Sønderborg Spejlinger 2020

Formålet med Sønderborg Kommunes fyrtårnsprojekt Sønderborg Spejlinger 2020 er at fremhæve den sønderjyske historie omkring Genforeningen med spejlinger, der engagerer aktører, borgere og gæster i vedkommende tematiserede aktiviteter og mindeværdige fælles oplevelser.
Med projektet Spejlinger ønsker Sønderborg Kommune at sætte kunstneriske aftryk i 100-året for Genforeningen flere steder i kommunen. Stederne er udvalgt ud fra historien og det lokale engagement.

Tilbage

Bag om projektet Spejlinger

I Sønderborg Kommune ønsker vi at markere 100-året for Genforeningen i 2020 på en måde, som appellerer og engagerer bredt og som formidler og aktualiserer historien.

Formålet med Sønderborg Kommunes fyrtårnsprojekt Sønderborg Spejlinger 2020 er at fremhæve den sønderjyske historie omkring Genforeningen med spejlinger, der engagerer aktører, borgere og gæster i vedkommende tematiserede aktiviteter og mindeværdige fælles oplevelser.
Med projektet Spejlinger ønsker Sønderborg Kommune at sætte kunstneriske aftryk i 100-året for Genforeningen flere steder i kommunen. Stederne er udvalgt ud fra historien og det lokale engagement.

Læs meget mere om projektet i denne brochure

Med projektet ønsker vi at lade udvalgte danske og tyske billedkunstnere formidle Genforeningens kulturelle betydning og kunstneriske værdi med unikke æstetiske formgivninger. Billedkunstnerne har udviklet deres værk som en aktualiseret refleksion eller spejling over Genforeningen til det specifikke sted.

Iris Fridriksdottir (GENFORENINGSRINGE)

Chili Seitz (picture.This)

Martin Schräder (VERBUNDENHEIT)

Lars Waldemar  (GENFORENINGENS MOSAIK)

Jo Köser  (WALKING THROUGH)

Vivi Linnemann  (SYNERGI)

I Svenstrup står lokale kræfter bag designet PARAGRAF 5.

Der skal lyde en stor varm tak til alle samarbejdspartnere og bidragsydere – særligt

FABRIKANT MADS CLAUSENS FOND, LINAK A/S og BROAGER SPAREKASSE.