Bor du i Augustenborg?

Vil du være med i projektet?

Så vil det med stor sandsynlighed betyde, at du vil få unikke muligheder for økonomisk støtte til renovering af dit hus. Først og fremmest er det dog afgørende at slå fast, at det alene er op til dig at afgøre, om og i hvilket omfang du vil være med.

Meld dig til et af de fire Augustenborg-spor

folder design

Helt centralt i projektet bliver fire lokale idégrupper, som skal udvikle og arbejde med hvert deres Augustenborg-spor. De fire spor udgør til sammen det hele og den struktur, der skal drive processen de næste mange år frem til optagelsen af Hertugernes Augustenborg på UNESCOs verdensarvsliste. Alle tiltag og delmål i projektet forholder sig til ét eller flere af disse spor. Hvert spor skal tilknyttes konkrete tiltag, handlingsplaner og projekter – og hvert spor har sin egen lokale og faciliterede idégruppe, der sparrer, idéudvikler og får sporet til at vokse og vækste.

Sporene er igangsat, men der er løbende mulighed for tilmelding.

 

Tilmeld dig en idégruppe i projekt Hertugernes Augustenborg

Vælg en idégruppe

Læs mere om de fire spor herunder

Historie

Historiesporet fokuserer på Augustenborgs historiske baggrund, herunder Augustenborgs historiske gader, bygninger, slottet og øvrige elementer, der knytter sig til hertugtiden. Under dette spor ligger selve den fysiske genetablering af Augustenborgs historiske byrum og bygningsmasse, der skal underbygge og sikre en autentisk oplevelse af hertugtiden.

Hvis du tilmelder dig borgergruppen på dette spor, vil en af dine opgaver f.eks. være at idéudvikle, konkretisere og virkeliggøre, hvordan historien skal formidles i Augustenborg for turister og besøgende. Skal der f.eks. arrangeres historiske byvandringer, konferencer og symposier eller udarbejdes nye historiske kort og guider? Skal der afholdes hertugmarked eller gallataffel som på hertugernes tid, skal hertugen på Facebook, eller kommer H.C. Andersen på besøg i højsæsonen og går tur gennem byen arm i arm med hertuginden til stor glæde for turister og besøgende? Gruppens opgave er bl.a. at udvælge de bedste og mest realistiske og realiserbare idéer og herefter organisere og igangsætte dem.

Kultur

Kultursporet fokuserer dels på den betydning, den kulturelle og kunstneriske base har i Augustenborg og dels på, hvordan den kulturelle base kan styrkes og underbygges gennem byudvikling og synergi med de øvrige tre spor. Det er et mål at skabe en stærk sammenhængskraft mellem det kulturhistoriske Augustenborg og moderne kunst- og kulturformidling, der bl.a. omfatter det lokal kunstnermiljø, events og Augustiana.

Som en del af kultursporet vil jeres fornemmeste opgave være at bygge bro mellem Augustenborg helt særlige kulturprofil og -miljø og det historiske Hertugernes Augustenborg. I skal undersøge og kortlægge, hvordan turistens totaloplevelse kan se ud, når det historiske Augustenborg møder moderne kunst- og kulturformidling. Hvordan kan de stærke frivillige kræfter i Augustenborgs enestående og kreative miljø benytte kunstens udtryksformer til at bakke om Hertugfortællingen – og omvendt? Hvilke nye og innovative kulturelle projekter bør igangsættes, og hvordan skal de organiseres og finansieres?

Natur

Natursporet fokuserer på naturen i og omkring Augustenborg by og undersøger, hvordan naturen kan biddrage til en rigere oplevelse af hertugbyen samt give unikke oplevelser, der knytter sig til de øvrige spor. Både for os, der bor her, og for vores turister er naturoplevelsen nemlig et afgørende parameter for valget af Augustenborg.

Deltagerne i natur-sporet skal komme med konkrete og realisérbare forslag til, hvordan vi kan styrke oplevelsen af naturen i Augustenborg. Skal det f.eks. være med snorkel og våddragt eller på hesteryg, mountainbike eller paddleboard? Skal skovene opleves i shelter, på svampetur eller på en særlig hertug-vandring? Vil Augustenborgs indbyggere arrangere særlige fugleture, naturskattejagt for de mindste eller måske smag-på-naturen-ture for områdets turister og besøgende? Eller måske skal urban gardening være en ny måde at bringe naturen ind i byen og genskabe hertugbyens oprindelige grønne udtryk?

Turisme- og erhvervsudvikling

Sporet for turisme- og erhvervsudvikling har fokus på de kommercielle udviklingsmuligheder, som genetableringen af Hertugernes Augustenborg vil give.

Hvis du allerede driver virksomhed i Augustenborg eller drømmer om at gøre det, er det oplagt at tilmelde dig sporet for turisme- og erhvervsudvikling. Her sættes der nemlig fokus på de kommercielle muligheder, som projektet og en markant øget turisttilstrømning vil medføre. Det kan f.eks. være inden for hotel- og restaurationsbranchen, håndværkervirksomhed, fødevareproduktion- og salg, detailhandel og udlejning af turismerelaterede produkter som f.eks. cykler. I vil arbejde med segmentering, målgrupper, markeder og kunderejser gennem Augustenborg som helhed og analysere og udforske mulighederne for vækst, nye virksomheder og arbejdspladser. Måske peger I på, at der skal udvikles særlige iværksætterkurser i forbindelse med projektet. Måske udvikler I en lokal fødevarefestival i højsæsonen. Måske peger I på fordelen ved, at lokale håndværkervirksomheder oparbejder kompetencer inden for gamle restaureringsmetoder. Med fokus på rekruttering af kvalificeret arbejdskraft er det måske også jeres gruppe, der får idéerne til, hvordan turisterne gøres opmærksomme på Augustenborgs store bosætningspotentiale.