For foreninger og kulturaktører i
Sønderborg Kommune

Sønderborg er rig på foreningsarbejde i alle afskygninger, og det vil vi gerne understøtte i Sønderborg Kommune.

Hvis du og andre udøver en aktivitet sammen og gerne vil have del i tilskud og/eller bruge offentlige lokaler, kan I danne jeres egen forening.

Læs mere om betingelserne for at blive en folkeoplysende forening eller hent en såkaldt ”vedtægtsgenerator”. 

I Sønderborg Kommune er det Folkeoplysningsudvalget, som behandler sager som fx lokaleregler, tilskudsordninger, lokaletildeling og godkendelse af nye foreninger. 

Foreningsportalen

Foreningsportalen er en samlet indgang for foreningerne.

Her kan man få et samlet overblik over alle foreninger i kommunen, ansøge om at blive en folkeoplysende forening eller finde og booke ledige lokaler til foreningsaktiviteter. 

Mulige tilskud og puljer til foreninger og kulturaktører

Covid-19 puljen

Søg om tilskud til indtægtsgivende arrangementer og aktiviteter, som afholdes i 2021 i den nye Covid-19 pulje.

Start- og udviklingspuljen

Danner I en ny forening eller skal I arbejde med et enkeltstående projekt eller event, kan I få glæde af Start- og udviklingspuljen.

Sønderborg-ordningen

Sønderborg-ordningen er for foreninger med aktiviteter for børn og unge under 25 år, som kan få tilskud til bl.a. materialer.

Aktivitetspuljen

Søg Aktivitetspuljen, hvis jeres forening tilbyder aktiviteter, der er med til at fremme kultur- og fritidstilbud samt andre folkelige aktiviteter, og som ikke støttes gennem andre puljer.

Voksenundervisning

Udbyder din forening undervisning i aftenskoler og lignende, kan der også søges om tilskud.

Lokaletilskud

Der kan gives lokaletilskud til foreninger i egne eller lejede lokaler.

Elitepuljen

Tilbyder jeres forening elitesport, kan I søge tilskud fra Elitepuljen.

Foreningslånepuljen

Hvis din forening står med en akut udfordring, kan foreningslånepuljen ansøges, og et bevilget lån afdrages over de følgende år – uden rentetilskrivning.

Idrætsanlægspuljen

Fforeninger og institutioner på idrætsområdet kan søge et tilskud fra puljen.

Pulje til kulturelle arrangementer

I puljen for kulturelle arrangementer og events kan du søge støtte til aktiviteter inden for målene: et godt sted at leve, et stærkt kulturmiljø på tværs og hotspot for børn og unge.

Indvielse af Byens Havn

Kort over haller og idrætsanlæg i Sønderborg Kommune

Book lokaler

Kommunens borgere og foreninger har adgang til at se og reservere alle lokaler og lokaliteter i kommunen via et online bookingsystem.

Information til kulturarrangører

Hvad enten du skal søge om tilladelser, har behov for skabeloner til en kommunikationsplan eller andet, kan du med fordel bruge Sønderborg Kommunes værktøjer. 

Tre unge

Opret dit event på Sonderborg.dk

Sonderborg.dk er en eventportal, hvor du som forening eller aktør kan oprette jeres event og få helt gratis markedsføring af jeres arrangement.

Fritidsfesten

Hvert år hædrer Sønderborg Kommune og Folkeoplysningsudvalget aktive personer, talenter og fællesskaber i foreningerne gennem Fritidsfesten.

Fritidsfesten afholdes i marts/april, hvor der uddeles priser til foreningerne i Sønderborg Kommune.

 

Kommunens fritidsfest

Årets foreningspriser

Hvert år uddeler Sønderborg Kommune fem priser på baggrund af indstillinger. Kender du en forening med et unikt talent, en helt særlig leder eller en ny og sjov aktivitet, så vil vi gerne høre om det.

Vi uddeler priser til (klik på priserne for at læse mere):

Årets ildsjæl

Foreningslivet ville slet ikke fungere, hvis det ikke var for de frivillige, som løser en lang række opgaver. Men hvem er det, der har løftet den frivillige opgave ud over det forventelige? Hvem er det, der på en bemærkelsesværdig, nytænkende eller inspirerende måde har taget et særligt initiativ eller ydet en særlig indsats inden for den frivillige verden? Personen kan være alt lige fra stævnearrangør, materialemand, kampfordeler, lejrchef, sceneansvarlig, bestyrelsesmedlem eller hvad der nu findes af forskellige ildsjæle i foreningslivet.

Årets nye initiativ

Formålet med prisen er at påskønne og vise anerkendelse af de gode initiativer blandt det frivillige folkeoplysende foreningsliv i Sønderborg Kommune.

Prisen gives til et projekt, en aktivitet eller et initiativ, der er med til at udvikle de folkeoplysende foreninger i kommunen. Det kan fx være et samarbejde mellem foreningen og nye målgrupper, udvikling af nye aktiviteter eller måske en helt ny måde at organisere det frivillige arbejde på.

Årets mestre

En pris til de foreninger, som blev danmarksmestre, landsmestre, jyske mestre eller deltog i VM, EM, NM eller OL i det afsluttede år.

Årets træner/leder/underviser/instruktør

Personer, som kan komme i betragtning som årets træner/leder, kan karakteriseres ved:

  • hele tiden at udvikle sin træning på et fagligt højt niveau.
  • at skabe udvikling af “sine” udøvere i et sundt og konstruktivt foreningsmiljø omkring “udøverne”.
  • at gå forrest – med et godt smil og en positiv indgangsvinkel med energi og entuisiasme.
  • at virke inspirerende på sine omgivelser.
    og/eller
  • at have empati og tænke udøvere som hele mennesker.
  • har medvirket til at skabe rum og rammer (faciliteter), som har givet nye aktivitetsmuligheder, og indbyder til fleksibel deltagelse
  • (eller) har været med til at aktivere nye målgrupper herunder i skoler og børnehaver og/ eller skabt partnerskaber, der fremmer sundhed og integration
  • (eller) gennem sit frivillige arbejde har styrket foreningsudviklingen gennem uddannelse af trænere og ledere, skabt fora der har indflydelse på det lokale idrætsarbejde og/eller skabt en lettere hverdag for foreningslivet
Årets talent

Skal indstilles af foreningens bestyrelse eller Sønderborg Talent Akademi.

Prisen går til et ungt, lokalt talent, som investerer både tid og kræfter i sin interesse. En der har udmærket sig. Prisen gives til en udøver, der har fremvist potentiale til at begå sig i senioreliten i fremtiden. Personen yder altid en ekstraordinær indsats for at nå til tops, og har tydelige mål i forhold til sin fremtid.

Årets forening

Kender du en folkeoplysende forening, der har taget et bemærkelsesværdigt skridt, der gør, at de skiller sig positivt ud og fortjener udnævnelsen til Årets forening?

Årets kammerat

Årets kammerat kan være ham eller hende, som glæder sig over andres præstationer, altid udviser fairplay, og bidrager til fællesskabet på holdet eller i gruppen – en person der altid er klar til at hjælpe, og som ser udover egne behov.

Indstil til en pris

Vælg prisen, du vil indstille til (læs kriterier under formularen)

Samtykke

12 + 9 =

OBS! Din ansøgning er først indsendt, når du har klikket på “Indsend”. Du modtager en kvittering fra forvaltningen.

Kontakt Kultur- og Fritidsafdelingen for spørgsmål

7 + 13 =

Glade mennesker