Sønderborg - Danmarks VILDESTE Kommune

Sønderborg Kommune er en del af Miljøministeriets konkurrence om at blive ”Danmarks vildeste kommune” og vil skabe en rigere og vildere natur samt større biodiversitet til gavn for plante- og dyrelivet.

Læs mere om konkurrencen på Miljøstyrelsens hjemmeside

Sønderborg deltager i kommunedysten “Danmarks VILDESTE kommune”.

Konkurrencen er udmeldt af Miljøministeriet i forbindelse med regeringens vedtagne mål om mere vild natur.

Der er tilmeldt 89 kommuner til dysten, og den vindende kommune modtager 1 mio. kr til gennemførelse af et projekt. Projektet vurderes ud fra størrelsesorden, vedvarende effekt, intelligente løsninger og nyskabelse.

Sønderborg Kommune bliver Danmarks VILDESTE kommune, fordi vi sætter natur og klima højt på dagsordenen. Vi tænker STORT og VEDVARENDE ved at skabe opbakning i hele kommunen med en intensiv formidlingsindsats og med kommunen som det gode eksempel. Og så tænker vi INTELLIGENT og NYSKABENDE ved at udvikle tekniske værktøjer, som gør det lettere at finde de grønne korridorer og som samtidig gør det operationelt til at skabe samarbejde om at etablere dem.

Sønderborgs vilde idéer

1 – Væk med næringsstofferne

På mere end 42 ha. af kommunens egne arealer skal vi opsamle al afklippet materiale for at fjerne næringsstofferne fra arealerne. For at følge udviklingen på arealerne vil indholdet af den dominerende flora blive registreret som baseline. Vi vil løbende følge og formidle udviklingen på arealerne.

Kær Vestermark er et tidligere militært øvelsesterræn, der nu er fredet og som er under omdannelse til landets eneste Center for Verdensmål, hvor verdensmål bliver til hverdagsmål. De 134 ha. natur er vores demonstratorium, hvor vi arbejder med at skabe større biodiversitet ved ændre vedligeholdelsesstandarderne i driften.

2 – Vild med Vilje

På tre udvalgte græsområder i Sønderborg og Guderup bliver driften i samarbejde med foreningen Vild med Vilje omlagt og her bliver eksperimenteret med mosaikklip, felter med opkradset jord, afgræsning, kvasbunker til udvikling af faunadiversitet mm.

3 – Grønne korridorer

I Sønderborg kommune er landskabsbilledet kendetegnet ved, at naturen er henlagt til mindre områder i det frodige landbrugsland og ofte med alt for stor afstand, som bliver yderligere forstærket af de stadig voksende bedrifter, hvor tidligere markskel og -hegn forsvinder.

De potentielle grønne korridorer er registreret i kommuneplanens ”grønne Danmarkskort”. Indsats 3 skal ved hjælp af andre kendte faktorer (topografi, geologi, naturdata) afdække mulighederne for konkrete indsatser om at skabe grønne kooridorer. Med et GIS-værktøj skal muligheder for grønne korridorer afdækkes. I samarbejde med landbrugsorganisationerne vil vi omsætte resultaterne til grønne korridorer i landskabet.

Byrådet har besluttet et midlertidigt stop for frasalg af kommunale arealer, der ikke er udlagt til byggegrunde eller erhverv. Der skal nu foretages en screening af, hvilke arealer der kan indgå i arbejdet med at genskabe mere og vildere natur.

v

4 – Information til alle

For at gøre Sønderborgs natur vildere, så er det vigtigt, at både borgere, foreninger og virksomheder bliver informeret om indsatserne. Der skal skabes en forståelse for, hvad vild natur er og hvordan den bliver skabt. Vi skal løbende fortælle om fremdriften og opmuntre til, at alle kan være med til at gøre Sønderborg kommune vildere. Der vil i projektperioden være en vildere historie hver måned.

Sådan ser vores VILDE kommune ud om  2-5 år

Drenge i naturen

De grønne kommunale arealer er blevet et billede på mangfoldighed, hvor man kan opleve alt fra urørt natur og til klippede græsplæner og alt, hvad der ligger der i mellem. Vi har opnået en større biodiversitet på alle projektarealer og udarbejdet en langsigtet driftsplanlægning, som sikrer at biodiversitet fortsat udvikler sig.

Informations- og formidlingsindsatsen har betydet, at borgere, foreninger og virksomheder i langt højere grad afsætter arealer til vild natur. Virksomhederne bruger også deres vildere profil til at profilere dem.

Flere landmænd har i samarbejde med Sønderborg Kommune og ved hjælp af støtteordninger igangsat opbygningen af et net af flere grønne hegn og trædesten i landskabet, de grønne korridorer har bredt sig.