Hvad er processen – hvor langt er vi?

Genetableringen af Hertugernes Augustenborg er et yderst omfattende og ambitiøst projekt, der sandsynligvis kommer til at strække sig over to årtier. Det er en langstrakt proces, og vi kender endnu ikke alle projektets delprocesser og milepæle. F.eks. skal hele den økonomiske ramme samt muligt fondssamarbejde afklares, og det vil selvfølgelig få helt afgørende betydning for projektets organisering, tempo og fremtid.

Men de næste skridt kender vi dog, og de omfatter bl.a. analysearbejde, nedsættelse af interne arbejdsgrupper i Augustenborg, organisering, udarbejdelse af en masterplan samt fondsansøgning.

Den nedenstående tidlinje giver overblik over projektets status og en række af de handlinger og opgaver, der venter.

Den nedenstående tidlinje giver overblik over projektets status og en række af de handlinger og opgaver, der venter.

tidslinje om projektet