildeling og godkendelse af nye foreninger. 

Foreningsportalen

Foreningsportalen er en samlet indgang for foreningerne.

Her kan man få et samlet overblik over alle foreninger i kommunen, ansøge om at blive en folkeoplysende forening eller finde og booke ledige lokaler til foreningsaktiviteter. 

Mulige tilskud og puljer til foreninger og aktører

Covid-19 puljen

Søg om tilskud til indtægtsgivende arrangementer og aktiviteter, som afholdes i 2021 i den nye Covid-19 pulje.

Start- og udviklingspuljen

Danner I en ny forening eller skal I arbejde med et enkeltstående projekt eller event, kan I få glæde af Start- og udviklingspuljen.

Sønderborg-ordningen

Sønderborg-ordningen er for foreninger med aktiviteter for børn og unge under 25 år, som kan få tilskud til bl.a. materialer.

Aktivitetspuljen

Søg Aktivitetspuljen, hvis jeres forening tilbyder aktiviteter, der er med til at fremme kultur- og fritidstilbud samt andre folkelige aktiviteter, og som ikke støttes gennem andre puljer.

Voksenundervisning

Udbyder din forening undervisning i aftenskoler og lignende, kan der også søges om tilskud.

Lokaletilskud

Der kan gives lokaletilskud til foreninger i egne eller lejede lokaler.

Elitepuljen

Tilbyder jeres forening elitesport, kan I søge tilskud fra Elitepuljen.

Foreningslånepuljen

Hvis din forening står med en akut udfordring, kan foreningslånepuljen ansøges, og et bevilget lån afdrages over de følgende år – uden rentetilskrivning.

Idrætsanlægspuljen

Fforeninger og institutioner på idrætsområdet kan søge et tilskud fra puljen.

Pulje til kulturelle arrangementer

I puljen for kulturelle arrangementer og events kan du søge støtte til aktiviteter inden for målene: et godt sted at leve, et stærkt kulturmiljø på tværs og hotspot for børn og unge.

Indvielse af Byens Havn

Kort over haller og idrætsanlæg i Sønderborg Kommune

Book lokaler

Kommunens borgere og foreninger har adgang til at se og reservere alle lokaler og lokaliteter i kommunen via et online bookingsystem.

Information til eventarrangører

Hvad enten du skal søge om tilladelser, har behov for skabeloner til en kommunikationsplan eller andet, kan du med fordel bruge Sønderborg Kommunes værktøjer. 

Tre unge

Opret dit event på Sonderborg.dk

Sonderborg.dk er en eventportal, hvor du som forening eller aktør kan oprette jeres event og få helt gratis markedsføring af jeres arrangement.

Fritidsfesten

Hvert år hædrer Sønderborg Kommune og Folkeoplysningsudvalget aktive personer, talenter og fællesskaber i foreningerne gennem Fritidsfesten.

Fritidsfesten afholdes i marts/april, hvor der uddeles priser til foreningerne i Sønderborg Kommune.

 

Kommunens fritidsfest

Årets foreningspriser

Hvert år uddeler Sønderborg Kommune fem priser på baggrund af indstillinger. Kender du en forening med et unikt talent, en helt særlig leder eller en ny og sjov aktivitet, så vil vi gerne høre om det.

Vi uddeler priser til:

Årets ildsjæl

Prisen gives til en person, som har udvist særlig interesse og engagement til gavn for børn og/eller voksne i en folkeoplysende forening.

Årets træner / leder / underviser / instruktør

Prisen gives til en træner eller lignende, som har udvist særlig interesse og engagement til gavn for børn og/eller voksne i en folkeoplysende forening.

Årets forening

Prisen tildeles en folkeoplysende forening, som har foretaget tiltag, der gør, at foreningen skiller sig positivt ud og/eller har igangsat en ny aktivitet i Sønderborg Kommune.

Årets nye initiativ

Prisen gives til en forening med et unikt initiativ, som skiller sig positivt ud.

Årets talent

Prisen tildeles en person, som har en særlig personlig evne, fx kunstnerisk, intellektuel eller sportslig, og som i samspil med en folkeoplysende forening har udviklet sit talent og gjort sig ekstraordinært bemærket.

Årets mestre

En pris til de foreninger, som blev danmarksmestre, landsmestre, jyske mestre eller deltog i VM, EM, NM eller OL i det afsluttede år.

Indstil til en pris

Vælg prisen, du vil indstille til

Samtykke

12 + 15 =

Du modtager en kvittering på mail, når vi har modtaget din indstilling.

Kontakt Kultur- og Fritidsafdelingen for spørgsmål

6 + 2 =

Glade mennesker