Sundhedsprisen

Sundhedsprisen anerkender de personer, foreninger, aktiviteter eller initiativer, der har gjort en særlig indsats for at fremme sundhed og trivsel for kommunens borgere.

Prisen er på 20.000 kr. og uddeles årligt på baggrund af indstillinger fra borgerne.

 

Indsatsen skal være lokalt forankret i Sønderborg Kommune. Indsatser, som er en fast del af kerneopgaven i en lønnet ansættelse, vil som udgangspunkt ikke komme i betragtning til prisen. 

Hvem kan indstilles til Sundhedsprisen?

Indstillede kandidater til Sundhedsprisen skal opfylde følgende kriterier:

Prisen kan tildeles en aktivitet eller et initiativ, der er med til at styrke sundhedsfremmende og forebyggende indsatser for grupper af borgere.

Prisen kan tildeles en enkelt person, grupper, virksomheder eller foreninger, men kan også gives til selve aktiviteten eller initiativet.

Aktiviteten eller indsatsen skal understøtte et eller flere af fokusområderne i sundhedspolitikken 2019-2022 ’Mod på mere sundhed’. Det vil sige tobak, mental sundhed, fysisk aktivitet, overvægt eller kronisk sygdom.

Indstil til Sundhedsprisen herunder

Samtykke

5 + 6 =

Hvad er sker der, når indstillingen er sendt?

Den 26. september 2022 er sidste frist for at indstille kandidater. Efter fristen gennemgår og vurderer dommerkomitéen alle indstillinger. På baggrund af vurderingen udpeges en eller flere prismodtagere.

Dommerkomitéen består af to medlemmer fra Sundhedsudvalget og sundhedschefen fra forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed. Når prismodtagerne er udpeget, planlægges overrækkelsen af Sundhedsprisen. Sundhedsprisen overrækkes af medlemmer fra Sundhedsudvalget i løbet af efteråret 2022.