VidensBy Sønderborg og de 17 Verdensmål

VidensBy Sønderborg arbejder med udvikling og læring for alle børn og unge i alderen 0-18 år.

VidensByen består af fem Videnshuse, der tilbyder læringsaktiviteter indenfor hver deres felt til børn og unge samt kompetenceudvikling for pædagoger og lærere i Sønderborg Kommune.

Det er Sønderborg Kommunes vision, at pædagoger, lærere og ledere udvikler læring og undervisning på et højt niveau, så alle børn kan udnytte deres potentiale uanset forudsætninger og baggrund.

VidensBy Sønderborgs huse

Børn og unge kan gennem daginstitution eller skole deltage i aktiviteter inden for fem områder:

Global House

Globalisering

F.eks. med fokus på:

 • Fremmedsprog
 • Internationale samarbejder
House of Citizenship

Medborgerskab

F.eks. med fokus på:

 • Elevråd og skolevalg
 • Politisk indflydelse og demokrati
 • Lokalhistorie
 • Danske værdier
 • Rettigheder og retssystem
House of Creativity

Kreativitet

F.eks. med fokus på:

 • Musik og sang
 • Grafik og kunst
 • Film
 • Billedkunst
House of Health

Sundhed

F.eks. med fokus på:

 • Idræt, cykling, sejllads og svømning
 • Førstehjælp
 • Madlavning
 • Tandpleje
House of Science

Naturvidenskab

F.eks. med fokus på:

 • IT og teknologi
 • Klima
 • Bæredygtighed
 • Verdensmål
 • Naturfag
Verdensmål logo

Sådan arbejder Sønderborg Kommune med FNs 17 verdensmål

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål, som forpligter FNs 193 medlemslande til en mere bæredygtig udvikling for verdenen. 

Målene trådte i kraft i 2016 og gælder frem til 2030.

I Sønderborg Kommune arbejder vi med Verdensmålene i et bredt perspektiv og har derfor inddelt Verdensmålene i fire dimensioner af bæredygtighed: miljømæssig, økonomisk, social og kulturel bæredygtighed.

Verdensmål 6
Verdensmål 13
Verdensmål 7
Verdensmål 14
Verdensmål 12
Verdensmål 15

Den miljømæssige dimension

Vi vil værne om områdets varierede landskab og mangfoldige natur for at sikre biodiversiteten.
Vi vil være CO2-neutrale i 2029 og være en foregangskommune for den grønne omstilling.
Gennem natur- og klimatilpasningsprojekter vil vi modstå de negative effekter som følge af klimaforandringer.
Vi vil i højere grad tage højde for ændringer i klimaet, når vi arbejder med byplanlægning, dimensionering af tekniske anlæg og naturforvaltning.

Verdensmål 4
Verdensmål 8
Verdensmål 9

Den økonomiske dimension

Vi vil tiltrække virksomheder og arbejdskraft, så skattegrundlaget er stort nok til at sikre velfærd og det gode liv.
Vi sætter ekstra fokus på turisme og arbejder på at blive den mest søgte turistdestination uden for hovedstaden.
Vores økonomiske investeringer skal skabe størst mulig værdi for borgere og erhvervsliv. Vi udviser langsigtet økonomisk ansvarlighed.
Vi bruger uddannelse og livslang læring, som løftestang for at blive en bæredygtig kommune.

Verdensmål 1
Verdensmål 5
Verdensmål 2
Verdensmål 10
Verdensmål 3
Verdensmål 16

Den sociale dimension

Vi vil være et resilient samfund, der kan rumme forandringer. Vi har et fælles ansvar for, at alle føler sig hjemme i kommunen.
Vi vil skabe gode muligheder for et sundt, trygt og aktivt liv for alle borgere hele livet.
Vi vil være fremsynede med et attraktivt boligmarked til unge, børnefamilier og ældre.
Vi udviser socialt ansvar for de udsatte og svage borgere i kommunen – Leave no one behind.

Verdensmål 11
Verdensmål 17

Den kulturelle dimension

Vi vil være en kulturel attraktiv kommune, hvor borgere lever det gode liv – Sønderborg skal også i fremtiden være et godt sted at leve, studere, arbejde og drive virksomhed.
Vi bevarer vores identitet i et mangfoldigt grænseland.
Vores Kultur- og idrætstilbud er attraktive og tilgængelige for alle.